Wzrost kwot przychodu powodujących zmniejszenie lub zawieszenie emerytur i rent


biuro_rachunkowe_bialystok

Emeryci i renciści, którzy są aktywni zawodowo muszą liczyć się z tym, że kwoty osiąganych przez nich dodatkowych przychodów mogą spowodować zawieszenie prawa do świadczenia albo zmniejszenie wysokości pobieranego świadczenia, o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia zróżnicowaną procentowo w zależności od rodzaju pobieranego świadczenia. Zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia może nastąpić, gdy kwota osiągniętego przychodu przekroczy odpowiednio 130% lub 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ogłoszone przez Prezesa GUS. 

Na skutek wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2015 r., niższa i wyższa kwota graniczna z dniem 1 marca 2016 r. ulega wzrostowi, ponieważ przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2015 r. wyniosło 4.066,95 zł.

Poniżej kwoty stanowiące 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Kwoty przychodu

Okres
obowiązywania

70% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia

130% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia

od 1 marca do 31 maja 2016 r.

2.846,90 zł

5.287,10 zł

od 1 grudnia 2015 r. do 29 lutego 2016 r.

2.726,80 zł

5.064,00 zł


W przypadku osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 5.287,10 zł prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba ulegnie zawieszeniu. Zmniejszenie świadczenia spowoduje osiąganie przychodu w kwocie przekraczającej 2.846,90 zł. Przy czym należy pamiętać, że świadczenia rozliczane są w systemie rocznym albo miesięcznym, po zakończeniu roku kalendarzowego.

Ważne : Z dniem 1 marca 2016 r. przychód osiągnięty na poziomie 2.846,90 zł nie spowoduje zmniejszenia świadczenia emerytalno-rentowego.

Graniczne kwoty przychodu nie dotyczą emerytów, którzy osiągnęli indywidualny wiek emerytalny.

Przy ustalaniu, czy prawo do świadczeń ulega zawieszeniu lub ich wysokość jest zmniejszana, brane są pod uwagę przychody z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Za działalność taką uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności. Co istotne, wymienione zasady stosuje się również do osób wyłączonych z obowiązku ubezpieczenia społecznego z tytułu ustalenia prawa do emerytury lub renty albo wykonujących działalność niepodlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z uwagi na podleganie temu obowiązkowi z innego tytułu.

Żródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1267) z dnia 29.02.2016

Izabela Szeszko
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
Marki, dnia 18.03.2016 r.

Informacja o papierosach i tytoniu do palenia

30 October 2020
Przypomnienie o obowiązku przekazania informacji o papierosach i tytoniu do palenia za 10 miesięcy 2020 roku do 9 listopada 2020 roku Ministerstwo...

Dotyczy wszystkich podmiotów/Od 1 października nowe obowiązki nałożone na podatników przy wystawianiu faktur/nowy JPK VAT

24 September 2020
Od 1 października wystawiając faktury będą Państwo musieli nadawać specjalne kody towaromi usługom. Co to oznacza w praktyce? To oznacza konieczność dostosowania programów...

Spółki komandytowe - zmiany, informacja wstępna

24 September 2020
Na stronach RCL (Rządowe Centrum Legislacji) pojawił się projekt ustawy zmieniający wszystkie ustawy o podatkach dochodowych. Krytyczne (!) z punktu widzenia...

NIP na paragonie fiskalnym

15 October 2019
Na żądanie klienta przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę do zakupu zarejestrowanego na kasie fiskalnej  w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym...

Kwota najmu do opodatkowania

15 October 2019
Podstawową kwestią przy usługach najmu nieruchomości jest podpisanie umowy, w której strony określają wysokość czynszu. Czynsz, w przypadku otrzymania lub postawienia go do...

Split payment

15 October 2019
Z dniem 1 listopada wchodzi w życie istotna zmiana w rozliczeniu podatku VAT. Od tego dnia wiele towarów i usług została objęta obowiązkowym split paymentem.

Obniżka PIT

15 October 2019
Od 1 października w pierwszym progu podatkowym, czyli kwoty poniżej 85 528 zł brutto rocznie, podatek wyniesie 17,75 proc . zamiast 18 proc. Zmiana dotyczyć ma podatników,...

Nowelizacja VAT

29 August 2019
Z dniem 1 września 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja VAT.  Jedną z istotniejszych zmian jest rozszerzenie katalogu podmiotów, które nie mogą korzystać ze...

Ustawa o cenach prądu – przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń

26 July 2019
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach...

Złożenie oświadczenia

13 June 2019
 Przypominamy: 30 czerwca - złożenie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.      

Wysyłając do nas zapytanie przez formularz kontaktowy wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu odpowiedzi na Twoje pytania, zachęcamy do pozostania z nami w kontakcie – możesz dodatkowo zapisać się do naszego newslettera oraz wyrazić zgodę na przesyłanie informacji o naszych produktach, promocjach i ofertach.


Zgodę możesz wycofać w każdej chwili.

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Skłodowscy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez przez nas znajdziesz w polityce prywatności.

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01

e-mail biuro@sklodowscy.pl
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00