Split payment


fotolia_57919634_s

Z dniem 1 listopada wchodzi w życie istotna zmiana w rozliczeniu podatku VAT. Od tego dnia wiele towarów i usług została objęta obowiązkowym split paymentem.

Oznacza to konieczność zapłaty za faktury przy pomocy specjalnego rodzaju przelewu (komunikatu) bankowego który powoduje przesłanie zapłaty na 2 konta. Wartość netto na konto główne przedsiębiorcy, kwotę VAT na rachunek VAT. Stosowanie tej metody nie wymaga znajomości numeru konta VAT sprzedawcy. Dla tych z Państwa, którzy korzystają w działalności z kont prywatnych zmiana oznaczać będzie konieczność założenia konta rozliczeniowego dedykowanego dla firm.

 

Obowiązkowa podzielona płatność dotyczyć będzie wyłącznie transakcji dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami , które podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce, udokumentowanych fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza 15 000 zł (brutto).Obowiązkiem objęte zostaną towary i usługi z załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, który znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej.

Dotyczy to w szczególności:

Wprowadzony zostanie obowiązek umieszczenia informacji na fakturze o stosowaniu obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności, możliwe będą zbiorcze płatności (za kilka faktur w ramach jednego przelewu),środki z konta VAT będzie można wykorzystać do regulacji innych zobowiązań podatkowych (PIT, CIT, akcyza, cło) oraz składek ZUS.

 

Obowiązek zapłaty metodą podzielonej płatności dotyczy transakcji o wartości brutto powyżej 15 tys. zł lub równowartości tej kwoty w walucie, nawet jeżeli TYLKO jedna pozycja z faktury zawarta została w załączniku 15 znowelizowanej ustawy o VAT. Przedsiębiorca dokonujący sprzedaży, która spełni wyżej opisane warunki, będzie zobowiązany umieścić na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności” . Jest to bardzo istotne ponieważ brak adnotacji powoduje dodatkowe sankcje podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wykazanej na tej fakturze a dotyczących towarów z załącznika. Jeśli sprzedawca nie oznaczy faktury koniecznym dopiskiem, będzie mógł uniknąć sankcji informując nabywcę, że wystawił mu fakturę bez wymaganego oznaczenia o konieczności zastosowania podzielonej płatności. Informację tę można przekazać w dowolnej formie.

 

Sankcje podatkowe mogą dotyczyć także nabywcy który nie dokona płatności za pomocą podzielonej płatności. Sankcja również wynosi 30% kwoty podatku wykazanego na fakturze, której będzie dotyczyć. Sankcja nie będzie stosowana wobec podatnika, który nie dokona płatności w systemie podzielonej płatności jeżeli dostawca lub usługodawca rozliczy całą kwotę podatku wynikającą z faktury. Z odpowiedzialności nie zwalnia nabywcy brak dopisku na fakturze.

 

Od 1 stycznia 2020 roku uchybienia w stosowaniu podzielonej płatności będzie też miało skutki w podatku dochodowym. Jeżeli kwota należności (dotycząca pozycji z załącznika nr 15 ustawy o VAT) zostanie opłacona z pominięciem podzielonej płatności, to nabywca nie będzie mógł jej ująć jako koszt podatkowy.

 

Dodatkowo nowelizacja umożliwia dokonywania jednym komunikatem przelewu zapłaty za więcej niż jedną fakturę. Przy czym faktury muszą dotyczyć dostaw z okresu nie dłuższego niż 1 miesiąc. Umożliwiono również użycie mechanizmu podzielonej płatności w przypadku zaliczek. Znaczącą zmianą jest możliwość zapłaty ze środków zgromadzonych na rachunku VAT zobowiązań z tytułu innych podatków: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku akcyzowego, należności celnych, składek ZUS jak również odsetek za zwłokę oraz wszystkich dodatkowych zobowiązań ustalonych w podatku VAT.

Obowiązek stosowania podzielonej płatności będzie dotyczyć również przedsiębiorców zagranicznych o ile będą nabywali towary bądź usługi z listy opodatkowane w Polsce. Będą oni zobowiązani do założenia konta w Polsce.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-obowiazkowy-split-payment

 

NIP na paragonie fiskalnym

15 October 2019
Na żądanie klienta przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę do zakupu zarejestrowanego na kasie fiskalnej  w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym...

Kwota najmu do opodatkowania

15 October 2019
Podstawową kwestią przy usługach najmu nieruchomości jest podpisanie umowy, w której strony określają wysokość czynszu. Czynsz, w przypadku otrzymania lub postawienia go do...

Split payment

15 October 2019
Z dniem 1 listopada wchodzi w życie istotna zmiana w rozliczeniu podatku VAT. Od tego dnia wiele towarów i usług została objęta obowiązkowym split paymentem.

Obniżka PIT

15 October 2019
Od 1 października w pierwszym progu podatkowym, czyli kwoty poniżej 85 528 zł brutto rocznie, podatek wyniesie 17,75 proc . zamiast 18 proc. Zmiana dotyczyć ma podatników,...

Nowelizacja VAT

29 August 2019
Z dniem 1 września 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja VAT.  Jedną z istotniejszych zmian jest rozszerzenie katalogu podmiotów, które nie mogą korzystać ze...

Ustawa o cenach prądu – przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń

26 July 2019
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach...

Złożenie oświadczenia

13 June 2019
 Przypominamy: 30 czerwca - złożenie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.      

Zmiany w podatku u źródła w 2019 roku

11 June 2019
Zmiany jakie weszły w życie z początkiem 2019 roku (nowelizacja ustawy o CIT) to niewątpliwie dalszy ciąg „uszczelniania systemu podatkowego”.

Bez PIT dla młodych

11 June 2019
Ministerstwo Finansów (MF) udostępniło informacje dotyczące projektu nowej ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla pracowników do 26. roku życia.

Rodo - obowiązki przedsiębiorcy

11 June 2019
Szanowni Państwo, upłynął już ponad rok od kiedy stosujemy przepisy RODO.  W tym czasie wiele kwestii, które budziły wątpliwości, zostało wyjaśnionych przez Prezesa Urzędu...

Zostań naszym Klientem, a już nigdy nie będziesz sam w biznesie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01

e-mail biuro@sklodowscy.pl
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00