Urząd Skarbowy rozliczy nas za rok 2018


fotolia_57919634_s

W 2019 roku czekają nas rewolucyjne zmiany w zasadach składania PIT – zeznania za rok podatkowy składane na deklaracjach PIT-37 i PIT-38 zostaną przygotowane, a w niektórych przypadkach również złożone, przez Urząd Skarbowy bez ingerencji podatnika.

Na mocy nowych przepisów 15 lutego 2019 roku Ministerstwo Finansów uruchomi portal „Twój e-PIT” (https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/). Do serwisu będzie można zalogować się albo za pomocą profilu zaufanego, albo za pomocą danych uwierzytelniających (PESEL lub NIP i data urodzenia, przychód z deklaracji za rok 2017, przychód z jednej z informacji od pracodawcy za 2018). W serwisie będzie udostępnione zeznanie podatkowe przygotowane na podstawie deklaracji PIT-11. Pozostałe dane skarbówka pozyska z deklaracji składanych w latach ubiegłych (np. informacja o KRS OPP na potrzeby 1%, ulga na dzieci) lub z rejestru PESEL (ulga na dzieci).
Podatnik będzie miał możliwość:

Jeżeli podatnik nie zaakceptuje lub nie odrzuci deklaracji przygotowanej w serwisie, oraz nie złożył wcześniej zeznania w innej formie, 30 kwietnia zostanie ona automatycznie uznana za złożoną. W przypadku konieczności dopłaty podatku urząd poinformuje o tym podatnika do końca maja, podatnik będzie miał 7 dni na zapłatę. Nie spowoduje to naliczenia odsetek.

Zmieniły się również zasady dotyczące zwrotu nadpłaty. Od 2019 deklaracje złożone przed 15 lutego będą uznane za złożone w tym dniu, i od 15 lutego będzie liczony termin zwrotu. Sam termin w przypadku deklaracji złożonych w tradycyjnej, papierowej formie, nie uległ zmianie i wynosi 3 miesiące. W przypadku deklaracji złożonych elektronicznie termin zwrotu został skrócony do 45 dni.

Zgodnie z zapowiedziami od 2020 roku w podobny sposób będą mogły rozliczyć się na formularzach PIT-36, PIT-36L i PIT-28 osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Opracował: Marcin Jaworski
Kancelaria Podatkowa Skłodowcy

Złożenie oświadczenia

13 June 2019
 Przypominamy: 30 czerwca - złożenie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.      

Zmiany w podatku u źródła w 2019 roku

11 June 2019
Zmiany jakie weszły w życie z początkiem 2019 roku (nowelizacja ustawy o CIT) to niewątpliwie dalszy ciąg „uszczelniania systemu podatkowego”.

Bez PIT dla młodych

11 June 2019
Ministerstwo Finansów (MF) udostępniło informacje dotyczące projektu nowej ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla pracowników do 26. roku życia.

Rodo - obowiązki przedsiębiorcy

11 June 2019
Szanowni Państwo, upłynął już ponad rok od kiedy stosujemy przepisy RODO.  W tym czasie wiele kwestii, które budziły wątpliwości, zostało wyjaśnionych przez Prezesa Urzędu...

Kasy on-line

11 June 2019
Z dniem 1 maja 2019 roku zmianie uległa ustawa o podatku od towarów i usług oraz odpowiednio rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie  kas rejestrujących. Zmiany...

Zmiany w PCC w 2019 roku

17 April 2019
Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...

"Wyższy limit w kwocie 10 000 zł dla ulepszeń środków trwałych przyjętych do użytkowania przed 1 stycznia 2018 roku”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zwiększył się limit umożliwiający jednorazowe zaliczenie w koszty wydatków na nabycie oraz ulepszenie środków trwałych i wartości...

Ulga termomodernizacyjna

17 April 2019
1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa ulga termomodernizacyjna.  Z ulgi tej korzystać mogą osoby fizyczne  opłacające podatek według skali podatkowej, podatku liniowego lub...

Podatek od niezrealizowanych zysków „exit tax”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2019 wprowadzono do ustaw o podatku dochodowym (CIT - art. 24f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, PIT - art. 30da ust. 2 ustawy o podatku...

Nowe zasady rozliczania straty podatkowej

17 April 2019
Od nowego roku podatnikom łatwiej jest rozliczyć stratę, jeżeli ta nie przekracza wysokości 5 mln zł.

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00