Oświadczenia


•oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

download Format: doc (96.77 KB)

az-o-1-oswiadczenie-potwierdzajace-uzyskanie-przychodow-z-pracy-oraz-zaplate-podatku-za-granica-a

download Format: pdf (0.21 MB)

oswiadczenie_o_sytuacji_ekonomicznej

download Format: pdf (33.2 KB)

oswiadczenie-o-uzywaniu-pojazdu-do-celow-sluzbowych

download Format: doc (28.67 KB)

oswiadczenie-o-wyborze-ryczaltu-od-przychodow-ewidencjonowanych

download Format: pdf (61 KB)

oswiadczenie-pracownika-dla-celow-stosowania-podwyzszonych-kosztow-uzyskania-przychodow

download Format: doc (28.16 KB)

oswiadczenie-w-zakresie-wyboru-formy-opodatkowania-podatkiem-dochodowym

download Format: doc (23.04 KB)

oŚwiadczenie do wniosku vat-24

download Format: pdf (29.49 KB)

oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu dochodu z najmu przez jednego z małżonków

download Format: doc (41.47 KB)

oświadczenie o przekazywaniu wynagrodzenia na konto

download Format: doc (22.53 KB)

oŚwiadczenie o sytuacji finansowej i majĄtkowej dla spÓŁek cywilnych

download Format: doc (60.42 KB)

oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

download Format: doc (59.39 KB)

oświadczenie o zachowaniu tajemnicy firmowej

download Format: doc (22.53 KB)

oŚwiadczenie podmiotu ubiegajĄcego siĘ o ulgĘ w spŁacie zobowiĄzaŃ podatkowych lub niepodatkowych naleŻnoŚci w ramach pomocy de minimis

download Format: doc (43.52 KB)

uproszczona_forma_wplacania_zaliczek na podatek dochodowy

download Format: doc (47.62 KB)

os´wiadczenie pracownika o poborze podatku_od 2020

download Format: pdf (53.65 KB)

os´wiadczenie pracownika o zwolnieniu z podatku_2019

download Format: pdf (55.71 KB)
pokaż więcej

Have a question? We remain at your disposal.

Benefit from the knowledge of our experts

Marki - head office
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

T. (+48 22) 242 60 00
F. (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

Open:
Monday - Friday
8 a.m.- 6 p.m.

Warszawa - office
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

T. (+48 22) 242 61 80

Open:
Monday - Friday
9 a.m. -5 p.m.

Wołomin - office
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

T. (+48 22) 242 61 50

Open:
Monday - Friday
8 a.m. - 5 p.m.

 

Białystok - office
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

T. (+48 85) 733 09 70

Open:
Monday - Friday
8 a.m. - 4 p.m.