Kasy on-line


48549799_s

Z dniem 1 maja 2019 roku zmianie uległa ustawa o podatku od towarów i usług oraz odpowiednio rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie  kas rejestrujących. Zmiany wprowadzają obowiązek posiadania kas fiskalnych online przez podmioty zobowiązane do ewidencjonowania sprzedaży na kasach rejestrujących. Kasy te będą wyposażone w nowe funkcjonalności umożliwiające zapis w pamięci fiskalnej i chronionej, będą też w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni przekazywały dane   z prowadzonej ewidencji oraz informowały o istotnych zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kasy, które zaistniały podczas jej użytkowania do systemu teleinformatycznego (Centralne Repozytorium Kas)prowadzonego przez Krajową Administrację Skarbową. Co do zasady podatnicy mogą prowadzić ewidencję na starych kasach. Kilka sektorów działalności, będzie  zobligowane do wcześniejszego ewidencjonowania sprzedaży na kasach online:

Od stycznia 2023 roku wszyscy pozostali przedsiębiorcy nie wymienieni wśród wcześniejszych grup będą zobowiązani do wymiany kasy.

Nowe rozporządzenie nie zmieniło kar za brak przeglądów okresowych oraz utrzymało prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu kas ale tylko online, w wysokości 90% zakup (bez podatku), jednak nie więcej niż 700 PLN. Zwrot mogą otrzymać podmioty które:

Nowością przy rejestrowaniu  sprzedaży na kasach fiskalnych jest pozyskanie przez podatnika (w terminie do 31 maja br.)od osób, które na jego rzecz prowadzą taką czynność oświadczenia iż zapoznała się z informacją o zasadach  ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania. Wzór niniejszego oświadczenia znajduje się na naszym portalu.Za brak takiego oświadczenia organy skarbowe mogą nałożyć na osoby odpowiedzialne za pozyskanie oświadczeń sankcje (Art. 84 par. 1 Ustawy Kodeks karny skarbowy).

 

 Opracowała: Agnieszka Rostkowska

Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Ustawa o cenach prądu – przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń

26 July 2019
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach...

Złożenie oświadczenia

13 June 2019
 Przypominamy: 30 czerwca - złożenie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.      

Zmiany w podatku u źródła w 2019 roku

11 June 2019
Zmiany jakie weszły w życie z początkiem 2019 roku (nowelizacja ustawy o CIT) to niewątpliwie dalszy ciąg „uszczelniania systemu podatkowego”.

Bez PIT dla młodych

11 June 2019
Ministerstwo Finansów (MF) udostępniło informacje dotyczące projektu nowej ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla pracowników do 26. roku życia.

Rodo - obowiązki przedsiębiorcy

11 June 2019
Szanowni Państwo, upłynął już ponad rok od kiedy stosujemy przepisy RODO.  W tym czasie wiele kwestii, które budziły wątpliwości, zostało wyjaśnionych przez Prezesa Urzędu...

Kasy on-line

11 June 2019
Z dniem 1 maja 2019 roku zmianie uległa ustawa o podatku od towarów i usług oraz odpowiednio rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie  kas rejestrujących. Zmiany...

Zmiany w PCC w 2019 roku

17 April 2019
Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...

"Wyższy limit w kwocie 10 000 zł dla ulepszeń środków trwałych przyjętych do użytkowania przed 1 stycznia 2018 roku”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zwiększył się limit umożliwiający jednorazowe zaliczenie w koszty wydatków na nabycie oraz ulepszenie środków trwałych i wartości...

Ulga termomodernizacyjna

17 April 2019
1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa ulga termomodernizacyjna.  Z ulgi tej korzystać mogą osoby fizyczne  opłacające podatek według skali podatkowej, podatku liniowego lub...

Podatek od niezrealizowanych zysków „exit tax”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2019 wprowadzono do ustaw o podatku dochodowym (CIT - art. 24f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, PIT - art. 30da ust. 2 ustawy o podatku...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00