Split payment - korzyści

1 lipca część przedsiębiorców zyskała możliwość dokonywania płatności w ramach split payment. Mechanizm ten sprowadza się do takiego podziału płatności w którym część zapłaty odpowiadająca kwocie podatku VAT trafi na specjalny rachunek...

Badania psychotechniczne kierowców kierujących samochodami służbowymi lub prywatnymi...

Pracownik, bądź zleceniobiorca nie zatrudniony na stanowisku kierowcy może wykorzystywać w ramach obowiązków służbowych prywatny lub firmowy samochód osobowy. Wykonywanie tej pracy nie jest uzależnione od przeprowadzenia badań...

Czym jest Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy?

Od 1 lipca 2018 roku na stronie internetowej www.biznes.gov.pl został uruchomiony Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy - system informatyczny, za pomocą którego przedsiębiorca będzie mógł dopełnić formalności związanych z założeniem i...

Odliczenie VAT z duplikatu faktury

W praktyce może się zdarzyć, że faktura dokumentująca transakcje nie dotarła do kupującego, uległa zniszczeniu lub została zagubiona. Najczęściej w takiej sytuacji, wystawiany jest duplikat faktury. Zgodnie z art. 106l ust 2 ustawy o...

Zawieszenie działalności gospodarczej w ustawie prawo przedsiębiorców

Zawieszenie działalności gospodarczej to czasowe zaprzestanie jej wykonywania przez przedsiębiorcę. W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, zaliczek na podatek dochodowy...

Wykreślenie z rejestru podatników vat

W poprzednio obowiązującym stanie prawnym ( art. 96 ust. 6-9 Ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11 marca 2004 r.), wykreślenie  z rejestru podatników VAT odbywało się na podstawie zgłoszenia zaprzestania działalności...

Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne- Prawo przedsiębiorców

Jedną z form wsparcia rozwoju przedsiębiorczości przewidzianą w nowej ustawie prawo przedsiębiorcy są ulgi w opłacaniu składki ZUS Zgodnie z treścią artykułu przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą podlega zwolnieniu...

Zmiany z Karcie Nauczyciela

Zmiany z Karcie Nauczyciela- obowiązujące od 01 stycznia 2018 r. Opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziła szereg zmian z Karcie...

Skutki podatkowe sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu po zakończeniu umowy

Przedsiębiorcy decydujący się na zewnętrzne finansowanie posiadania samochodu w firmie, korzystają często z leasingu operacyjnego. Przy tej umowie to leasingodawca jako właściciel ujmuje przedmiot leasingu jako składnik majątku swojej...

Faktura uproszczona w obrocie krajowym

Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik może wystawić fakturę uproszczoną gdy kwota należności ogółem nie przekracza 450 złotych albo 100 euro (jeżeli ta kwota jest określona w euro). Przy czym...

Zasady rozliczania importu w przypadku odprawy w innym kraju UE

Import towarów czy WNT Zasadniczo zakup towarów dokonany przez polskiego przedsiębiorcę w kraju spoza UE, np. w Chinach, powinien być traktowany jako import towarów na terytorium kraju. Jednak polska firma zarejestrowana na...

Podatnik prowadzący księgi podatkowe ręcznie też może mieć obowiązki w zakresie JPK

Od 1 lipca 2018 organ podatkowy może żądać od średnich, małych i mikro przedsiębiorców przekazania całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach...
1 2 3 4
5
6 7 8 9 ...

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.