Oferta kadrowo-płacowa w obszarze prawa cywilnego

  • Przygotowywanie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o dzieło z przekazaniem praw autorskich),
  • porady w zakresie prawidłowego wystawiania rachunków do umów cywilno-prawnych,
  • sporządzanie list płac i przekazywanie ich klientowi w formie z nim ustalonej,
  • przygotowanie i przekazanie klientowi paczek z przelewami wynagrodzeń do zaimportowania w banku,
  • przygotowywanie przelewów wynagrodzeń w formie tradycyjnej.

Więcej informacji

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.