Pojęcie podatku od ukrytych zysków pojawiło się w przestrzeni publicznej wraz z wejściem w życie przepisów o CIT estońskim. Temat dotyczy między innymi ustalenia wartość ukrytych zysków z tytułu wykorzystywania na cele mieszane aut osobowych.

O to, czy ustalając wartość ukrytych zysków należy uwzględniać kwotę brutto czy netto spytało przedsiębiorstwo, które stosuje ryczałt od dochodów spółek (tzw. estoński CIT) i w swojej działalności wykorzystuje samochody osobowe. Korzystają z nich do celów mieszanych (tj. prywatnych i biznesowych) m.in. udziałowcy spółki.

Spółka ponosi wydatki związane z użytkowaniem tych pojazdów, takie jak koszty: paliwa, rat leasingu, wymiany płynów eksploatacyjnych, ogumienia i innych części serwisowych, przeglądu okresowego, zakupu ubezpieczenia komunikacyjnego. W rozumieniu ustawy połowa tych wydatków stanowi ukryte zyski, od których spółka powinna zapłacić podatek.

Przedsiębiorca chciał się więc upewnić, że wartość tę należy liczyć od kwoty netto (wynikającej z faktury) powiększonej jedynie o tę część VAT, która nie podlega odliczeniu zgodnie z ustawą  o VAT.

Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej nie zgodził się z tą tezą. Stwierdził, że ustalając wartość ukrytych zysków z tytułu wykorzystywania na cele mieszane samochodów osobowych, należy brać pod uwagę wartość wydatków w kwocie brutto, tj. z całym naliczonym VAT. "Wydatkiem" jest bowiem wypływ środków pieniężnych z jednostki.

Podkreślił, że w świetle ustawy o rachunkowości pojęcie kosztu czy ceny nabycia nie jest tożsame z pojęciem wydatku. Przykładowo- wyjaśnił- odpisy amortyzacyjne są kosztem, ale nie wydatkiem. Podobnie - dodał - jest z nabyciem paliwa do samochodu. Jest to koszt zużycia materiałów, którym co do zasady jest cena nabycia w kwocie netto, jeżeli VAT ten podlega odliczeniu. Czym innym jednak jest "wydatek". Stanowi on wypływ środków pieniężnych z firmy, a rozchód środków pieniężnych następuje w kwocie brutto, czyli łącznie z VAT.

W konsekwencji podstawą opodatkowania ryczałtem ukrytych zysków będą wydatki w wartości brutto- stwierdził dyrektor KIS.

Należy się spodziewać, że w najbliższej przyszłości pojawi się sporo interpretacji "doprecyzowujących" nowe przepisy. Co jednak nie stoi na przeszkodzie, aby CIT estoński już teraz z powodzeniem stosować.

 

Przypominamy, że wejść na CIT estoński możemy także w trakcie roku podatkowego. Kancelaria Podatkowa Skłodowscy skutecznie pomaga swoim Klientom dokonać takiej zmiany opodatkowania.

 

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 14 grudnia 2022 r., sygn. 0111-KDIB1 1.4010.696.2022.1.AND

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.