Od stycznia 2016 nowa preferencyjna stawka ryczałtu 2% dla sprzedaży bezpośredniej...

Znowelizowanie  przepisów  kilku  ustaw,  które  weszło  w życie 1  stycznia  bieżącego  roku pozwoliło wyjść naprzeciw oczekiwaniom przede wszystkim  rolników chcących dokonywać sprzedaży bezpośredniej  produktów przetworzonych...

Wypowiedzenie umowy o pracę a zwolnienie lekarskie

Artykuł 41 kodeksu pracy określa, kiedy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi - w czasie jego urlopu, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do...

Kontrola skarbowa u przedsiębiorcy

U każdego przedsiębiorcy bez względu na formę i rodzaj prowadzonej działalności może być przeprowadzona kontrola skarbowa. Celem takiej kontroli jest sprawdzenie poprawności rozliczeń, rzetelności deklarowanych kwot opodatkowania i...

Wyłączenie z podatku infrastruktury drogowej

Zgodnie z Art. 2 ust. 3 pkt. 4 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U Dz.U.2014.84900 dalej "u.p.o.l." opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają grunty zajęte pod pasy drogowe dróg...

Nowe regulacje dotyczące zwolnienia na opiekę nad dzieckiem

Na mocy art. 188 kp., pracownikowi posiadającemu dzieci w wieku do lat 14 przysługuje dodatkowy czas zwolnienia od pracy przeznaczony na opiekę nad nimi. Do 2015 roku były to 2 dni (niezależnie od liczby dzieci) i harmonogramu czasu...

Egzekucja z wierzytelności pieniężnych

Organ egzekucyjny ma prawo w ramach pozyskiwania należności publiczno-prawnych dłużnika prowadzić egzekucję z wierzytelności pieniężnych. Wierzytelności te to między innymi wszelkie kwoty należne dłużnikowi od jego klientów z tytułu...

Społeczna odpowiedzialność biznesu - przykłady prospołecznych rozwiązań

Czy prowadząc biznes zastanawiasz się nad społecznym aspektem tej działalności. Czy działasz tak, by nie tylko nie zagrażać środowisku, lokalnej społeczności, ale również by je chronić, wspierać i pomagać?Zacznijmy od tego, czym jest...

Prezent zainteresuje fiskusa

Ślub, komunia, 18-te urodziny, mogą być okazją, przy której otrzymać można od bliskich pieniądze i prezenty o znacznej wartości.  Obdarowani powinni pamiętać, że może się nimi zainteresować fiskus.                 Prezenty...

Jakie umocowanie dla pełnomocnika przedsiębiorcy?

Istnieje wiele sytuacji, w których przedsiębiorca może skorzystać z pomocy zewnętrznego podmiotu  lub zaufanej osoby, w celu dokonania czynności w jego imieniu i na jego rzecz. Wtedy to, mocodawca (przedsiębiorca, inna osoba) udziela...

Kiedy pracodawca nie opłaca składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych bezrobotnych?

Wysokość składki na Fundusz Pracy określa ustawa budżetowa. Składkę od 1 stycznia 1999 r. opłaca się niezmiennie w wysokości 2,45% podstawy jej wymiaru. Poniżej prezentujemy  dwie kategorie wiekowe bezrobotnych, za których...

Firma może nie wiedzieć, że nie jest już VAT- owcem

Wykreślenie podatnika z rejestru VAT może być wynikiem decyzji zarówno przedsiębiorcy, jak i Urzędu Skarbowego. Podatnik może sam zdecydować o zaprzestaniu wykonywania czynności, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT przez...

Jak wylicza się podatek dochodowy dla firm część III

Wielu początkujących (i nie tylko) przedsiębiorców nie do końca zna zasady obliczania miesięcznych bądź kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy. W tym artykule przedstawiamy krok po kroku sposoby liczenia zaliczki na podatek dochodowy...
1 2 3 4
5

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.