RODO obowiązki przedsiębiorcy

Szanowni Państwo,upłynął już ponad rok od kiedy stosujemy przepisy RODO.  W tym czasie wiele kwestii, które budziły wątpliwości, zostało wyjaśnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, m.in. w publikowanych przez organ...

Nowe zasady rozliczania straty podatkowej

Od nowego roku podatnikom łatwiej jest rozliczyć stratę, jeżeli ta nie przekracza wysokości 5 mln zł. Nowe zasady można jednakże zastosować tylko do strat powstałych w 2019 roku oraz w kolejnych latach - nie można ich zastosować wobec...

Zmiany w PCC w 2019 roku

Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zmieniły się regulacje w zakresie podatku od...

Kryptowaluty już nie takie krypt

Od 2019 roku diametralnie zmieniają się zasady opodatkowania przychodów z kryptowalut. Można stwierdzić, że waluty wirtualne przestały być ?krypto? dla podatkowych aktów prawnych, ponieważ po raz pierwszy obrót tymi walutami został...

Podatek od przychodów z budynków

Od 1 stycznia 2019 roku zostały opodatkowane wszystkie budynki, które zostały oddane do używania (w całości lub częściowo) na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub inne umowy o podobnym charakterze. Jest to zmiana w porównaniu do...

Kontrole PUODO w 2019 roku

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) stosowane jest od maja 2018 roku. Organem, który nadzoruje właściwe przestrzeganie przez przedsiębiorców przepisów RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednym z jego...

Rozwiązanie umowy o pracę przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia

(na podstawie wyroku SN z 29 października 2007 r., II PK 56/07, OSNP z 2008 r. nr 23 ? 24, poz. 350). Celem przedmiotowego artykułu jest rozważenie problemu możliwości oraz zasad wypowiedzenia umowy o pracę w okresie przed...

Zmiany w opodatkowaniu sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych od 2019 r.

Do końca 2018 r. aby nie zapłacić podatku od sprzedaży nieruchomości otrzymanej w formie spadku lub darowizny trzeba było odczekać pięć lat licząc od końca roku, w którym spadkobierca stał się właścicielem. Od 01.01.2019 r. nastąpiła...

Bezzwrotne dotacje ze środków Unijnych

Szanowni Państwo, od dziś, możliwe jest uzyskanie bezzwrotnej dotacji ze środków Unijnych dla firm z województwa mazowieckiego, których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią COVID-19. Dotacja dotyczy utrzymania bieżącej...

Mały ZUS- nowe uprawnienie w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę - Dz. U. z 17 sierpnia 2018, poz....

Planowane zmiany w rozliczaniu leasingu aut osobowych

W Senacie procedowany jest projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku od osób prawnych, które miałyby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku, dotyczący zaliczania w koszty rat z tytułu...

Reglamentacja działalności gospodarczej w ustawie Prawo Przedsiębiorców

Terminem reglamentacja działalności gospodarczej określa się formy ograniczenia swobody zakładania i prowadzenia określonych rodzajów działalności gospodarczej. Podobnie jak w przypadku regulacji dotyczących kontroli działalności...
1 2 3
4
5 6 7 8 ...

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.