Szanowni Państwo

Zgodnie z przepisami, które weszły w życie w styczniu bieżącego roku składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 6ba, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone w terminie. W przypadku opóźnienia w zapłacie ww. składek będą one kosztem uzyskania przychodów w miesiącu, w którym zostaną opłacone.

Podatnik, który, zaliczył do kosztów uzyskania przychodów nieopłacone w terminie składki na ubezpieczenia społeczne, będzie musiał dokonać  "wstecz" korekty kosztów związanych z tymi składkami, tj. koryguje koszty miesiąca, w którym zaliczył składki do kosztów podatkowych. Składki te będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w miesiącu, w którym zostaną zapłacone.

Zmiany nie dotyczą składek należnych od nagród i premii, wypłacanych w gotówce lub w papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu. Składki należne od takich dochodów w ogóle nie stanowią kosztów podatkowych spółki.

Co to oznacza w praktyce?

To w praktyce oznacza, iż nieopłacenie składek ZUS w terminie będzie się wiązało z przygotowaniem korekty ze strony kancelarii co zwiększy koszty prowadzenia księgowości.

Gdyby z jakiegokolwiek powodu istniało ryzyko nieopłacenia składek w terminie warto poinformować o tym swoje biuro rachunkowe bądź księgową. Zaksięgowanie ich w miesiącu opłacenia pozwoli uniknąć konieczności wystawienia korekt i dodatkowych kosztów z tym związanych.

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.