Ulgi i odliczenia PIT 2018


outsourcing_kadr_i_plac_warszawa

W związku, ze zbliżającym się końcem roku 2018 przypominamy o ulgach i odliczeniach, które można uwzględnić w rozliczeniach rocznych.

Z podatku dochodowego muszą rozliczać się zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, pracujący na etacie i zleceniobiorcy.

Terminy rozliczeń-31 stycznia PIT-28, 30 kwietnia PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39

 Odliczenia od dochodu w 2018:

Ulga przysługująca osobom oszczędzającym na IKZE

Wpłaty na IKZE, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, w świetle obowiązującego prawa podlegają odliczeniom. W roku podatkowym 2018 wysokość kwoty możliwej do odliczenia wynosi 5331,60 zł. Do odliczenia konieczny jest dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek.

Ulga na rozwój i badania (dla osób prowadzących działalność) obejmuje niektóre koszty ponoszone na działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Można odliczyć 100%-lub w szczególnych przypadkach 150% kosztów poniesionych na poszczególne wydatki kwalifikowane do ulgi.

Wymaganym dokumentem do rozliczenia tej ulgi jest ewidencja kosztów kwalifikowanych oraz udowodnienie ich związku z projektem rozwojowym.

Składki ZUS – można odliczyć w wysokości należnych i zapłaconych składek w 2018 roku.

Zwrot nienależnych świadczeń (kwota zwrotu łącznie z podatkiem) – jeśli nie były potrącone i wcześniej były opodatkowane. Wymaganym dokumentem jest dowód zwrotu świadczeń.

Ulga na leki, do zastosowania w przypadku posiadania zaświadczenia lekarskiego o konieczności stosowania leków. Maksymalne odliczenie to koszt leków minus 100 zł za m-c, należy posiadać dokumenty potwierdzające wydatek.

Ulga na sprzęt rehabilitacyjny – do wysokości poniesionych wydatków. Konieczne jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności i dowodu poniesienia wydatku.

Ulga na samochód - limit 2280 zł, konieczne jest orzeczenie o niepełnosprawności (od 2018 r. bez konieczności wskazania I i II grupy). Konieczne jest posiadanie samochodu we własności bądź współwłasności i skierowanie na zabiegi.

Darowizny kościelne, organizacje społeczne, krwiodawcy – limit 6% dochodu podatnika. Dokumentami wymaganymi są potwierdzenia wpłat, potwierdzenie stacji krwiodawstwa. Darowizny są sumowane i I ich suma nie może przekroczyć 6% dochodu.

Internet, do odliczenia kwota 760 zł nie więcej niż poniesione wydatki, tylko dwa bezpośrednio następujące po sobie lata. Wymagany dokument to np. faktura.

Odliczenia od podatku

Składki zdrowotne należne i zapłacone lub pobrane w 2018. Można odliczyć 7,75% podstawy, a nie 9%, które płacimy.

Ulga prorodzinna- 1112,04/ rok na 1 dziecko - warunek dochodów; 1112,04/rok na 2 dziecko; 2000,04 na 3 dziecko; 2700 na 4 i kolejne dziecko. Ulga na dziecko przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym mieszkającym z dzieckiem lub rodzicom zastępczym, którzy składają zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36 bądź PIT-37. Ulga nie dotyczy osób rozliczających się wg karty podatkowej, stawki zryczałtowanej lub opodatkowanych podatkiem liniowym. Odliczenie przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia oraz na dziecko niepełnosprawne, otrzymujące rentę socjalną lub dodatek pielęgnacyjny. Ulga prorodzinna przysługuje także na dziecko do 25 lat, w przypadku, gdy kontynuuje naukę (również po za granicami kraju), a jego dochód nie przekracza sumy 3089 zł. W ramach tej kwoty nie mieści się renta rodzinna. Ulga prorodzinna przysługuje za każdy miesiąc sprawowanej władzy rodzicielskiej i wynosi miesięcznie 92,67 zł, jeśli przychody rodziców lub opiekunów pozostających w małżeństwie nie przekraczają w roku podatkowym 112 tys. zł.

Za pracę za granicą (abolicyjna)- limitem jest kwota podatku z zagranicy. Dokumentem wymaganym jest dokument z zagranicy odpowiednik naszego PIT 11

Od 2019 roku pojawi się nowa ulga termoizolacyjna - ocieplenie domu. Podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego mają prawo do ulgi podatkowej w PIT-36, PIT-37, PIT-36L lub PIT-28. Przysługuje ona jako odliczenie od dochodu wydatków na termomodernizację budynków jednorodzinnych. Łączna kwota odliczenia nie może przekraczać 53 000,00 złotych. Wydatki muszą się zamknąć w ciągu trzech lat od końca roku w którym poniesiono pierwszy wydatek. Wydatki muszą być udokumentowane fakturami VAT

Opracowała: Urszula Jastrzębska
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Informacja o papierosach i tytoniu do palenia

30 October 2020
Przypomnienie o obowiązku przekazania informacji o papierosach i tytoniu do palenia za 10 miesięcy 2020 roku do 9 listopada 2020 roku Ministerstwo...

Dotyczy wszystkich podmiotów/Od 1 października nowe obowiązki nałożone na podatników przy wystawianiu faktur/nowy JPK VAT

24 September 2020
Od 1 października wystawiając faktury będą Państwo musieli nadawać specjalne kody towaromi usługom. Co to oznacza w praktyce? To oznacza konieczność dostosowania programów...

Spółki komandytowe - zmiany, informacja wstępna

24 September 2020
Na stronach RCL (Rządowe Centrum Legislacji) pojawił się projekt ustawy zmieniający wszystkie ustawy o podatkach dochodowych. Krytyczne (!) z punktu widzenia...

NIP na paragonie fiskalnym

15 October 2019
Na żądanie klienta przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę do zakupu zarejestrowanego na kasie fiskalnej  w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym...

Kwota najmu do opodatkowania

15 October 2019
Podstawową kwestią przy usługach najmu nieruchomości jest podpisanie umowy, w której strony określają wysokość czynszu. Czynsz, w przypadku otrzymania lub postawienia go do...

Split payment

15 October 2019
Z dniem 1 listopada wchodzi w życie istotna zmiana w rozliczeniu podatku VAT. Od tego dnia wiele towarów i usług została objęta obowiązkowym split paymentem.

Obniżka PIT

15 October 2019
Od 1 października w pierwszym progu podatkowym, czyli kwoty poniżej 85 528 zł brutto rocznie, podatek wyniesie 17,75 proc . zamiast 18 proc. Zmiana dotyczyć ma podatników,...

Nowelizacja VAT

29 August 2019
Z dniem 1 września 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja VAT.  Jedną z istotniejszych zmian jest rozszerzenie katalogu podmiotów, które nie mogą korzystać ze...

Ustawa o cenach prądu – przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń

26 July 2019
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach...

Złożenie oświadczenia

13 June 2019
 Przypominamy: 30 czerwca - złożenie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.      

Wysyłając do nas zapytanie przez formularz kontaktowy wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu odpowiedzi na Twoje pytania, zachęcamy do pozostania z nami w kontakcie – możesz dodatkowo zapisać się do naszego newslettera oraz wyrazić zgodę na przesyłanie informacji o naszych produktach, promocjach i ofertach.


Zgodę możesz wycofać w każdej chwili.

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Skłodowscy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez przez nas znajdziesz w polityce prywatności.

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01

e-mail biuro@sklodowscy.pl
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00