CBC-R - RAPORT MIĘDZYNARODOWYCH GRUP KAPITAŁOWYCH


myszka_komputer

Z dniem 30 kwietnia 2019 roku weszła zmiana w ustawie o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Jednostki dominujące będące składnikiem międzynarodowych grup kapitałowych z siedzibą w Polsce są zobowiązane do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej raportu CBC-R (Country-by-Country Reporting). Natomiast spółki zależne z siedzibą w Polsce, których wyniki są konsolidowane w sprawozdaniu finansowym są zobowiązane do przekazania informacji Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (raport CBC-P) o jednostce raportującej oraz o podaniu kraju, w którym zostanie złożony raport CBC-R.

Kwota przychodu dla grup sporządzających skonsolidowane sprawozdanie finansowe, po której przekroczeniu powstaje obowiązek zgłoszenia raportu CBC-R dla grup kapitałowych lub powiadomienia CBC-P zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych wynosi 750 000 000 EUR. Kurs dla przeliczenia walut należy przyjąć zgodnie z regułami obowiązującymi w państwie siedziby jednostki dominującej.

W przypadku gdy ta siedziba jest w Polsce lub w państwie, które nie określiło zasad do przeliczania ww. kwoty, należy wówczas zastosować kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny przypadający na ostatni dzień roku obrotowego poprzedzającego sprawozdawczy rok obrotowy.

Termin złożenia raportu CBC-R przez jednostkę dominującą upływa z końcem 12 miesiąca od dnia zakończenia roku obrotowego, natomiast termin powiadomienia CBC-P dla spółek będących członami grup kapitałowych upływa z końcem 3 miesiąca od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów.

Oba sprawozdania muszą być złożone na obowiązujących formularzach znajdujących się na Portalu Podatkowym w formie elektronicznej.
Szef KAS ma możliwość przeprowadzenia kontroli w zakresie wywiązywania się z obowiązku złożenia raportu CBC-R lub powiadomienia CBC-P przez podatników. W przypadku wystąpienia uchybienia lub nieprawidłowości, szef KAS może pisemnie wystąpić z żądaniem wyjaśnienia tych niezgodności.

Ustawa o wymianie informacji podatkowych przewiduje za niedopełnienie obowiązków karę pieniężną do wysokości 1 mln PLN. Przepisy, które obowiązywały do 30 kwietnia 2019 roku uniemożliwiały nałożenie takiej kary za brak złożenia ww. informacji. Obecnie nawet w przypadku złożenia niepełnego lub niezgodnego z posiadanymi danymi raport CBC-R lub powiadomienia CBC-P szef KAS może nałożyć karę pieniężną.

Opracowała:
Agnieszka Rostkowska
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Pomoc dla przedsiębiorców związana z Covid-19

2 April 2020
Poniżej przedstawiamy skondensowane informacje o możliwej pomocy dla przedsiębiorstw, które znalazły się w trudnej sytuacji związanej z pandemią Covid-19

Kwarantanna - świadczenia chorobowe

31 March 2020
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 491) na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej ogłoszony został od dnia 20 marca 2020  do odwołania, stan...

Zaproszenie na szkolenie on-line "Tarcza Antykryzysowa: po ludzku"

31 March 2020
Zapraszamy na szkolenie on-line 03-04-2020 r. start godzina 10:00 Transmisja na żywo na Facebook   #zostańwdomu

Tarcza Antykryzysowa - ochrona etatów

30 March 2020
Szanowni Państwo, Ogłoszona w środę „Tarcza Antykryzysowa” ma bronić przede wszystkim pracodawców, ale pośrednio - również pracowników. Właśnie...

Ekologiczna księgowość

26 March 2020
Wyprzedziliśmy rzeczywistość. Portal Klienta to świetne narzędzie do pracy z domu zarówno dla naszych Klientów jak i pracowników. Nie musisz już przywozić...

Szkolenie on-line z Prowadzenia Działalności Gospodarczej

26 March 2020
Czy można nie płacić podatków? Jak wliczyć STATEK KOSMICZNY w koszty? Skąd dostać kasę i jej nie zwracać? ...no i jak przy tym wszystkim nie zwariować?

Tarcza Antykryzysowa

25 March 2020
Szanowni Państwo,   Przed nami kolejny tydzień zmagań z pandemią tych większych i tych mniejszych. Każdy z Państwa prowadzi tę walkę na swój sposób, by obronną...

Ulga na złe długi w podatku dochodowym

18 March 2020
1 stycznia 2020 r. weszły w życie nowelizacje ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych wprowadzające ulgę za złe długi. Nowelizacja ustaw o PIT i CIT...

Mały ZUS plus 2020

18 March 2020

Mały ZUS

18 March 2020

Zostań naszym Klientem, a już nigdy nie będziesz sam w biznesie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01

e-mail biuro@sklodowscy.pl
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00