Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne- Prawo przedsiębiorców

Jedną z form wsparcia rozwoju przedsiębiorczości przewidzianą w nowej ustawie prawo przedsiębiorcy są ulgi w opłacaniu składki ZUS Zgodnie z treścią artykułu przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą podlega zwolnieniu...

Skutki podatkowe sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu po zakończeniu umowy

Przedsiębiorcy decydujący się na zewnętrzne finansowanie posiadania samochodu w firmie, korzystają często z leasingu operacyjnego. Przy tej umowie to leasingodawca jako właściciel ujmuje przedmiot leasingu jako składnik majątku swojej...

Zasady rozliczania importu w przypadku odprawy w innym kraju UE

Import towarów czy WNT Zasadniczo zakup towarów dokonany przez polskiego przedsiębiorcę w kraju spoza UE, np. w Chinach, powinien być traktowany jako import towarów na terytorium kraju. Jednak polska firma zarejestrowana na...

Obowiązki przedsiębiorcy budowlanego, podatnika VAT w przypadku wykonywania robót w...

W myśl art. 28 e ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: "u.p.t.u"), miejscem świadczenia usług w przypadku prac budowlanych oraz innych prac związanych z nieruchomościami jest miejsce położenia nieruchomości. Innymi słowy-...

Czy voucher to dobry pomysł na prezent? aspekty podatkowe

Zbliża się koniec roku, okres świąteczny, czas podsumowań  i podziękowań. Wielu przedsiębiorców i pracodawców chętnie podejmuje się akcji dodatkowego uznania dla współpracy przekazując drobne upominki. Schody pojawiają się w gąszczu...

Zmiana podatku u źródła od biletów lotniczych

12 sierpnia br., weszła w życie ustawa, która rozwiązuje problem przedsiębiorców, kupujących bilety u zagranicznych przewoźników lotniczych. Ustawa znosi obowiązek odprowadzania przez polskie podmioty gospodarcze 10% podatku od...

Kompensata należności a limit 15 tys. zł

Od 2017 roku do kosztów uzyskania przychodu nie można zaliczyć faktur za świadczenia wykonane przez przedsiębiorcę o ile wartość transakcji przekracza kwotę 15 tysięcy złotych i zostaną zapłacone inaczej niż za pośrednictwem rachunku...

Pakiety medyczne dla pracowników a podatek VAT

                Pracodawcy w celu uatrakcyjnienia warunków zatrudnienia oferują swoim pracownikom lub zleceniobiorcom dodatkowe pakiety socjalne w postaci usług medycznych. Ich zakup może być finansowany w całości przez podmiot...

Obowiązkowe badania pracownika po długotrwałej chorobie, a urlop pracowniczy

Obowiązek skierowania pracownika na badania kontrolne  po długotrwałej nieobecności w pracy z powodu choroby,  został  uregulowany w artykule 229 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz.U. z 2016 r. poz.1666 za zm.)....

Zmiana opodatkowania aportów - nowelizacja ustaw o CIT i PIT

Od stycznia 2017 zmianie uległ art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Oba artykuły dotyczą opodatkowania aportów odpowiednio dla...

Instrukcja zakładania konta na Portalu Podatkowym

Portal Podatkowy to system informatyczny administracji podatkowej dostępny na stronie www.finanse.mf.gov.pl . Od momentu uruchomienia Portalu tj. 18 sierpnia 2014 roku Ministerstwo Finansów systematycznie wzbogaca Portal o nowe usługi....

Podatnik pracujący za granicą nie może uchylać się od obowiązków wobec polskiego...

Podatnik pracujący za granicą nie może uchylać się od obowiązków wobec polskiego fiskusa, powołując się na umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, w sytuacji gdy drugi kraj w ogóle nie pobiera od niego podatku.   Polski...
1 2
3
4 5

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.