Czy po 1 stycznia 2017 roku kompensata należności będzie bezpieczna?

Kompensata polega na zniesieniu wzajemnych rozrachunków pomiędzy podmiotami (podmiot występuje jednocześnie jako wierzyciel i dłużnik) lub wyrównaniu różnic księgowych w księgach rachunkowych jednostki. Najczęściej spotykamy w...

Powrót do zwolnienia z VAT w trakcie roku podatkowego

Zgodnie z art.113 ust. 11 ustawy o VAT podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku z tytułu obrotu  lub z niego zrezygnował może ponownie skorzystać z tego zwolnienia nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku,...

Kiedy pracownik może otrzymać ekwiwalent za urlop wypoczynkowy ?

Prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego, jego wymiar, zasady wykorzystania itp. regulują przepisy zawarte w Dziale siódmym kodeksu pracy.  Pracownik zobowiązany jest do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w naturze  (zakaz...

Sposoby obliczania terminów w postępowaniu administracyjnym, prawie cywilnym oraz...

W postępowaniu administracyjnym, prawie cywilnym oraz prawie podatkowym pojęcie termin oznacza konkretną datę lub okres na dokonanie czynności prawnej, po upływie którego czynność prawna jest bezskuteczna (np. wniesienie odwołania ,...

Towary wrażliwe mechanizm odwrotnego obciążenia VAT od 2017 roku

Mechanizm odwróconego obciążenia jest stosowanym w Unii Europejskiej instrumentem w walce z oszustwami, dopuszczonym dyrektywą 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz....

Doręczenie subsydiarne w postępowaniu administracyjnym.

Doręczenie subsydiarne uregulowane w artykule  44  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23 tj.) jest w zasadzie instrukcją   dla doręczającego pismo  co należy zrobić  w sytuacji,...

Doręczenie zastępcze w postępowaniu administracyjnym

Doręczenie zastępcze jest stosowane w sytuacji gdy, pisma, (wezwanie, decyzja, postanowienie) będące przedmiotem doręczenia nie można dostarczyć bezpośrednio adresatowi z powodu jego nieobecności w miejscu  zamieszkania (osoba...

Nagrody w konkurach w podatku PIT

Konkursy z nagrodami to jedna z najczęściej organizowanych akcji marketingowych. Obietnica nagrody i cień rywalizacji sprawiają iż niezależnie od tematyki i organizatora cieszą się one niesłabnącym zainteresowaniem. Nieodłącznym...

Delegacje - delegacja krajowe

DELEGACJE Sprawdzone biura rachunkowe czy biura doradztwa podatkowego nie mają problemów z prawidłowym rozliczeniem delegacji. Dla osób mających wątpliwości poniższy artykuł może posłużyć za uproszczoną instrukcje. Podróż...

Powołanie pracownika do Narodowych Sił Rezerwowych , a uprawnienia pracownika i pracodawcy

Narodowe Siły Rezerwowe (NSR)  powstały w 2010 r.  Tworzą je żołnierze rezerwy, którzy ochotniczo zawarli kontrakt na pełnienie służby wojskowej w rezerwie, posiadający przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w...

Jak wylicza się podatek dochodowy dla firm część II

Wielu początkujących (i nie tylko) przedsiębiorców nie do końca zna zasady obliczania miesięcznych bądź kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy. W tym artykule przedstawiamy krok po kroku sposoby liczenia zaliczki na podatek dochodowy...

Nieterminowe złożenie sprawozdania finansowego do KRS i US to przestępstwo

Wedle obowiązujących przepisów prawa jednostki, które podlegają obowiązkowi sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego są zobowiązane do jego zatwierdzenia oraz złożenia sprawozdania we właściwym urzędzie skarbowym i rejestrze...
1 2 3
4
5

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.