Zmiany w opodatkowaniu sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych od 2019 r.

Do końca 2018 r. aby nie zapłacić podatku od sprzedaży nieruchomości otrzymanej w formie spadku lub darowizny trzeba było odczekać pięć lat licząc od końca roku, w którym spadkobierca stał się właścicielem. Od 01.01.2019 r. nastąpiła...

Urząd skarbowy rozliczy nas za rok 2018

W 2019 roku czekają nas rewolucyjne zmiany w zasadach składania PIT - zeznania za rok podatkowy składane na deklaracjach PIT-37 i PIT-38 zostaną przygotowane, a w niektórych przypadkach również złożone, przez Urząd Skarbowy bez...

Bezzwrotne dotacje ze środków Unijnych

Szanowni Państwo, od dziś, możliwe jest uzyskanie bezzwrotnej dotacji ze środków Unijnych dla firm z województwa mazowieckiego, których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią COVID-19. Dotacja dotyczy utrzymania bieżącej...

Mały ZUS- nowe uprawnienie w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę - Dz. U. z 17 sierpnia 2018, poz....

Ulgi i odliczenia PIT 2018

W związku, ze zbliżającym się końcem roku 2018 przypominamy o ulgach i odliczeniach, które można uwzględnić w rozliczeniach rocznych. Z podatku dochodowego muszą rozliczać się zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, pracujący...

Formy opodatkowania

Rozpoczynając działalność gospodarczą przedsiębiorca musi dokonać wyboru formy opodatkowania (na druku CEIDG-1). Od 2019 roku zmiany można dokonać raz w roku do 20 lutego 2019 roku. W przypadku podmiotów rozpoczynających działalność...

Samochody osobowe w działalności-zmiany od 2019 roku

Od stycznia 2019 roku wchodzą w życie nowe zasady opodatkowania leasingu, nabycia i używania samochodów osobowych w firmach. Poniżej przedstawiam główne zmiany:Ograniczenie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów eksploatacji...

Planowane zmiany w rozliczaniu leasingu aut osobowych

W Senacie procedowany jest projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku od osób prawnych, które miałyby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku, dotyczący zaliczania w koszty rat z tytułu...

Reglamentacja działalności gospodarczej w ustawie Prawo Przedsiębiorców

Terminem reglamentacja działalności gospodarczej określa się formy ograniczenia swobody zakładania i prowadzenia określonych rodzajów działalności gospodarczej. Podobnie jak w przypadku regulacji dotyczących kontroli działalności...

Split payment - korzyści

1 lipca część przedsiębiorców zyskała możliwość dokonywania płatności w ramach split payment. Mechanizm ten sprowadza się do takiego podziału płatności w którym część zapłaty odpowiadająca kwocie podatku VAT trafi na specjalny rachunek...

Badania psychotechniczne kierowców kierujących samochodami służbowymi lub prywatnymi...

Pracownik, bądź zleceniobiorca nie zatrudniony na stanowisku kierowcy może wykorzystywać w ramach obowiązków służbowych prywatny lub firmowy samochód osobowy. Wykonywanie tej pracy nie jest uzależnione od przeprowadzenia badań...

MF rozwiewa wątpliwości podatników dotyczące zapłaty VAT do urzędu skarbowego

Od 1 lipca nabywca towarów i usług może zastosować przy wykonywaniu płatności mechanizm podzielonej płatności. Istota tego mechanizmu sprowadza się do takiego podziału zapłaty, zgodnie z którym kwota odpowiadająca wysokości podatku VAT...
... 5 6 7 8
9
10 11 12 13 ...

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.