Samochody osobowe w działalności – zmiany od 2019 roku


18

Od stycznia 2019 roku wchodzą w życie nowe zasady opodatkowania leasingu, nabycia i używania samochodów osobowych w firmach.

Poniżej przedstawiam główne zmiany:

Ograniczenie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów eksploatacji samochodów osobowych (serwis, naprawy, części zamienne, paliwo, opłaty autostradowe, parkingowe)

W przypadku samochodów osobowych użytkowanych inaczej niż wyłącznie dla celów firmowych kosztem będzie 75% wydatków eksploatacyjnych czyli wydatków na serwis, naprawy, części zamienne, paliwo, opłaty autostradowe, parkingowe itp.

Zmiana ta dotyczy wszystkich aut osobowych używanych w firmach, niezależnie od daty nabycia.

Zmiana ta nie dotyczy samochodów osobowych używanych wyłącznie do działalności. Koszty eksploatacji tych aut będą zaliczane w 100% wydatków. Pojazdy te musza być jednak zgłoszone jako służące działalności również w podatku VAT co wiąże się z koniecznością prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu.

Zmiany w amortyzacji samochodów osobowych.

Podniesiono limit amortyzacji samochodów osobowych do kwoty 150 tys. zł dla pojazdów spalinowych i hybrydowych oraz 225 tys. zł dla samochodów elektrycznych. Obecnie limit wynosi 20 tys. EUR. W związku ze zmianą limitu do amortyzacji zmienił się również limit do zaliczenia w koszty ubezpieczenia samochodu osobowego i wynosi również 150 tys. zł.

Zmiana dotyczy wszystkich samochodów. Do pojazdów nabytych przed 2019 roku nowy limit dotyczy tylko odpisów amortyzacyjnych dokonywanych po 1 stycznia 2019 roku.

Zmianie uległy zasady zaliczenia do kosztów wartości sprzedanego samochodu. Obecnie przy sprzedaży cała niezamortyzowana część jest kosztem i nie jest objęta limitem 20 tys. EUR.

Wprowadzone zmiany spowodują, że przy sprzedaży samochodu osobowego kosztem będzie tylko wartość nabycia do limitu 150 tys. zł pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne. Zmiana dotyczy tylko pojazdów nabytych po 1 stycznia 2019.

Zmiany w leasingu

Zmiany w leasingu/wynajmie dotyczą samochodów osobowych droższych niż 150 tys. złotych i umów zawartych po 1 stycznia 2019 roku. Kosztem uzyskania przychodu będzie dla nich tylko ta część czynszu inicjalnego i każdej raty, która proporcjonalnie do ceny samochodu nie przekracza 150 tys. zł (225 tys. jeśli auto jest elektryczne). Dla podatników VAT kwota 150 tys. składa się z kwoty netto 134 529 zł plus 50% podatku VAT 15 471 zł. Zmiana przepisów uderza przede wszystkim w korzystających z leasingu drogich samochodów.

Umowy leasingu zawarte do końca 2018 będą rozliczane na starych zasadach tj. bez uwzględniania limitu 150 tys. zł pod warunkiem, że nie będą dokonywane żadne zmiany w umowach.

Prywatny samochód w działalności

Obecnie koszty rozliczane są na zasadzie kilometrówki, natomiast od 2019 roku do kosztów będzie można zaliczyć tylko 20% opłaconych składek na ubezpieczenie oraz wydatków związanych z eksploatacją (w tym nieodliczony podatek VAT).

 

Opracowała: Urszula Jastrzębska
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

NIP na paragonie fiskalnym

15 October 2019
Na żądanie klienta przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę do zakupu zarejestrowanego na kasie fiskalnej  w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym...

Kwota najmu do opodatkowania

15 October 2019
Podstawową kwestią przy usługach najmu nieruchomości jest podpisanie umowy, w której strony określają wysokość czynszu. Czynsz, w przypadku otrzymania lub postawienia go do...

Split payment

15 October 2019
Z dniem 1 listopada wchodzi w życie istotna zmiana w rozliczeniu podatku VAT. Od tego dnia wiele towarów i usług zostanie objętych obowiązkowym split paymentem.

Obniżka PIT

15 October 2019
Od 1 października w pierwszym progu podatkowym, czyli kwoty poniżej 85 528 zł brutto rocznie, podatek wyniesie 17,75 proc . zamiast 18 proc. Zmiana dotyczyć ma podatników,...

Nowelizacja VAT

29 August 2019
Z dniem 1 września 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja VAT.  Jedną z istotniejszych zmian jest rozszerzenie katalogu podmiotów, które nie mogą korzystać ze...

Ustawa o cenach prądu – przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń

26 July 2019
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach...

Złożenie oświadczenia

13 June 2019
 Przypominamy: 30 czerwca - złożenie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.      

Zmiany w podatku u źródła w 2019 roku

11 June 2019
Zmiany jakie weszły w życie z początkiem 2019 roku (nowelizacja ustawy o CIT) to niewątpliwie dalszy ciąg „uszczelniania systemu podatkowego”.

Bez PIT dla młodych

11 June 2019
Ministerstwo Finansów (MF) udostępniło informacje dotyczące projektu nowej ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla pracowników do 26. roku życia.

Rodo - obowiązki przedsiębiorcy

11 June 2019
Szanowni Państwo, upłynął już ponad rok od kiedy stosujemy przepisy RODO.  W tym czasie wiele kwestii, które budziły wątpliwości, zostało wyjaśnionych przez Prezesa Urzędu...

Have a question? We remain at your disposal.

Benefit from the knowledge of our experts

Marki - head office
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

T. (+48 22) 242 60 00
F. (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

Open:
Monday - Friday
8 a.m.- 6 p.m.

Warszawa - office
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

T. (+48 22) 242 61 80

Open:
Monday - Friday
9 a.m. -5 p.m.

Wołomin - office
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

T. (+48 22) 242 61 50

Open:
Monday - Friday
8 a.m. - 5 p.m.

 

Białystok - office
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

T. (+48 85) 733 09 70

Open:
Monday - Friday
8 a.m. - 4 p.m.