Poniżej prezentujemy Państwu tabelę z limitami podatkowymi obowiązującymi w bieżącym roku podatkowym. Należy zapoznać się z nimi aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. 

  limit w EUR podstawa prawna podstawa do limitu
2022
limit w PLN
2023
limit w PLN
 stosowanie ryczałtu  2 mln EUR art.6 ust.4 UoZpd przychody netto w poprzednim roku  9 188 200.00    9654 400.00   
 kwartalne opłacanie ryczałtu  200 tys EUR art.21 ust.1b UoZpd przychody netto w poprzednim roku  918 820.00    965 440.00   
 określenie statusu małego  podatnika VAT  1.2 mln EUR *)
art.2 p.25 VAT przychody brutto w poprzednim roku oraz narastająco w trakcie roku 5 513 000.00  
5 793 000,00 *)
  
 kwartalne opłacanie VAT przez agentów, maklerów itp.  45 tys EUR art.2 p.25 VAT przychody brutto w poprzednim roku oraz narastająco w trakcie roku 207 000.00   217 000.00   
 kwartalne opłacanie VAT przez podatnika CIT E  4 mln EUR art.99, ust.3.p.2 VAT przychody brutto w poprzednim roku oraz narastająco w trakcie roku 18 376 000.00    19 309 000.00   
 określenie statusu małego podatnika CIT i PIT  2 mln EUR art..5a,p.20 PIT/ art.4a,p.10 CIT przychody brutto w poprzednim roku 9 188 000.00    9 654 000.00   
 limit do pełnej księgowości  2 mln EUR art.2.ust.1 UoR art.24a u.4 PIT przychody netto w poprzednim roku  9 188 200.00     9 654 400.00   
 jednorazowa amortyzacja deminimis u małego podatnika PIT/CIT  50 tys EUR art. 22k u.7-13 PIT /art..16k u.7-13 CIT amortyzacja ST w roku,  z wyj.amortyz. ST o wartosci  poniżej 10 tys pln  230 000.00    241 000.00   
 9% CIT***)  2 mln EUR ( kurs z pierwszego rob. dz.X. pop r.) art.19.1d CIT/ art..4a,p.10 CIT przychody brutto w poprzednim roku  a) 9 188 000.00   c)    9 654 000.00 
   2 mln EUR ( kurs z pierwszego robocz. dz. biez. r) art.19.1.2 CIT przychody netto w bieżacym roku  b) 9 178 000.00   d)   9 357 000 **)
Legenda:
*) kwota wg projektu SLIM VAT 3 zostanie podniesiona do 2 mln EUR ( 9 654 400,00 pln)
**) limit z 02.01.2023 

***) uwaga na równoległe obowiązywanie dwóch limitów inaczej kalkulowanych, w wyniku czego klient który osiągnął obrót netto w trakcie roku np.7.9 mln pln, czyli poniżej limitu wykazanego w b) będąc np. na 23% VAT  równocześnie przekracza  obrót brutto  z limitu c)  i tym samym traci  prawo do CIT 9% od kolejnego roku
Wyjątki dla możliwości kwartalnego rozliczania VAT dotyczą w skrócie:
1) nowych podatników VAT czynnych - przez 12 mcy od rejestracji
2) dokonujących dostaw z zał. 15 UoVAT ( z wyj.dostaw paliw i gazu na st. paliw)  po przekroczeniu 50 tys  netto PLN w danym mcu ( ew. powrót po 4 kw)
3) dokonujących importu tow. wg. procedury upr. z art.33a ustawy o VAT ( ew. powrót po 12 mcach)
4) niezapewniających wbrew obowiązkowi  możliwości zapłaty przy użyciu terminala płatniczego ( ew. powrót po 6 mcach po ost mcu kwartału)

Pliki do pobrania

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.