Oferta kadrowo-płacowa w obszarze GUS, PFRON, Urzędu Pracy

Sporządzanie i przekazywanie poprzez zalogowanie się na portalu sprawozdawczym GUS sprawozdań statystycznych DG-1, Z-03, Z-05, Z-06, Z-10, Z-12,
  • przygotowywanie wniosków o zorganizowanie stażu za pośrednictwem urzędu pracy,
  • przygotowywanie wniosków o organizację prac interwencyjnych za pośrednictwem Urzędu Pracy,
  • przygotowywanie wniosków do urzędu pracy o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych,
  • przygotowywanie i przesyłanie do PFRON miesięcznych i rocznych deklaracji rozliczeniowych DEK-I-0 oraz DEK-I-R,
  • przygotowywanie dokumentów płatniczych dotyczących miesięcznych wpłat do DEK-I-0,
  • przygotowywanie i przesyłanie do PFRON wniosków o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Wn-d+Inf-o-PP+INF-D-P),
  • przygotowywanie i przesyłanie do PFRON wniosków o refundację składek na ubezpieczenie społeczne za osoby niepełnosprawne wykonujące działalność gospodarczą.

Więcej informacji

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.