Planowane zmiany w podatkach od 2019 roku.


biuro_rachunkowe_wolomin

W roku 2019 podatników czeka wiele zmian w podatkach. Najważniejsze z nich to wprowadzenie opodatkowania aktywów wyprowadzanych z terytorium z Polski tzw. exit tax, podatek od krypto walut, nowe zasady dotyczące rozliczania kosztów samochodów osobowych wykorzystywanych w firmie, obniżka stawki CIT dla małych podatników z 15 proc. do 9 proc. Inne z nich to m.in. nowa ulga dla przedsiębiorców uzyskujących dochody z komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych tzw. IP BOX, wliczanie pracy małżonka w koszty uzyskania przychodu, uchylenie w ustawie o PIT przepisu warunkującego uprawnienie do preferencyjnego opodatkowania rozliczenia dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci od terminowego złożenia zeznania podatkowego (czyli do 30 kwietnia każdego roku), jednorazowe rozliczenie straty do 5 mln zł czy 3 lata na ulgę mieszkaniową.

Preferencyjna stawka CIT 9 proc. obejmie firmy o statusie „małego podatnika” czyli te, u których wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w roku podatkowym równowartości 1,2 mln euro. Obniżoną stawkę podatku CIT będą mogły stosować także firmy rozpoczynające swoją działalność. Projekt ustawy zakłada uniemożliwienie korzystania z obniżonej stawki podatku CIT przedsiębiorcom, którzy dokonali podziału istniejącego przedsiębiorstwa, aby skorzystać z tej preferencji. W projekcie przewidywane są również zmiany podwyższenia progu sprzedaży, który uprawnia do uzyskania statusu "małego podatnika” - z 1,2 mln euro do 2 mln euro.

Exit tax, zwany także podatkiem od wyprowadzki to podatek od przeniesienia majątku prywatnego i firmowego za granicę. Według projektu ustawy przyjętego przez Sejm przeniesienie za granicę majątku prywatnego i firmowego osoby fizycznej będzie opodatkowane wówczas, gdy jego wartość przekroczy 4 mln zł. Przytoczony limit nie dotyczy przenoszenia majątku firmowego osób prawnych. Jest to podatek od niezrealizowanych zysków w związku z przeniesieniem aktywów firmy do innego państwa.
Przewidywane są dwie stawki podatku 19 proc. podstawy opodatkowania gdy ustalane są koszty oraz 3 proc. podstawy opodatkowania w przypadku gdy nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku.

Opodatkowanie dochodów z handlu kryptowalutami (walutami wirtualnymi) takimi jak bitcoin czy ethereum przewiduje projekt ustaw o PIT i CIT.

Projekt przewiduje wprowadzenie do zbioru definicji ustawowych pojęcia „waluty wirtualnej”. Zastosowano tutaj odniesienie do art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z tym przepisem, przez walutę wirtualną rozumie się cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:
a) prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,
b) międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,
c) pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
d) instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
e) wekslem lub czekiem
- oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego.

Dochody z obrotu wirtualna walutą będą traktowane jak dochody z kapitałów pieniężnych, także gdy osiągane będą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Opodatkowaniu będzie podlegał dochód, co oznacza, że uwzględniane będą wydatki związane z obrotem walutą wirtualną. W podatku dochodowym od osób prawnych przychody te stanowić będą zyski kapitałowe.

W projekcie można przeczytać, że „Przychody z obrotu walutami wirtualnymi kwalifikowane będą odpowiednio do przychodów z kapitałów pieniężnych (art. 17 ustawy PIT) lub zysków kapitałowych (art. 7b ustawy CIT). (…)Do źródła przychodów z obrotu walutami wirtualnymi nie będą natomiast zaliczane przychody podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie:
1. a) wymiany walut wirtualnych i środków płatniczych,
2. b) wymiany walut wirtualnych na inne waluty wirtualne,
3. c) pośrednictwa w wymianie, o której mowa w lit. a) lub b),
4. d) prowadzenia rachunków, czyli prowadzonych w formie elektronicznej zbiorów danych identyfikacyjnych zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany.

Przykładem są tu m.in. podmioty prowadzące giełdy walut wirtualnych, kantory walut wirtualnych.”

Do przychodów zaliczane będą: „przychody ze sprzedaży walut wirtualnych na giełdzie, w kantorze oraz na wolnym rynku”.

Jak można przeczytać w projekcie opodatkowaniu podatkiem dochodowym nadal będzie podlegała zamiana walut cyfrowych na dane produkty czy usługi, natomiast zamiana krypto-krypto jest “obojętna w podatku dochodowym”.
W przypadku ustalania kosztów niezbędne będzie udokumentowanie wydatków na nabycie walut wirtualnych. „Kosztami uzyskania przychodów nie będą więc w szczególności koszty finansowania zakupu walut wirtualnych (koszty pożyczek, kredytów itp.).”

W przypadku tzw. kopalni krypto walut czytamy: „W zależności od tego, na czyj rachunek dany podmiot będzie „kopał” uzyskane przychody kwalifikowane będą do poszczególnych źródeł. Jeżeli „kopacz” będzie to robił na własny rachunek i sam sprzedawał waluty wirtualne (płacił nimi za towar/usługę), przychód z kapitałów pieniężnych (zysków kapitałowych) powstanie u niego w momencie sprzedaży (zapłaty). W przypadku, gdy „kopacz” będzie to robił na cudze zlecenie (umowa zlecenia, umowa o pracę itp.), wartość otrzymanych walut wirtualnych w ramach wynagrodzenia opodatkowana będzie jak wynagrodzenie za pracę (z tytułu umowy zlecenia), niezależnie od tego czy wynagrodzenie będzie wypłacone w walutach wirtualnych w całości czy w części. Natomiast w momencie sprzedaży przez „kopacza” tak pozyskanych walut (zapłaty nimi), powstały przychód kwalifikowany będzie do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych (zysków kapitałowych).”

Kolejna ważna zmiana to rozliczanie kosztów związanych z samochodami, ale o tym przeczytacie państwo w osobnym artykule tego numeru.

Wliczanie pracy małżonka w koszty uzyskania przychodu to Kolejne z rozwiązań, jakie przewiduje projekt. Wartość pracy małżonka można będzie zaliczyć jako koszt uzyskania przychodu.
Nowelizacja przewiduje możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł. Natomiast nadwyżka tej kwoty byłaby rozliczana na dotychczasowych zasadach, uwzględniających maksymalnie 50 proc. w jednym roku.

IP BOX ma zachęcić przedsiębiorstwa do badań i sprzedaży swoich technologii czy praw autorskich. Dochody firm z tego tytułu mają być opodatkowane preferencyjną stawką podatkową PIT i CIT w wysokości 5 proc.

Na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej w PIT podatnicy będą mieli 3 lata, a nie jak obecnie – 2 lata. Skorzystają na tym osoby, które sprzedają dom, mieszkanie lub działkę przed upływem 5 lat od nabycia tych nieruchomości. Jednakże przy tej okazjo wprowadzono również ostrzejszy zapis dotyczący nieruchomości nabywanych w ramach tej ulgi. Żeby móc je rozliczyć w ciągu tych trzech lat musi być podpisany akt notarialny na ich nabycie. Może to doprowadzić do wpadnięcia w pułapkę osób nabywających nowe nieruchomości w wypadku jakichkolwiek kłopotów z deweloperem.

Katarzyna Lisowska
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Złożenie oświadczenia

13 June 2019
 Przypominamy: 30 czerwca - złożenie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.      

Zmiany w podatku u źródła w 2019 roku

11 June 2019
Zmiany jakie weszły w życie z początkiem 2019 roku (nowelizacja ustawy o CIT) to niewątpliwie dalszy ciąg „uszczelniania systemu podatkowego”.

Bez PIT dla młodych

11 June 2019
Ministerstwo Finansów (MF) udostępniło informacje dotyczące projektu nowej ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla pracowników do 26. roku życia.

Rodo - obowiązki przedsiębiorcy

11 June 2019
Szanowni Państwo, upłynął już ponad rok od kiedy stosujemy przepisy RODO.  W tym czasie wiele kwestii, które budziły wątpliwości, zostało wyjaśnionych przez Prezesa Urzędu...

Kasy on-line

11 June 2019
Z dniem 1 maja 2019 roku zmianie uległa ustawa o podatku od towarów i usług oraz odpowiednio rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie  kas rejestrujących. Zmiany...

Zmiany w PCC w 2019 roku

17 April 2019
Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...

"Wyższy limit w kwocie 10 000 zł dla ulepszeń środków trwałych przyjętych do użytkowania przed 1 stycznia 2018 roku”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zwiększył się limit umożliwiający jednorazowe zaliczenie w koszty wydatków na nabycie oraz ulepszenie środków trwałych i wartości...

Ulga termomodernizacyjna

17 April 2019
1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa ulga termomodernizacyjna.  Z ulgi tej korzystać mogą osoby fizyczne  opłacające podatek według skali podatkowej, podatku liniowego lub...

Podatek od niezrealizowanych zysków „exit tax”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2019 wprowadzono do ustaw o podatku dochodowym (CIT - art. 24f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, PIT - art. 30da ust. 2 ustawy o podatku...

Nowe zasady rozliczania straty podatkowej

17 April 2019
Od nowego roku podatnikom łatwiej jest rozliczyć stratę, jeżeli ta nie przekracza wysokości 5 mln zł.

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00