Wykreślenie z rejestru podatników vat

W poprzednio obowiązującym stanie prawnym ( art. 96 ust. 6-9 Ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11 marca 2004 r.), wykreślenie  z rejestru podatników VAT odbywało się na podstawie zgłoszenia zaprzestania działalności...

Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne- Prawo przedsiębiorców

Jedną z form wsparcia rozwoju przedsiębiorczości przewidzianą w nowej ustawie prawo przedsiębiorcy są ulgi w opłacaniu składki ZUS Zgodnie z treścią artykułu przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą podlega zwolnieniu...

Działalność nieewidencjonowana w ustawie Prawo dla przedsiębiorców

30 kwietnia 2018 roku weszła w życie ustawa Prawo dla przedsiębiorców. Ustawa wprowadza szereg regulacji, których celem miało być stworzenie przyjaznego, przejrzystego systemu regulacji prawnych, który ma zachęcić  do zakładania i...

Nowe zasady rozliczania najmu prywatnego w 2018 roku

W ramach najmu prywatnego podatnik może wybrać ryczałt (8,5% od przychodu do kwoty 100 000 zł i 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 zł) lub zasady ogólne (18% a następnie 32% od dochodu). W najmie prywatnym stosujemy zasadę...

Zmiany z Karcie Nauczyciela

Zmiany z Karcie Nauczyciela- obowiązujące od 01 stycznia 2018 r. Opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziła szereg zmian z Karcie...

Nowe obowiązki pracodawcy dotyczące dokumentacji pracowniczej od 2019 roku

1. Okres przechowywania akt osobowych Zgodnie z art. 94 pkt 9a i 9b Kodeksu pracy, Pracodawca ma obowiązek prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika oraz przechowywać tę...

Skutki podatkowe sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu po zakończeniu umowy

Przedsiębiorcy decydujący się na zewnętrzne finansowanie posiadania samochodu w firmie, korzystają często z leasingu operacyjnego. Przy tej umowie to leasingodawca jako właściciel ujmuje przedmiot leasingu jako składnik majątku swojej...

RODO- rejestr czynności przetwarzania- nie taki diabeł straszny

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych(RODO) przewiduje prowadzenie rejestru czynności przetwarzania - jako jeden z podstawowych obowiązków administratora danych.Pomimo że, RODO wprowadza wyłączenia podmiotowe od  ww....

Faktura uproszczona w obrocie krajowym

Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik może wystawić fakturę uproszczoną gdy kwota należności ogółem nie przekracza 450 złotych albo 100 euro (jeżeli ta kwota jest określona w euro). Przy czym...

Zasady rozliczania importu w przypadku odprawy w innym kraju UE

Import towarów czy WNT Zasadniczo zakup towarów dokonany przez polskiego przedsiębiorcę w kraju spoza UE, np. w Chinach, powinien być traktowany jako import towarów na terytorium kraju. Jednak polska firma zarejestrowana na...

Podatnik prowadzący księgi podatkowe ręcznie też może mieć obowiązki w zakresie JPK

Od 1 lipca 2018 organ podatkowy może żądać od średnich, małych i mikro przedsiębiorców przekazania całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach...

Obowiązki przedsiębiorcy budowlanego, podatnika VAT w przypadku wykonywania robót w...

W myśl art. 28 e ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: "u.p.t.u"), miejscem świadczenia usług w przypadku prac budowlanych oraz innych prac związanych z nieruchomościami jest miejsce położenia nieruchomości. Innymi słowy-...
... 7 8 9 10
11
12 13 14 15 ...

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.