Zmiany w PCC w 2019 roku


2

Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zmieniły się regulacje w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) od umów pożyczek.

Z korzyścią dla pożyczkobiorców obniżona została stawka podatku od pożyczek i depozytów nieprawidłowych z 2 % do 0,5 %. Stawka ta występuje niezależnie od rodzaju podmiotów, które biorą udział w umowie. Zachowane zostało dotychczasowe zwolnienie od podatku w przypadku pożyczki udzielonej przez wspólnika spółki kapitałowej na rzecz tej spółki. Nowa stawka podatku PCC ma zastosowanie do czynności, które będą dokonane po 1 stycznia 2019 roku.

Na niekorzyść podatników zmieniła się kwota wolna od podatku od otrzymanej pożyczki między osobami niespokrewnionymi. Do końca 2018 roku zwolnienie przysługiwało do łącznej wartości nie wyższej niż 5 000 PLN od jednego podmiotu oraz 25 000 PLN w przypadku wielu podmiotów (w przeciągu 3 lat kalendarzowych). Od 2019 roku limit ten został obniżony do 1 000 PLN. Dla osób zaliczanych do pierwszej grupy podatkowej zwolnienie z PCC dla pożyczek pozostanie bez zmian.

Warto zwrócić uwagę, że od 1 lipca 2019 roku mają wejść w życie zmiany dotyczące samej deklaracji. Zostały one zawarte w ustawie wprowadzającej uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244, art.17,ust 2-3). Zmiany w tym zakresie mają dotyczyć wyłącznie podatników, którzy dokonali minimum trzech czynności cywilnoprawnych. W takiej sytuacji zamiast trzech deklaracji będą mogli złożyć tylko jedną deklarację za cały miesiąc i zapłacić podatek jednorazowo do siódmego dnia następnego miesiąca. Będzie to duże uproszczenie dla podatników, którzy składają kilkanaście bądź więcej deklaracji w jednym miesiącu. Warunek jest taki, by co najmniej trzy czynności z danego miesiąca były dokonane przed upływem 14 dni od daty zawarcia pierwszej umowy.

Przygotowała: Patrycja Bździuch

Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

NIP na paragonie fiskalnym

15 October 2019
Na żądanie klienta przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę do zakupu zarejestrowanego na kasie fiskalnej  w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym...

Kwota najmu do opodatkowania

15 October 2019
Podstawową kwestią przy usługach najmu nieruchomości jest podpisanie umowy, w której strony określają wysokość czynszu. Czynsz, w przypadku otrzymania lub postawienia go do...

Split payment

15 October 2019
Z dniem 1 listopada wchodzi w życie istotna zmiana w rozliczeniu podatku VAT. Od tego dnia wiele towarów i usług została objęta obowiązkowym split paymentem.

Obniżka PIT

15 October 2019
Od 1 października w pierwszym progu podatkowym, czyli kwoty poniżej 85 528 zł brutto rocznie, podatek wyniesie 17,75 proc . zamiast 18 proc. Zmiana dotyczyć ma podatników,...

Nowelizacja VAT

29 August 2019
Z dniem 1 września 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja VAT.  Jedną z istotniejszych zmian jest rozszerzenie katalogu podmiotów, które nie mogą korzystać ze...

Ustawa o cenach prądu – przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń

26 July 2019
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach...

Złożenie oświadczenia

13 June 2019
 Przypominamy: 30 czerwca - złożenie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.      

Zmiany w podatku u źródła w 2019 roku

11 June 2019
Zmiany jakie weszły w życie z początkiem 2019 roku (nowelizacja ustawy o CIT) to niewątpliwie dalszy ciąg „uszczelniania systemu podatkowego”.

Bez PIT dla młodych

11 June 2019
Ministerstwo Finansów (MF) udostępniło informacje dotyczące projektu nowej ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla pracowników do 26. roku życia.

Rodo - obowiązki przedsiębiorcy

11 June 2019
Szanowni Państwo, upłynął już ponad rok od kiedy stosujemy przepisy RODO.  W tym czasie wiele kwestii, które budziły wątpliwości, zostało wyjaśnionych przez Prezesa Urzędu...

Zostań naszym Klientem, a już nigdy nie będziesz sam w biznesie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01

e-mail biuro@sklodowscy.pl
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00