Obowiązkowe badania pracownika po długotrwałej chorobie, a urlop pracowniczy.


skl1

Obowiązek skierowania pracownika na badania kontrolne  po długotrwałej nieobecności w pracy z powodu choroby,  został  uregulowany w artykule 229 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz.U. z 2016 r. poz.1666 za zm.).

Zgodnie z ww. regulacją pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni powinien zostać skierowany przez pracodawcę na kontrolne badania lekarskie, weryfikujące jego zdolność do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.  

Czy pracownik rozpoczynający urlop wypoczynkowy bezpośrednio po nieobecności w pracy trwającej ponad 30 dni z powodu choroby ma obowiązek poddania się badaniom lekarskim przed rozpoczęciem urlopu?

Ponieważ przepisy Kodeksu pracy nie dają nam wprost  odpowiedzi na to pytanie,  należy szukać jej w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

W wyroku z dnia  20 marca 2008 r. SN jednoznacznie stwierdził, iż: „Nie jest sprzeczne z przepisami prawa pracy (art. 165 § 1 i art. 229 § 2 k. p.) rozpoczęcie zaplanowanego urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po ustaniu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą pracownika, która trwała dłużej niż 30 dni.”

W uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy odwołał się  do istoty i celu urlopu wypoczynkowego stwierdzając, iż „Urlop wypoczynkowy polega na czasowym niewykonywaniu pracy na dotychczasowym stanowisku i już tylko z tego powodu nie można przyjąć, że niezbędnym warunkiem rozpoczęcia urlopu jest przeprowadzenie kontrolnych badań lekarskich. Badania te są niezbędne przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, natomiast nieprzeprowadzenie ich przed urlopem nie pozostaje w sprzeczności z istotą urlopu wypoczynkowego”. (sygn.  akt  II PK 214/07).

Badania lekarskie są niezbędne w sytuacji, gdy pracownik  nie rozpoczyna  urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po zwolnieniu lekarskim.

Przykład

Marek B. jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na jako malarz pokojowy  w firmie budowlanej Rafała D. 27 kwietnia 2017 roku Marek B. upadł w swoim mieszkaniu łamiąc ramię  prawej ręki.  W wyniku przeprowadzonych badań lekarskich okazało się, iż złamanie wymaga operacji i czasu na zrośnięcie się kości,  jednak nie  zagraża sprawności  ręki.  Ze względu na przebytą operację i rekonwalescencję Marek B.  przebywał na zwolnieniu lekarskim przez 35 dni.  W planie urlopów sporządzonym  w styczniu 2017  pracownik  ustalił ze swoim pracodawcą, iż wykorzysta część przysługującego mu urlopu w terminie od 5 do 20 czerwca 2017.  Marek B. stawił się pracy w dniu
2 czerwca 2017, ale nie został do niej dopuszczony  - otrzymał skierowanie na kontrolne badania lekarskie. W dniu  5 czerwca 2017 r.  rozpoczął zaplanowany urlop wypoczynkowy.

Gdyby Marek B. uzgodnił z pracodawcą urlop w okresie od 29 maja do 13 czerwca 2017 r., pracodawca musiałby uzgodnić z nim nowy termin wykorzystania urlopu tzn. dokonać przesunięcia urlopu na termin późniejszy (zob. art. 165 pkt.1 Kp).

 

Stan Prawny na: 21 07.2017

Opracował: Sławomir Stwora

Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Zawieszenie działalności gospodarczej w ustawie prawo przedsiębiorców

17 July 2018
Zawieszenie działalności gospodarczej to czasowe zaprzestanie jej wykonywania przez przedsiębiorcę.

Wykreślnie z rejestru podatników VAT

16 July 2018
Od dnia 1 stycznia 2017 r., nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11 marca 2004 r., wprowadziła znaczące zmiany w zakresie wykreślania podmiotów...

Rejestr Należności Publicznoprawnych

16 July 2018
1 stycznia 2018 r. na mocy art. 18a i nast. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji został utworzony Rejestr Należności Publicznoprawnych. Jest on...

Odliczenie VAT z duplikatu faktury

16 July 2018
W praktyce może się zdarzyć, że faktura dokumentująca transakcje nie dotarła do kupującego, uległa zniszczeniu lub została zagubiona. Najczęściej w takiej sytuacji, wystawiany jest...

Split payment - nowe warunki działania przedsiębiorców

29 June 2018
Już 1 lipca w życie wchodzi tzw. split payment, czyli metoda podzielonej płatności VAT.  

Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych

18 June 2018
25 kwietnia 2018 roku Ministerstwo Finansów przedstawiło dokument o nazwie: „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów...

Działalność nieewidencjonowana w ustawie Prawo dla przedsiębiorców

4 June 2018
30 kwietnia 2018 roku weszła w życie ustawa Prawo dla przedsiębiorców.

Blokada kont w ramach STIR

4 June 2018
13 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń...

Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne- Prawo przedsiębiorców

4 June 2018
Jedną z form wsparcia rozwoju przedsiębiorczości przewidzianą w nowej ustawie prawo przedsiębiorcy są ulgi w opłacaniu składki ZUS

Prawo przedsiębiorców - zmiany

24 April 2018
30 kwietnia 2018 wchodzi w życie nowa ustawa określająca prawo i obowiązki przedsiębiorców

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00