Pakiety medyczne dla pracowników, a podatek VAT


8

Pracodawcy w celu uatrakcyjnienia warunków zatrudnienia oferują swoim pracownikom lub zleceniobiorcom dodatkowe pakiety socjalne w postaci usług medycznych. Ich zakup może być finansowany w całości przez podmiot gospodarczy, może też być w całości lub chociażby częściowo finansowany przez pracownika. Pojawiają się wątpliwości, jak prawidłowo rozliczyć przekazanie lub sprzedaż tego typu świadczeń w świetle przepisów VAT.

W przypadku sfinansowania pakietów medycznych w całości przez pracodawcę mamy do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem usług. Generalnie opodatkowaniu podlega odpłatne świadczenie usługi, jednakże zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT oznacza to również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. W związku z tym pracodawca powinien wykazać wartość przekazanych pakietów jako sprzedaż usług, stosując taką samą stawkę VAT jaka miałaby zastosowanie przy ich sprzedaży. Potwierdzają to interpretacje indywidualne, m.in.  interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 lutego 2015 r., nr IBPP3/443-1374/14/MN.

Część organów podatkowych ma odmienne zdanie w powyższej kwestii. Pojawiają się interpretacje indywidualne, zgodnie z którymi w przypadku usług zwolnionych z podatku VAT (a do takich należą m.in. usługi medyczne) nie mają zastosowania przepisy art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT. Wynika to m.in. z interpretacji indywidualnych: Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 września 2016 r., nr IBPP3/4512-395/16-2/SR, Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 marca 2016 r., nr ILPP3/4512-1-241/15-4/NF czy też  Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 października 2016 r., nr IPPP2/4512-534/16-4/AO. Podobne stanowisko zajął Minister Finansów w odpowiedzi na pismo Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z 5 lutego 2015 r.: „przepis art. 8 ust. 2 u.p.t.u., odnoszący się do nieodpłatnego świadczenia usług, nie znajduje zastosowania w odniesieniu do tych czynności, które w razie ich uznania za podlegające opodatkowaniu zostałyby zwolnione od podatku”.

W przypadku sprzedaży pakietów medycznych pracownikom za cenę zakupu wątpliwości jest dużo mniej – taka czynność podlega opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych, dodatkowo jest możliwość skorzystania z ustawowych zwolnień. Zgodnie z art.8 ust. 2a ustawy o VAT w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. W związku z tym odsprzedaż pakietów medycznych może skorzystać ze zwolnień zawartych w art. 43 ust. 1 pkt 18 - 19a ustawy o VAT.

Pewne problemy stwarza natomiast ustalenie podstawy opodatkowania w przypadku odsprzedaży pakietów po obniżonej cenie. Organy podatkowe stoją na stanowisku, że w takim przypadku należy zastosować nie kwotę zapłaconą przez pracownika, a wartość rynkową usługi. Jako podstawa podawany jest art. 32 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieje związek mający wpływ na obniżenie wynagrodzenia, organ podatkowy ma prawo na określenie wynagrodzenia zgodnie z wartością rynkową. Takie stanowisko zajął Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z 18 marca 2016 r., nr PT8.8101.77.2016/PBD.

Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
Opracował: Marcin Jaworski

Informacja o papierosach i tytoniu do palenia

30 October 2020
Przypomnienie o obowiązku przekazania informacji o papierosach i tytoniu do palenia za 10 miesięcy 2020 roku do 9 listopada 2020 roku Ministerstwo...

Dotyczy wszystkich podmiotów/Od 1 października nowe obowiązki nałożone na podatników przy wystawianiu faktur/nowy JPK VAT

24 September 2020
Od 1 października wystawiając faktury będą Państwo musieli nadawać specjalne kody towaromi usługom. Co to oznacza w praktyce? To oznacza konieczność dostosowania programów...

Spółki komandytowe - zmiany, informacja wstępna

24 September 2020
Na stronach RCL (Rządowe Centrum Legislacji) pojawił się projekt ustawy zmieniający wszystkie ustawy o podatkach dochodowych. Krytyczne (!) z punktu widzenia...

NIP na paragonie fiskalnym

15 October 2019
Na żądanie klienta przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę do zakupu zarejestrowanego na kasie fiskalnej  w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym...

Kwota najmu do opodatkowania

15 October 2019
Podstawową kwestią przy usługach najmu nieruchomości jest podpisanie umowy, w której strony określają wysokość czynszu. Czynsz, w przypadku otrzymania lub postawienia go do...

Split payment

15 October 2019
Z dniem 1 listopada wchodzi w życie istotna zmiana w rozliczeniu podatku VAT. Od tego dnia wiele towarów i usług została objęta obowiązkowym split paymentem.

Obniżka PIT

15 October 2019
Od 1 października w pierwszym progu podatkowym, czyli kwoty poniżej 85 528 zł brutto rocznie, podatek wyniesie 17,75 proc . zamiast 18 proc. Zmiana dotyczyć ma podatników,...

Nowelizacja VAT

29 August 2019
Z dniem 1 września 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja VAT.  Jedną z istotniejszych zmian jest rozszerzenie katalogu podmiotów, które nie mogą korzystać ze...

Ustawa o cenach prądu – przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń

26 July 2019
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach...

Złożenie oświadczenia

13 June 2019
 Przypominamy: 30 czerwca - złożenie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.      

Wysyłając do nas zapytanie przez formularz kontaktowy wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu odpowiedzi na Twoje pytania, zachęcamy do pozostania z nami w kontakcie – możesz dodatkowo zapisać się do naszego newslettera oraz wyrazić zgodę na przesyłanie informacji o naszych produktach, promocjach i ofertach.


Zgodę możesz wycofać w każdej chwili.

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Skłodowscy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez przez nas znajdziesz w polityce prywatności.

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01

e-mail biuro@sklodowscy.pl
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Lipowa 45, 15-424 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00