Urząd Skarbowy rozliczy nas za rok 2018


fotolia_57919634_s

W 2019 roku czekają nas rewolucyjne zmiany w zasadach składania PIT – zeznania za rok podatkowy składane na deklaracjach PIT-37 i PIT-38 zostaną przygotowane, a w niektórych przypadkach również złożone, przez Urząd Skarbowy bez ingerencji podatnika.

Na mocy nowych przepisów 15 lutego 2019 roku Ministerstwo Finansów uruchomi portal „Twój e-PIT” (https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/). Do serwisu będzie można zalogować się albo za pomocą profilu zaufanego, albo za pomocą danych uwierzytelniających (PESEL lub NIP i data urodzenia, przychód z deklaracji za rok 2017, przychód z jednej z informacji od pracodawcy za 2018). W serwisie będzie udostępnione zeznanie podatkowe przygotowane na podstawie deklaracji PIT-11. Pozostałe dane skarbówka pozyska z deklaracji składanych w latach ubiegłych (np. informacja o KRS OPP na potrzeby 1%, ulga na dzieci) lub z rejestru PESEL (ulga na dzieci).
Podatnik będzie miał możliwość:

Jeżeli podatnik nie zaakceptuje lub nie odrzuci deklaracji przygotowanej w serwisie, oraz nie złożył wcześniej zeznania w innej formie, 30 kwietnia zostanie ona automatycznie uznana za złożoną. W przypadku konieczności dopłaty podatku urząd poinformuje o tym podatnika do końca maja, podatnik będzie miał 7 dni na zapłatę. Nie spowoduje to naliczenia odsetek.

Zmieniły się również zasady dotyczące zwrotu nadpłaty. Od 2019 deklaracje złożone przed 15 lutego będą uznane za złożone w tym dniu, i od 15 lutego będzie liczony termin zwrotu. Sam termin w przypadku deklaracji złożonych w tradycyjnej, papierowej formie, nie uległ zmianie i wynosi 3 miesiące. W przypadku deklaracji złożonych elektronicznie termin zwrotu został skrócony do 45 dni.

Zgodnie z zapowiedziami od 2020 roku w podobny sposób będą mogły rozliczyć się na formularzach PIT-36, PIT-36L i PIT-28 osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Opracował: Marcin Jaworski
Kancelaria Podatkowa Skłodowcy

Podatek od przychodów z budynków

18 February 2019
Art. 30g ustawy o pdof Art. 24b ustawy o pdop

Kryptowaluty już nie takie krypto

18 February 2019
Od 2019 roku diametralnie zmieniają się zasady opodatkowania przychodów z kryptowalut.

Wynagrodzenie małżonka kosztem uzyskania przychodu

15 February 2019
Do końca 2018 r. do kosztów uzyskania przychodów nie mogła być zaliczana wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia...

Kontrole PUODO w 2019 roku

15 February 2019
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) stosowane jest od maja 2018 roku. Organem, który nadzoruje właściwe przestrzeganie przez przedsiębiorców...

Rozwiązanie umowy o pracę przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia

15 February 2019
Celem przedmiotowego artykułu jest rozważenie problemu możliwości oraz zasad wypowiedzenia umowy o pracę w okresie przed rozpoczęciem okresu zatrudniania .

Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 01.01.2019 r.

21 January 2019
Przeciętne wynagrodzenie prognozowane na 2019 r - 4 765,00 Max. podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe - 11 912,50 Kwota rocznego ograniczenia...

Zmiany w opodatkowaniu sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych od 2019 r.

16 January 2019
Do końca 2018 r. aby nie zapłacić podatku od sprzedaży nieruchomości otrzymanej w formie spadku lub darowizny trzeba było odczekać pięć lat licząc od końca roku, w którym...

Urząd Skarbowy rozliczy nas za rok 2018

16 January 2019
W 2019 roku czekają nas rewolucyjne zmiany w zasadach składania PIT – zeznania za rok podatkowy składane na deklaracjach PIT-37 i PIT-38 zostaną przygotowane, a w niektórych...

Sprawozdania finansowe

16 January 2019
Od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe mogą być sporządzane wyłącznie w formie elektronicznej.

Bony w świetle przepisów VAT w 2019 roku

16 January 2019
W dniu 1 stycznia 2019 roku wchodzą w życie przepisy Ustawy z dnia 22.11.2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2433). Część z nich reguluje...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00