Dlaczego do prawidłowego rozliczenia potrzebna jest pełna dokumentacja kadrowo-płacowa i jaki to ma wpływ na błędy w kadrach?

Pełna i prawidłowo prowadzona dokumentacja kadrowo-płacowa jest kluczowa dla zapewnienia zgodności z przepisami prawnymi, ochrony praw pracowników oraz efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Błędy w dokumentacji mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, finansowych i operacyjnych dla pracodawcy.

Przykłady, dla których jest to tak ważne oraz jaki ma wpływ na ewentualne błędy w kadrach:
 • Rozliczenia z ZUS: Prawidłowo prowadzona dokumentacja kadrowo-płacowa jest niezbędna do dokładnych rozliczeń składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Błędy w dokumentacji mogą prowadzić do nieprawidłowych rozliczeń z ZUS, co może skutkować nałożeniem kary pieniężnej na pracodawcę.
 • Prawa pracowników: Pełna i prawidłowa dokumentacja kadrowa chroni prawa pracowników. Umożliwia to np. dokładne obliczenie wymiaru urlopu, prawidłowe ustalenie wynagrodzenia czy potwierdzenie stażu pracy przy ewentualnych sporach.
 • Zaufanie pracowników: Kiedy pracownicy wiedzą, że ich dokumentacja jest prowadzona prawidłowo, buduje to zaufanie do pracodawcy. Poczucie, że wszystkie sprawy kadrowe są załatwiane zgodnie z prawem, może przyczynić się do lepszego zadowolenia i zaangażowania pracowników.
 

 
 
Chciałbyś dowiedzieć się jak zatrudniać pracowników na umowę o dzieło? Sprawdź nasz film https://youtu.be/1VOCdTS7hy4?feature=shared.

Jeśli wolisz zlecić takie prace specjalistom zapoznaj się z naszą ofertą

Jakich comiesięcznych raportów kadrowych należy oczekiwać przy prowadzeniu prawidło kadr?

Dobrze prowadzone kadry polegają na regularnym monitorowaniu i raportowaniu poniższych aspektów, co pozwala na prawidłowe zarządzanie zasobami ludzkimi i minimalizuje ryzyko błędów czy niezgodności z przepisami. Comiesięczne raporty dają menedżerom i działowi kadr jasny obraz sytuacji kadrowej w firmie i pozwalają na szybką reakcję w przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości.

 • Wymiar urlopów:
Stan wykorzystania urlopów: Raport ten powinien uwzględniać ilość dni urlopowych, jakie przysługują pracownikowi w danym roku, ilość dni urlopowych już wykorzystanych oraz ilość dni urlopowych pozostałych do wykorzystania.
Przeterminowane urlopy: Lista pracowników, którzy mają niewykorzystane dni urlopowe z poprzednich lat.

 • Szkolenia BHP:
Lista pracowników do przeszkolenia: Raport przedstawiający pracowników, którzy w najbliższym czasie powinni przejść szkolenie BHP.
Przegląd szkoleń: Raport z datami przeprowadzonych szkoleń BHP oraz liczbą pracowników, którzy w nich uczestniczyli.

 • Badania okresowe:
Harmonogram badań: Lista pracowników z datami przeprowadzonych badań oraz datami planowanych następnych badań.
Przegląd aktualnych badań: Raport z datami ostatnich badań dla każdego pracownika oraz informacją o tym, czy badanie jest jeszcze ważne czy też wymaga odnowienia

 • Zwolnienia lekarskie:
Przegląd aktualnych zwolnień: Lista pracowników obecnie na zwolnieniu lekarskim z podaniem daty początku i planowanego zakończenia zwolnienia.
Statystyka zwolnień: Miesięczny przegląd liczby zwolnień lekarskich, ich trwania oraz ewentualnych powtarzających się przypadków długotrwałych zwolnień u konkretnych pracowników

Jeśli nie otrzymujesz takich raportów zapoznaj się z programem, który oferujemy za darmo przy współpracy z nami, gdzie znajdziesz te oraz inne niezbędne raporty i informacje


W jakim zakresie dodatkowe usługi kadrowe naszej Kancelarii mogą przyczynić się do usprawnienia i efektywności Twojego działania w obszarze HR?


 • W ramach współpracy otrzymujesz od nas paczki przelewów, automatyzujące proces wypłat, dzięki czemu unikniesz pomyłek w wypłatach świadczeń oraz oszczędzisz czas na ręcznym wprowadzaniu poszczególnych danych.
 • Dostarczamy kompleksowe narzędzia do zarządzania kadrami, które umożliwiają szybki dostęp do wszystkich niezbędnych danych pracowników.
 • Regularnie informujemy Cię na temat zmieniających się przepisów prawa pracy, co pozwala na bieżąco dostosowywać się do nowych wymagań.
 • Pomagamy w opracowywaniu regulaminów pracy oraz innych dokumentów wewnętrznych, gwarantując ich zgodność z obowiązującym prawem.
 • Świadczymy usługi doradcze w zakresie optymalizacji procesów kadrowych, co pozwala na efektywniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi w Twojej firmie.
 • Zapewniamy wsparcie w przypadku kontroli z ZUS czy Państwowej Inspekcji Pracy, przygotowując niezbędne dokumenty i reprezentując Twoją firmę w trakcie kontroli

Dzięki szerokiej gamie usług świadczonych przez Kancelarię Skłodowscy, możesz skoncentrować się na kluczowych aspektach prowadzenia biznesu, mając pewność, że sprawy kadrowe są odpowiednio obsługiwane.
Zapraszamy do kontaktu
(22) 242 60 00
biuro@sklodowscy.pl

Więcej informacji

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.