W Polsce obowiązek prowadzenia pełnej księgowości wynika z ustawy o rachunkowości. Zgodnie z nią, obowiązek ten dotyczy podmiotów, których wartość przychodów netto w poprzednim roku obrotowym wyniosła co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro.
 
W 2024 roku, zgodnie z średnim kursem euro z dnia 2 października 2023 roku (4,6091 zł), limit ten wyniesie

9 218 200 złotych

Oznacza to, że wszystkie podmioty, które w 2023 roku osiągną przychody netto w wysokości co najmniej 9 218 200 złotych, mają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości w 2024 roku.
 
Do podmiotów, które mają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, należą:
  • spółki komandytowe,
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • spółki akcyjne,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
  • proste spółki akcyjne
  • fundacje
  • stowarzyszenia
Pełna księgowość jest bardziej skomplikowana niż księgowość uproszczona. Polega na prowadzeniu ksiąg rachunkowych, w tym księgi głównej, ksiąg pomocniczych, ewidencji analitycznej oraz inwentaryzacji.
 
Przedsiębiorcy, którzy osiągają przychody netto poniżej limitu, mogą dobrowolnie przejść na pełną księgowość. W tym celu powinni poinformować o tym fakcie Urząd Skarbowy w zeznaniu rocznym.
Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości ma na celu zapewnienie rzetelnego i pełnego obrazu sytuacji finansowej i majątkowej podmiotu. Pozwala ona na lepsze zrozumienie jego kondycji oraz podejmowanie trafniejszych decyzji biznesowych.
 
W 2024 roku limit przychodów dla pełnej księgowości został zmniejszony o 436 200 złotych. Jest to spowodowane spadkiem kursu euro w stosunku do złotego w porównaniu z zeszłym rokiem.
Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości może mieć istotny wpływ na działalność przedsiębiorcy. Przed podjęciem decyzji o wyborze rodzaju księgowości, warto dokładnie przeanalizować swoje potrzeby i możliwości.
 
Jeśli chcą Państwo skorzystać z naszego wsparcia - podatkowego bądź księgowego - zapraszamy do kontaktu.
Nasi eksperci doradzą, pomogą przeanalizować, a w razie potrzeby pomogą w przejściu na pełne księgi.
Zapraszamy do kontaktu mailowego
oraz telefonicznego (+48 22) 242 60 00

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.