W lipcu 2023r. wchodzi w życie Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która wprowadza konto mieszkaniowe z premią mieszkaniową z budżetu państwa.

Pierwsze Mieszkanie ma przywrócić ideę oszczędzania na własne lokum premiowanego ulgami i dopłatą ze strony państwa. Takie specjalne konto oszczędnościowe można będzie założyć dziecku, które ukończyło 13 rok życia, korzystając z wszelkich bonusów, takich samych jak dla dorosłych.

Systematyczne wpłaty (co najmniej 11 wpłat rocznie w kwocie co najmniej 500 zł) przez okres minimum 3 maksimum 10 lat będą gwarantować dodatkową premię mieszkaniową z budżetu państwa. Premia będzie równa rocznemu wskaźnikowi inflacji albo wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. W każdym roku wybierany będzie wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzającego. Oszczędności będą dodatkowo oprocentowane zgodnie z ofertą banku, przy czym odsetki będą zwolnione z tzw. podatku Belki.

Kto może otworzyć konto mieszkaniowe?

Konto będzie mogła otworzyć osoba, która nie ma i nie miała mieszkania, domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. W programie może także wziąć udział osoba, która w jednym posiadanym lokalu mieszka z co najmniej dwójką własnych lub przysposobionych dzieci.

Mieszkanie nie może być większe niż:

 • 50 m2 w przypadku 2 dzieci
 • 75m2 w przypadku 3 dzieci
 • 90 m2 w przypadku 4 dzieci
 • bez ograniczeń w przypadku 5 lub większej liczby dzieci.

Z programu może skorzystać także osoba posiadająca prawo do mieszkania, które:

 • nabyła w drodze dziedziczenia w okresie po rozpoczęciu oszczędzania,
 • odnosi się albo odnosiło do współwłasności nie więcej niż jednego mieszkania albo domu jednorodzinnego w udziale nie wyższym niż ? (50%), nabytego w drodze dziedziczenia przed rozpoczęciem oszczędzania,
 • dotyczy albo dotyczyło mieszkania lub domu jednorodzinnego wyłączonego z użytkowania w związku z katastrofą budowlaną lub wskutek działania żywiołu.
 • zostało ustanowione w wyniku roszczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (dotyczy spółdzielczego prawa do lokalu).

Premia Mieszkaniowa i zwolnienie z podatku będą przysługiwać wyłącznie w przypadku wypłaty odłożonych środków na:

 • zakup pierwszego mieszkania, w tym
 • zakup lub budowę domu jednorodzinnego
 • sfinansowanie części kosztów inwestycji prowadzonej w ramach kooperatywy mieszkaniowej lub ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu
 • wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej
 • partycypację w SIM albo TBS
 • nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części w celu budowy na niej domu jednorodzinnego.

W przypadku zakończenia oszczędzania na wydanie środków będzie 5 lat.

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.