Szanowni Państwo,

Zgodnie z ustawą z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, właśnie mija okres, po którym zatrudniani pracownicy, automatycznie, bez składania żadnych oświadczeń czy deklaracji, stają się ponownie uczestnikami PPK. Zgodnie z przepisami co cztery lata, począwszy od roku 2023, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku, podmiot zatrudniający musi poinformować uczestnika PPK, który uprzednio złożył deklarację o rezygnacji z PPK, o ponownym zapisie do PPK i dokonywaniu wpłat za tego uczestnika. 28 lutego 2023 roku utracą ważność złożone wcześniej przez pracowników deklaracje o rezygnacji z PPK. Oznacza to zatem, że jeśli pracownik nie złoży ponownej deklaracji o rezygnacji z PPK, podmiot zatrudniający będzie musiał dokonać wpłat za uczestnika do PPK i uczestnik ten zostanie objęty programem PPK do momentu ponownego złożenia deklaracji o rezygnacji. Ponowną deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK można złożyć najwcześniej 1 marca 2023.

 

Co należy zrobić?

 

*      Do dnia 28 lutego należy poinformować pracowników o ponownym auto zapisie.

*      Wystarczy wysłać wiadomość email, której wzór znajdą Państwo w załączeniu.

*      Od dnia 1 marca od chętnych pracowników zebrać deklaracje o rezygnacji z uczestnictwa w PPK. Wzór deklaracji znajdą Państwo w załączeniu. (Uwaga! Data złożenia deklaracji podmiotowi zatrudniającemu nie może być wcześniejsza niż 1 marca 2023r.) Część zawierająca oświadczenia wymaga od pracownika złożenia odręcznego podpisu. Dochowanie tego warunku jest niezbędne do skutecznego wypisania się z uczestnictwa w PPK.

*      Do dnia 6 marca (jeżeli mają Państwo przesunięte listy płac i płacą Państwo wynagrodzenia do ?10?) należy dostarczyć  podpisane oświadczenie do osoby prowadzącej kadry i płace w naszej Kancelarii tak, aby mogła poprawnie naliczyć wynagrodzenia płatne do 10 marca 2023r.

*      Do dnia 20 marca  należy dostarczyć  podpisane oświadczenie do osoby prowadzącej kadry i płace w naszej Kancelarii tak, aby mogła poprawnie naliczyć wynagrodzenia wypłacane na koniec miesiąca marca.

 Poniżej znajdą Państwo przykładowe zawiadomienie, które należy wysłać do pracowników oraz wzór deklaracji o rezygnacji z PPK.

Pliki do pobrania

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.