Prowadzenie takiego działu jak księgowość wymaga nie tylko sprofilowanej w tym kierunku wiedzy. Jest to zajęcie, które wymaga również niezwykłej skrupulatności, dokładności oraz odpowiedzialności. Z tego też względu nie każdy przedsiębiorca decyduje się na samodzielne prowadzenie działu księgowości. Bardzo często zatrudnia on pracownika wyspecjalizowanego w temacie księgowości lub powierza tą kwestię biurze rachunkowemu lub kancelarii prawnej zajmującej się tego typu usługami.

Jeżeli przedsiębiorca nie zdecyduje się na oddelegowanie działu księgowości do zewnętrznego biura rachunkowego lub kancelarii prawnej to wtedy odpowiedzialność jest zależna od rodzaju umowy zatrudnienia pracownika księgowości. W przypadku umowy o pracę, pracownik księgowości, może zostać wezwany do poniesienia sankcji w wymiarze trzykrotnej wysokości własnego wynagrodzenia, nawet jeżeli wyrządzona szkoda nie generuje tego typu kosztów. W tym wypadku jednak, pracownik działu księgowości musi wyrazić zgodę, której przedmiotem będzie rozszerzenie odpowiedzialności o jego osobę. W tej sytuacji, przedsiębiorca będzie pełnił rolę nadzorującego. Nie zmienia to jednak faktu, iż odpowiadającym za popełnione błędy jest kierownik, właściciel przedsiębiorstwa. Może on jednak pociągnąć pracownika księgowości do odpowiedzialności z artykułów Kodeksu cywilnego. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku umów cywilnoprawnych, np.: umowy zlecenia. W tym przypadku, na osobie prowadzącej księgowość danego przedsiębiorstwa spoczywa większa odpowiedzialność. Zleceniobiorca może zostać pociągnięty wręcz do pełnej odpowiedzialności za popełnione błędy bez uwzględnienia winy osoby zlecającej.

W sytuacji kiedy dział księgowości jest oddelegowany do podmiotu zewnętrznego ? wyspecjalizowanego biura rachunkowego czy też kancelarii prawnej, to zasady odpowiedzialności za ewentualne błędy zawsze ustalane są w podpisywanej umowie regulującej wzajemną współpracę. Nie jest więc jednoznaczne, iż winę w całości ponosić będzie najęte biuro rachunkowe. W umowie może znaleźć się zapis wyłączający odpowiedzialność kancelarii prawnej lub biura rachunkowego. O tym jednak, zawsze decydować będą negocjacje odbywające się między współpracującymi podmiotami

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.