1 lipca 2023r wchodzi trzecia odsłona ułatwień dla podatników nazwana SLIM VAT 3

Wśród zmian przewidzianych w pakiecie SLIM VAT 3 wskazać można:

1. Zmianę definicji małego podatnika VAT

Obecnie status małego podatnika mają przedsiębiorcy, którzy uzyskują nie więcej niż 1,2 mln euro przychodu rocznie. Nowelizacja przepisów ustala ten limit na poziomie 2 mln euro. Dzięki temu więcej firm będzie mogło skorzystać z kwartalnego rozliczania VAT oraz stosować metodę kasową w rozliczeniach.

2. Zmianę w przepisach dotyczących split payment

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów środki z rachunku VAT mogły zostać przeznaczone na opłacenie:

 • podatku dochodowego,
 • podatku VAT,
 • składek ZUS,
 • cła i akcyzy,
 • pewnych innych zobowiązań publicznoprawnych

Od 1 lipca 2023 do tej listy dojdzie możliwość zapłaty kolejnych podatków i opłat:

 • opłata od środków spożywczych, tzw. podatek cukrowy,
 • podatek od sprzedaży detalicznej,
 • podatek tonażowy,
 • podatek od wydobycia niektórych kopalin,
 • opłata od tzw. "małpek",
 • zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji, tzw. podatek od produkcji okrętowej.

3. Miarkowanie sankcji VAT

Ustawa przewiduje możliwość uznaniowego ustalania wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego - odpowiednio w wysokości do 15%, do 20% lub do 30%. Przepisy te mają zastąpić sztywno określone i jedyne możliwe do zastosowania wysokości stawek w zależności od tego czy podatnik świadomie bierze udział w oszustwie podatkowym poprzez jego organizowanie i kierowanie, czy został w ten proceder wciągnięty przez nieuczciwych kontrahentów.

4. Prostsze fakturowanie mniej obowiązków

Zostają wprowadzone uproszczenia w zakresie raportowania rozliczeń dotyczące fakturowania (m.in. dostosowanie warunków wystawienia faktury do e-paragonu) oraz prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (m.in. możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych przez podatników). Zostaje wprowadzony nowy system dystrybucji paragonów elektronicznych.

5. Zmniejszenie formalności w obrocie międzynarodowym

Rezygnuje się  z wymogu posiadania faktury dot. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu. Zostają wprowadzone przepisy umożliwiające składanie korekt deklaracji poza systemem OSS i IOSS bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego.

6. Zostają wprowadzone ułatwienia dla podatników zobowiązanych do stosowania proporcji do odliczania VAT,

Zostaje wprowadzona możliwość rezygnacji z korekty, jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekracza 2 p.p.

Zostaje zlikwidowany obowiązek uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu proporcji do odliczenia podatku naliczonego. Zamiast tego zostaje wprowadzony wymóg zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej proporcji.

Zostaje zwiększona kwota pozwalającą na uznanie, że proporcja odliczenia określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98%, z obecnych 500 zł do 10 tys. zł. Zmiana dotyczy podatników wykonujących w ramach działalności czynności opodatkowane i zwolnione z VAT i umożliwia odliczenie całej kwoty VAT w przypadku podatników, u których znaczną część obrotu stanowią czynności opodatkowane VAT.

 7. Zostaje ujednolicony systemu wydawania wiążących informacji akcyzowych, stawkowych, taryfowych i o pochodzeniu towaru,

Zostaje skonsolidowane wydawanie wiążących informacji poprzez wyznaczenie jednego organu właściwego do wydawania WIS, WIA, WIT oraz WIP.

Zostają ujednolicone przepisy dotyczące zasad wydawania i stosowania WIS i WIA, czyli wiążących informacji o charakterze krajowym.

 8.  Likwidacja opłaty za wydanie wiążącej informacji stawkowej.

Zostają zlikwidowane opłaty za wniosek o wydanie WIS.

 

Ustawa, z wyjątkami, wchodzi w życie 1 lipca 2023 r.

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.