Zmiana terminu wejścia w życie split payment


22

Sejm zaakceptował poprawkę Senatu, która opóźnia wejście w życie split payment. Data wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności w podatku od towarów i usług została przesunięta z 1 kwietnia na 1 lipca 2018 roku.

Senatorowie w trakcie prac nad nowelizacją ustawy o VAT zgłosili poprawkę przesuwającą termin wprowadzenia split payment argumentując m.in. że prosi o to sektor bankowy. Konieczne jest dostosowanie systemów informatycznych do nowych mechanizmów, ponieważ planowane rozwiązania opierają się głównie na zmianach technologicznych w systemach rozliczeń międzybankowych.

Mechanizm split payment polega na podzieleniu płatności z tytułu faktury VAT - podatnik będzie miał możliwość zapłaty swojemu kontrahentowi kwot netto i VAT wynikających z faktury na dwa odrębne rachunki bankowe. Kwota netto będzie dostępna tak jak dotychczas w tradycyjny sposób, bez żadnych ograniczeń. Natomiast dostęp do środków na specjalnym koncie, dedykowanym VAT będzie znacznie ograniczony. Będzie ono służyło do rozliczeń z tytułu VAT ze Skarbem Państwa, a także regulowania zobowiązań wobec kontrahentów w części odpowiadającej kwocie VAT.

Będzie istniała możliwość przelewu z konta VAT na zwykłe konto bankowe ale wyłącznie za zgodą Naczelnika Urzędu Skarbowego. Naczelnik ma na wydanie zgody 60 dni! Pomimo uwag organizacji przedsiębiorców został on utrzymany mimo, że w praktyce dla drobnego przedsiębiorcy, który swoje zobowiązania reguluje w gotówce może to oznaczać utratę płynności i w konsekwencji zamkniecie firmy.

Stosowanie tego mechanizmu ma być dobrowolne. Ustawodawca przewidział szereg zachęt, które mają skłaniać podatników do korzystania z niego, zwłaszcza jeżeli będą mieć wątpliwości co do uczciwości swoich kontrahentów. Przedsiębiorcy korzystający z podzielonej płatności będą mogli m.in. skorzystać ze skróconego do 25 dni terminu zwrotu VAT. W określonych warunkach skorzystanie z mechanizmu podzielonej płatności wyłączać będzie odpowiedzialność solidarną podatnika za zobowiązania podatkowe sprzedającego oraz ograniczać sankcje z tytułu błędnego odliczenia podatku VAT.

Zgodnie z założeniami nowelizacja ma spowodować ograniczenie wyłudzeń VAT polegających na użyciu tzw. „znikających podatników”. Dodatkowo zwiększeniu powinny ulec dochody podatkowe skarbu państwa.

Opracował: Marcin Jaworski
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim

8 January 2018
W związku z nowelizacją ustawy o kredycie konsumenckim, wprowadzony został obowiązek wpisania się do rejestru pośredników kredytowych KNF

Zmiany w kosztach uzyskania przychodu dla twórców

3 January 2018
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zmieniają się przepisy dotyczące 50% ryczałtowych kosztów uzyskania przychodu dla twórców i artystów .

Zmiana terminu wejścia w życie split payment

3 January 2018
Sejm zaakceptował poprawkę Senatu, która opóźnia wejście w życie split payment. Data wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności w podatku od towarów i usług...

Sprawdzanie informacji o kontrahencie - nowe przepisy Ordynacji

3 January 2018
Z dniem 1 stycznia 2018 wchodzi w życie nowelizacja Ordynacji podatkowej. Nowe przepisy m.in. pozwolą na uzyskanie od organów podatkowych informacji o sytuacji podatkowej...

Torebki foliowe - 2018

2 January 2018
Zgodnie z nowelizacją ustawy o gospodarce opakowaniami  wprowadzona zostaje opłata recyclingowa dotycząca tak zwanych reklamówek.

Rewolucyjne zmiany w podatkach wdrożyć muszą podatnicy przy wsparciu doradców podatkowych - depesza Polskiej Agencji Prasowej

28 December 2017
Grudzień to czas, w którym zarówno podatnicy, jak i doradcy podatkowi muszą zmierzyć się z lawiną zmian przepisów, które zazwyczaj wchodzą w życie z...

Ewidencja uproszczonych dowodów zakupu

11 December 2017
Jedną z najbardziej istotnych kwestii wywołujących liczne spory natury prawno-podatkowej jest dopuszczalność zaliczenia w koszty oraz odliczenia VAT wydatków udokumentowanych...

Wartości limitów dla podatku dochodowego i podatku VAT obowiązujące na 2018 rok

24 November 2017
Limit dla małych podatników dla celów rozliczeń VAT Status małego podatnika przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie...

Nowe objaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące usług budowlanych

13 November 2017
Ministerstwo Finansów dnia 3 lipca 2017r. opublikowało ostatnie objaśnienia podatkowe, które odnosiły się do odwróconego obciążenia VAT-em transakcji świadczenia...

Czy voucher to dobry pomysł na prezent? - aspekty podatkowe

13 November 2017
Zbliża się koniec roku, okres świąteczny, czas podsumowań  i podziękowań. Wielu przedsiębiorców i pracodawców chętnie podejmuje się akcji dodatkowego uznania dla...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
9:00-17:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00