Zmiany w PCC w 2019 roku


2

Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zmieniły się regulacje w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) od umów pożyczek.

Z korzyścią dla pożyczkobiorców obniżona została stawka podatku od pożyczek i depozytów nieprawidłowych z 2 % do 0,5 %. Stawka ta występuje niezależnie od rodzaju podmiotów, które biorą udział w umowie. Zachowane zostało dotychczasowe zwolnienie od podatku w przypadku pożyczki udzielonej przez wspólnika spółki kapitałowej na rzecz tej spółki. Nowa stawka podatku PCC ma zastosowanie do czynności, które będą dokonane po 1 stycznia 2019 roku.

Na niekorzyść podatników zmieniła się kwota wolna od podatku od otrzymanej pożyczki między osobami niespokrewnionymi. Do końca 2018 roku zwolnienie przysługiwało do łącznej wartości nie wyższej niż 5 000 PLN od jednego podmiotu oraz 25 000 PLN w przypadku wielu podmiotów (w przeciągu 3 lat kalendarzowych). Od 2019 roku limit ten został obniżony do 1 000 PLN. Dla osób zaliczanych do pierwszej grupy podatkowej zwolnienie z PCC dla pożyczek pozostanie bez zmian.

Warto zwrócić uwagę, że od 1 lipca 2019 roku mają wejść w życie zmiany dotyczące samej deklaracji. Zostały one zawarte w ustawie wprowadzającej uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244, art.17,ust 2-3). Zmiany w tym zakresie mają dotyczyć wyłącznie podatników, którzy dokonali minimum trzech czynności cywilnoprawnych. W takiej sytuacji zamiast trzech deklaracji będą mogli złożyć tylko jedną deklarację za cały miesiąc i zapłacić podatek jednorazowo do siódmego dnia następnego miesiąca. Będzie to duże uproszczenie dla podatników, którzy składają kilkanaście bądź więcej deklaracji w jednym miesiącu. Warunek jest taki, by co najmniej trzy czynności z danego miesiąca były dokonane przed upływem 14 dni od daty zawarcia pierwszej umowy.

Przygotowała: Patrycja Bździuch

Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Ustawa o cenach prądu – przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń

26 July 2019
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach...

Złożenie oświadczenia

13 June 2019
 Przypominamy: 30 czerwca - złożenie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.      

Zmiany w podatku u źródła w 2019 roku

11 June 2019
Zmiany jakie weszły w życie z początkiem 2019 roku (nowelizacja ustawy o CIT) to niewątpliwie dalszy ciąg „uszczelniania systemu podatkowego”.

Bez PIT dla młodych

11 June 2019
Ministerstwo Finansów (MF) udostępniło informacje dotyczące projektu nowej ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla pracowników do 26. roku życia.

Rodo - obowiązki przedsiębiorcy

11 June 2019
Szanowni Państwo, upłynął już ponad rok od kiedy stosujemy przepisy RODO.  W tym czasie wiele kwestii, które budziły wątpliwości, zostało wyjaśnionych przez Prezesa Urzędu...

Kasy on-line

11 June 2019
Z dniem 1 maja 2019 roku zmianie uległa ustawa o podatku od towarów i usług oraz odpowiednio rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie  kas rejestrujących. Zmiany...

Zmiany w PCC w 2019 roku

17 April 2019
Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...

"Wyższy limit w kwocie 10 000 zł dla ulepszeń środków trwałych przyjętych do użytkowania przed 1 stycznia 2018 roku”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zwiększył się limit umożliwiający jednorazowe zaliczenie w koszty wydatków na nabycie oraz ulepszenie środków trwałych i wartości...

Ulga termomodernizacyjna

17 April 2019
1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa ulga termomodernizacyjna.  Z ulgi tej korzystać mogą osoby fizyczne  opłacające podatek według skali podatkowej, podatku liniowego lub...

Podatek od niezrealizowanych zysków „exit tax”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2019 wprowadzono do ustaw o podatku dochodowym (CIT - art. 24f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, PIT - art. 30da ust. 2 ustawy o podatku...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00