Kiedy pracownik może otrzymać ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?


14

Prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego, jego wymiar, zasady wykorzystania itp. regulują przepisy zawarte w Dziale siódmym kodeksu pracy.  Pracownik zobowiązany jest do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w naturze  (zakaz zrzeczenia się prawa do urlopu zawarty w art. 152§ 2 kp.)

Możliwość wypłaty ekwiwalentu  pieniężnego z tytułu niewykorzystanego urlopu została w artykule 171§ 1 kodeksu pracy ograniczona do sytuacji w, której pracownik nie ma możliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego (w całości lub części) w czasie trwania umowy o pracę, w związku z jej  rozwiązaniem lub wygaśnięciem.

Pracodawca nie ma obowiązku wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop  jedynie w sytuacji, gdy  zawrze z pracownikiem nową umowę o pracę tuż zakończeniu poprzedniej  umowy (np. umowę na czas określony po rozwiązaniu umowy na okres próbny) i obydwie strony uzgodnią wykorzystanie urlopu w trakcie kolejnej umowy.

Przykład I

Adrian B. został zatrudniony w firmie Marcina T. na 3 miesięczny okres próbny. W jego trakcie wykorzystał 2 dni z przysługujących mu 5 dni urlopu wypoczynkowego.

Marcin T. zaproponował mu mu umowę na okres  12 miesięcy. Podpisując nową umowę o pracę  Marcin T.  zaproponował Adrianowi B przeniesienie  3 niewykorzystanych  dni  urlopu  z poprzedniej umowy. Adrian B oświadczył, że wolałby ekwiwalent pieniężny. Marcin T. jest zobowiązany do wypłacenia ekwiwalentu za 3 dni urlopu.

W przypadku odmowy wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop pracownikowi przysługuję roszczenie o wypłatę zaległego ekwiwalentu pieniężnego. Roszczenie o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy ulega  przedawnieniu z upływem trzech lat od dnia rozwiązania bądź wygaśnięcia  umowy o pracę (zob. uchwała SN z dnia 21 listopada 1975 r., V PZP 5/75, OSNC 1976, Nr 6, poz. 120).

 W trakcie trwania umowy  o pracę wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop została ograniczona:

Przykład II

Marian Z. jest zatrudniony firmie Sebastiana A. na podstawie umowy o pracę na czas  nieokreślony od 14 lat . W 2015 wykorzystał cały przysługujący mu urlop (26 dni), natomiast w 2016 roku tylko 18 dni. Do 30 września 2017  Marian Z. powinien więc wykorzystać 8 dni urlopu zaległego za 2016 rok;   przysługuje mu także 26 dni urlopu za 2017 rok.

 Jeśli   Marian Z.  do 30 września 2017 nie złożyłby wniosku o udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego, wówczas  Sebastian A.  może wysłać pracownika na zaległy urlop nawet bez jego zgody (zob wyrok  SN z dnia 24 stycznia 2006 roku  sygn. (I PK 124/05).

 

Stan prawny na: 4.04.2017

Opracował: Sławomir Stwora
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych

18 June 2018
25 kwietnia 2018 roku Ministerstwo Finansów przedstawiło dokument o nazwie: „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów...

Działalność nieewidencjonowana w ustawie Prawo dla przedsiębiorców

4 June 2018
30 kwietnia 2018 roku weszła w życie ustawa Prawo dla przedsiębiorców.

Blokada kont w ramach STIR

4 June 2018
13 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń...

Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne- Prawo przedsiębiorców

4 June 2018
Jedną z form wsparcia rozwoju przedsiębiorczości przewidzianą w nowej ustawie prawo przedsiębiorcy są ulgi w opłacaniu składki ZUS

Prawo przedsiębiorców - zmiany

24 April 2018
30 kwietnia 2018 wchodzi w życie nowa ustawa określająca prawo i obowiązki przedsiębiorców

Prawo do odliczenia VAT dla firm niemających rejestracji

24 April 2018
Trybunał Sprawiedliwości  UE w dniu 7 marca 2018 roku wydał wyrok w sprawie podatnika z Rumunii.

Skutki podatkowe sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu po zakończeniu umowy.

12 April 2018
Przedsiębiorcy decydujący się na zewnętrzne finansowanie posiadania samochodu w firmie, korzystają często z leasingu operacyjnego.

Nowe zasady rozliczania najmu prywatnego w 2018 roku

12 April 2018
W ramach najmu prywatnego podatnik może wybrać ryczałt (8,5% od przychodu do kwoty 100 000 zł i 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 zł) lub zasady ogólne (18% a następnie 32% od...

Nowe obowiązki pracodawcy dotyczące dokumentacji pracowniczej od 2019 roku

5 April 2018
Okres przechowywania akt osobowych...

Zmiany w Karcie Nauczyciela

5 April 2018
Opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziła szereg zmian z Karcie Nauczyciela.

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00