Archiwizacja dokumentów

Wiedza i doświadczenie naszego zespołu pozwala nam świadczyć usługi na poziomie,
jakiego oczekują od nas nasi Klienci.

Archiwizacja dokumentów

Na przedsiębiorcach ciąży szereg obowiązków, o których wiele osób nie zdaje sobie sprawy. A ich nieprzestrzeganie może mieć dla przedsiębiorcy, jak i całej jego firmy poważne konsekwencje prawne. Dlatego należy pamiętać o archiwizacji oraz niszczeniu aktów, pism, faktur i innych materiałów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zgodnie z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej, faktury należy przechowywać 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

W tym zakresie oferujemy Państwu takie usługi jak:

• archiwizacja dokumentów (kwalifikowanie i sklasyfikowanie faktur, umów, rejestrów, sprawozdań finansowych, list płac, kart wynagrodzeń; komputerowe sporządzenie ewidencji przechowywanych segregatorów; wydzielenie materiałów, dla których upłynął okres obowiązkowego przechowywania zgodnie z ordynacją podatkową),
• przechowywanie akt,
• niszczenie akt.

Przechowywanie materiałów księgowych (faktur) - 7,60 zł netto za 1 segregator/ rocznie!
Niszczenie - 3,10 zł netto za 1 segregator

Cennik usług (płatność za usługi jest jednorazowa, pobierana z góry za okres 6 lat):

 Usługa

 Cena

 1

 Opłata administracyjna

 25.00 PLN - opłata jednorazowa za daną partię dokumentów, pobierana nie częsciej niż 1 raz w roku kalendarzowym.

 Zapakowanie dokumentów do pudeł archiwalnych

 11.00 PLN

 Opisanie pudeł archiwalnych

 2.00 PLN

 Złożenie do składu

 2.00 PLN

 Wprowadzanie do rejestru w komputerowym systemie archiwalnych

 10.00 PLN

 2

 Archiwizacja (tj. tworzenie, zabezpieczanie i klasyfikowanie zbioru)

 gratis

 3

 Przechowywanie dokumentacji księgowej lub płacowej

9,80 PLN - 
 1 segregator / rok

 Udostępnianie przechowywanych dokumentów*

 7.00 PLN

 Wyszukiwanie ze składu

 7.00 PLN

 Przesłanianie obrazu drogą elektroniczną

 0.20 PLN/strona A4

 Przesłanie dokumentu faksem

 2.00 PLN/strona A4

 Kserokopia dokumentu

 0.50PLN/strona A4

 4

 Przechowywanie teczek akt osobowych

 310.00 PLN
 1 karton / 10 lat
(pudło archiwalne o wymiarach 26/34/44cm)

 5

 Niszczenie

 5,10 PLN -
 1 segregator

 Podane ceny nie zawierają podatku VAT 23%
 * nie pobieramy opłat za wydzielenie akt z archiwum na potrzeby kontroli podatkowej

 

Osoba kontaktowa:

Małgorzata Baranowska
malgorzata.baranowska@sklodowscy.pl

Zostań naszym Klientem, a już nigdy nie będziesz sam w biznesie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01

e-mail biuro@sklodowscy.pl
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00