NIP na paragonie fiskalnym

Na żądanie klienta przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę do zakupu zarejestrowanego na kasie fiskalnej  w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość,...

Kwota najmu do opodatkowania

Podstawową kwestią przy usługach najmu nieruchomości jest podpisanie umowy, w której strony określają wysokość czynszu. Czynsz, w przypadku otrzymania lub postawienia go do dyspozycji wynajmującego, stanowi przysporzenie majątkowe...

Bez PIT dla młodych

Ministerstwo Finansów (MF) na łamach strony internetowej: https://www.gov.pl/web/finanse udostępniło informacje dotyczące projektu nowej ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla pracowników do 26. roku życia.  Kogo dotyczy...

RODO obowiązki przedsiębiorcy

Szanowni Państwo,upłynął już ponad rok od kiedy stosujemy przepisy RODO.  W tym czasie wiele kwestii, które budziły wątpliwości, zostało wyjaśnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, m.in. w publikowanych przez organ...

Nowe zasady rozliczania straty podatkowej

Od nowego roku podatnikom łatwiej jest rozliczyć stratę, jeżeli ta nie przekracza wysokości 5 mln zł. Nowe zasady można jednakże zastosować tylko do strat powstałych w 2019 roku oraz w kolejnych latach - nie można ich zastosować wobec...

Zmiany w PCC w 2019 roku

Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zmieniły się regulacje w zakresie podatku od...

Kryptowaluty już nie takie krypt

Od 2019 roku diametralnie zmieniają się zasady opodatkowania przychodów z kryptowalut. Można stwierdzić, że waluty wirtualne przestały być ?krypto? dla podatkowych aktów prawnych, ponieważ po raz pierwszy obrót tymi walutami został...

Podatek od przychodów z budynków

Od 1 stycznia 2019 roku zostały opodatkowane wszystkie budynki, które zostały oddane do używania (w całości lub częściowo) na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub inne umowy o podobnym charakterze. Jest to zmiana w porównaniu do...

Kontrole PUODO w 2019 roku

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) stosowane jest od maja 2018 roku. Organem, który nadzoruje właściwe przestrzeganie przez przedsiębiorców przepisów RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednym z jego...

Wynagrodzenie małżonka kosztem uzyskania przychodu

Do końca 2018 r. do kosztów uzyskania przychodów nie mogła być zaliczana wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną - także...

Rozwiązanie umowy o pracę przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia

(na podstawie wyroku SN z 29 października 2007 r., II PK 56/07, OSNP z 2008 r. nr 23 ? 24, poz. 350). Celem przedmiotowego artykułu jest rozważenie problemu możliwości oraz zasad wypowiedzenia umowy o pracę w okresie przed...

Bony w świetle przepisów VAT w 2019 roku

W dniu 1 stycznia 2019 roku wchodzą w życie przepisy Ustawy z dnia 22.11.2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2433). Część z nich reguluje zasady opodatkowania w VAT bonów i talonów.Dotychczas...
... 4 5 6 7
8
9 10 11 12 ...

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.