31 sierpnia br. weszło w życie zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych kupna pierwszego mieszkania lub domu.

Nowe zasady znoszące obowiązek zapłaty 2 proc. podatku PCC będą dotyczyły nabycia pierwszego mieszkania lub domu na rynku wtórnym.
 
Ustawą z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1463) wprowadzone zostało zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaży, której przedmiotem jest:
  • prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,
  • prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.
Zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów:
?Zwolnienie przysługuje, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, a żadnej z nich, w dniu zakupu prawa do mieszkania lub domu nie przysługuje i przed tym dniem nie przysługiwało, żadne z tych praw ani udział w tych prawach.
Wyjątek dotyczy osób, które w dniu zawarcia umowy sprzedaży posiadają lub przed tym dniem posiadały udział w takich prawach, ale jego wysokość nie przekracza lub nie przekraczała 50% i został nabyty w drodze dziedziczenia. One mogą skorzystać ze zwolnienia.?
 

Zwolnienie weszło w życie 31 sierpnia 2023 r. i nie obejmie sprzedaży dokonanych przed tym dniem.

Należy pamiętać, że w przypadku nieruchomości kupionych na rynku pierwotnym ulga nie obowiązuje, ponieważ kupując mieszkanie bezpośrednio od dewelopera 2% podatek od czynności cywilnoprawnych nie występuje.
 
To już druga korzystna zmiana w PCC uchwalona w tym roku.
Dla przypomnienia:
Już od 1 lipca zmieniła się wysokość kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn.
Wynika to z nowelizacji przepisów podatkowych, znanych jako Slim VAT 3.
Kwota wolna od podatku od darowizn i spadków od 1 lipca wynosi:
  • 36 120 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
  • 27 090 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
  • 5 733 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.
Do I grupy podatkowej zalicza się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.
Do II grupy podatkowej zalicza się zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych.
Do III grupy podatkowej zalicza się pozostałych nabywców.
Niewątpliwie do III grupy podatkowej należy zaliczyć byłego małżonka

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.