Na mocy postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 tzw. Dyrektywy Single Use Plastics (dalej: "Dyrektywa SUP") polski prawodawca został zobowiązany do wprowadzenia szeregu zmian regulacyjnych dot. wykorzystywania jednorazowych opakowań i produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.
 
W celu transpozycji Dyrektywy SUP polski sejm uchwalił ustawę  (Dz.U. z 2023 r. poz. 877) na mocy której weszły w życie przepisy wprowadzające następujące zmiany.
 
Pod rygorem kary finansowej w wysokości do 500 000 zł zakazane zostało wprowadzanie do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych takich jak: sztućce, talerze, mieszadełka, słomki i patyczki higieniczne (z wyjątkiem tych stosowanych w celach medycznych); jak również styropianowych kubeczków i pojemników na żywność.
 
Od 1 stycznia 2024 roku bary, restauracje i firmy cateringowe, które pakują napoje i żywność w opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będą zobowiązane do pobierania od klientów końcowych opłat za jednorazowe opakowania. Zgodnie z projektem rozporządzenia wykonawczego klienci będą musieli dodatkowo zapłacić po 0,20 zł za kubek na napój i 0,25 zł za pojemniki na żywność. Zaś od 1 lipca 2024 roku ww. przedsiębiorcy zmuszeni będą do zapewnienia opakowań wielokrotnego użytku lub opakowań wytworzonych z surowców alternatywnych do tworzyw sztucznych.
 
Pojawiają się także nowe obowiązki dotyczące oznakowania produktów jednorazowego użytku  wykonanych z tworzyw sztucznych dotyczące podmiotów wprowadzających do obrotu chusteczki  nawilżane, podpaski, tampony, balony i pojemniki na napoje. Podmioty te będą zobowiązane również do ponoszenia dodatkowych opłat na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z plastikowych jednorazówek oraz na potrzeby finansowania kampanii edukacyjnych.
 
Kolejnym obowiązkiem dla przedsiębiorców wprowadzających do obrotu opakowania na napoje wykonanych z tworzyw sztucznych do pojemności 3 l będzie konieczność zapewnienia określonego udziału w odzysku i recyklingu z odpadów pochodzących z tych opakowań tj.  od 2025 roku - 25 %  i od 2030 roku - 30 %.
 
Rozszerzone zostaje także grono podmiotów zobowiązanych do rejestracji w BDO (bazie danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami). Należą do niego: przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych; firmy pakujące i oferujące żywność w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz bary, restaurację i  firmy cateringowe oferujące żywność i napoje w opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.
 
Ponadto przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych zostali zobowiązani do prowadzenia ewidencji opakowań nabytych i wydanych klientom końcowym albo ewidencji produktów z tworzyw sztucznych wprowadzonych do obrotu. Przedsiębiorcy ci będą także zobowiązani do składania sprawozdań w tym zakresie. Za naruszenie tych obowiązków grozi kara finansowa w wysokości do 100 000 zł.

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.