?? Czym jest estoński CIT? ????
W 2000 r. w Estonii zastąpiono klasyczny CIT podatkiem od dystrybucji zysków i przyniosło to niesamowite efekty gospodarcze z gwałtownym przyspieszeniem tempa wzrostu gospodarczego na czele. W 2021 roku jego odpowiednik, zwany ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, wprowadzony został również do prawa polskiego. Początkowo przepisy sprawiały, że jego zastosowanie było zupełnie niekorzystne. Sytuacja zmieniła się radykalnie wraz z pojawieniem się Estońskiego CIT-u 2.0 i w tym roku rozliczeniowym wiele firm dzięki czujności swoich doradców podatkowych i księgowych, takich jak ci pracujący w Kancelarii Skłodowscy, odnosi wymierne korzyści z rozliczania się właśnie w tej formie.
 
???? Zapraszamy na stronę szkoleniową https://sklodowscy.edu.pl/ aby zapoznać się ze szkoleniem. 
 
?? Jakie korzyści Ty wyniesiesz z tego szkolenia? ????
???? Dowiesz się i zrozumiesz jakie zmiany zaszły w Estońskim CIT na początku roku
???? Dowiesz się czy możesz przejść na Estoński CIT i jak to zrobić
???? Dowiesz się ile już straciłeś i ile możesz zyskać zmieniając formę opodatkowania
???? Zrozumiesz jakie trudności mogą cię spotkać i jak my możemy pomóc Ci je pokonać
???? Zadasz wszystkie nurtujące cię pytania, a odpowiedzi uzyskasz od świetnych ekspertów na co dzień zajmujących się tym tematem
???? Zdobędziesz kompleksowe spojrzenie na omawiany temat
?? Program szkolenia ????
? Warunki opodatkowania CIT estońskim,
? Wyłączenia podmiotowe
? Podstawa opodatkowania, stawki podatku, terminy płatności podatku i zeznania podatkowe
? Opodatkowanie dywidendy dla wspólników spółki przy CIT-est,
? Kategoria ukrytych zysków, wydatków nie związanych z działalnością gospodarczą i nieujawnionych operacji gospodarczych
? Rezygnacja z opodatkowania CIT-est
? Audyt ksiąg pod kątem wskazania potencjalnych zagrożeń
? Obowiązki informacyjne spółki i wspólników
? Utrata prawa do opodatkowania CIT-est
? Terminy na zgłoszenie przejścia na CIT-est
? Omówienie pełnej procedury przejścia na CIT-est
? Koszty wdrożenia CIT-est w spółkach
? Modyfikacja polityki rachunkowości ze względu na nową formę opodatkowania

Kup dostęp do retransmisji

Więcej informacji

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.