Oferta kadrowo-płacowa w obszarze prawa pracy

 • pomoc w tworzeniu regulaminów pracy, wynagradzania, ZFSS,
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie umów o pracę, aneksów do umów, świadectw pracy oraz innych dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
 • monitorowanie terminów zaświadczeń lekarskich w zakresie medycyny pracy (wstępne, okresowe, kontrolne),
 • monitorowanie terminów szkoleń z zakresu bhp (wstępne i stanowiskowe, okresowe, ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy),
 • ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz informowanie o limitach urlopów wypoczynkowych,
 • wystawianie na prośbę pracownika/zleceniobiorcy zaświadczeń o zarobkach, Przygotowywanie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o dzieło z przekazaniem praw autorskich),
 • porady w zakresie prawidłowego wystawiania rachunków do umów cywilno-prawnych,
 • sporządzanie list płac i przekazywanie ich klientowi w formie z nim ustalonej,
 • przygotowanie i przekazanie klientowi paczek z przelewami wynagrodzeń do zaimportowania w banku,
 • przygotowywanie przelewów wynagrodzeń w formie tradycyjnej,
 • naliczanie odpisów na ZFŚS,
 • przesyłanie Klientowi za pośrednictwem e-mail lub przekazywanie w formie tradycyjnej dokumentów płatniczych dotyczących miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego,
 • przygotowanie rocznej informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R, PIT-8AR, IFT-R,
 • przygotowanie rocznych informacji o przychodach (PIT-11, PIT-40),
 • przygotowywanie miesięcznych dokumentów płatniczych dotyczących podatku u osób, które jako formę opodatkowania wybrały kartę podatkową oraz sporządzanie rocznej deklaracji PIT-16A,
 • umożliwienie Klientom zdalnego dostępu do danych kadrowo-płacowych poprzez bezpieczne połączenie za pomocą technologii VPN (na życzenie Klienta),
 • współpraca w ramach udzielonego pełnomocnictwa z organami kontroli ZUS, PIP, Urzędu Pracy.

Więcej informacji

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.