Zmiana terminu wejścia w życie split payment


22

Sejm zaakceptował poprawkę Senatu, która opóźnia wejście w życie split payment. Data wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności w podatku od towarów i usług została przesunięta z 1 kwietnia na 1 lipca 2018 roku.

Senatorowie w trakcie prac nad nowelizacją ustawy o VAT zgłosili poprawkę przesuwającą termin wprowadzenia split payment argumentując m.in. że prosi o to sektor bankowy. Konieczne jest dostosowanie systemów informatycznych do nowych mechanizmów, ponieważ planowane rozwiązania opierają się głównie na zmianach technologicznych w systemach rozliczeń międzybankowych.

Mechanizm split payment polega na podzieleniu płatności z tytułu faktury VAT - podatnik będzie miał możliwość zapłaty swojemu kontrahentowi kwot netto i VAT wynikających z faktury na dwa odrębne rachunki bankowe. Kwota netto będzie dostępna tak jak dotychczas w tradycyjny sposób, bez żadnych ograniczeń. Natomiast dostęp do środków na specjalnym koncie, dedykowanym VAT będzie znacznie ograniczony. Będzie ono służyło do rozliczeń z tytułu VAT ze Skarbem Państwa, a także regulowania zobowiązań wobec kontrahentów w części odpowiadającej kwocie VAT.

Będzie istniała możliwość przelewu z konta VAT na zwykłe konto bankowe ale wyłącznie za zgodą Naczelnika Urzędu Skarbowego. Naczelnik ma na wydanie zgody 60 dni! Pomimo uwag organizacji przedsiębiorców został on utrzymany mimo, że w praktyce dla drobnego przedsiębiorcy, który swoje zobowiązania reguluje w gotówce może to oznaczać utratę płynności i w konsekwencji zamkniecie firmy.

Stosowanie tego mechanizmu ma być dobrowolne. Ustawodawca przewidział szereg zachęt, które mają skłaniać podatników do korzystania z niego, zwłaszcza jeżeli będą mieć wątpliwości co do uczciwości swoich kontrahentów. Przedsiębiorcy korzystający z podzielonej płatności będą mogli m.in. skorzystać ze skróconego do 25 dni terminu zwrotu VAT. W określonych warunkach skorzystanie z mechanizmu podzielonej płatności wyłączać będzie odpowiedzialność solidarną podatnika za zobowiązania podatkowe sprzedającego oraz ograniczać sankcje z tytułu błędnego odliczenia podatku VAT.

Zgodnie z założeniami nowelizacja ma spowodować ograniczenie wyłudzeń VAT polegających na użyciu tzw. „znikających podatników”. Dodatkowo zwiększeniu powinny ulec dochody podatkowe skarbu państwa.

Opracował: Marcin Jaworski
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych

18 June 2018
25 kwietnia 2018 roku Ministerstwo Finansów przedstawiło dokument o nazwie: „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów...

Działalność nieewidencjonowana w ustawie Prawo dla przedsiębiorców

4 June 2018
30 kwietnia 2018 roku weszła w życie ustawa Prawo dla przedsiębiorców.

Blokada kont w ramach STIR

4 June 2018
13 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń...

Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne- Prawo przedsiębiorców

4 June 2018
Jedną z form wsparcia rozwoju przedsiębiorczości przewidzianą w nowej ustawie prawo przedsiębiorcy są ulgi w opłacaniu składki ZUS

Prawo przedsiębiorców - zmiany

24 April 2018
30 kwietnia 2018 wchodzi w życie nowa ustawa określająca prawo i obowiązki przedsiębiorców

Prawo do odliczenia VAT dla firm niemających rejestracji

24 April 2018
Trybunał Sprawiedliwości  UE w dniu 7 marca 2018 roku wydał wyrok w sprawie podatnika z Rumunii.

Skutki podatkowe sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu po zakończeniu umowy.

12 April 2018
Przedsiębiorcy decydujący się na zewnętrzne finansowanie posiadania samochodu w firmie, korzystają często z leasingu operacyjnego.

Nowe zasady rozliczania najmu prywatnego w 2018 roku

12 April 2018
W ramach najmu prywatnego podatnik może wybrać ryczałt (8,5% od przychodu do kwoty 100 000 zł i 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 zł) lub zasady ogólne (18% a następnie 32% od...

Nowe obowiązki pracodawcy dotyczące dokumentacji pracowniczej od 2019 roku

5 April 2018
Okres przechowywania akt osobowych...

Zmiany w Karcie Nauczyciela

5 April 2018
Opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziła szereg zmian z Karcie Nauczyciela.

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00