Urząd Skarbowy rozliczy nas za rok 2018


fotolia_57919634_s

W 2019 roku czekają nas rewolucyjne zmiany w zasadach składania PIT – zeznania za rok podatkowy składane na deklaracjach PIT-37 i PIT-38 zostaną przygotowane, a w niektórych przypadkach również złożone, przez Urząd Skarbowy bez ingerencji podatnika.

Na mocy nowych przepisów 15 lutego 2019 roku Ministerstwo Finansów uruchomi portal „Twój e-PIT” (https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/). Do serwisu będzie można zalogować się albo za pomocą profilu zaufanego, albo za pomocą danych uwierzytelniających (PESEL lub NIP i data urodzenia, przychód z deklaracji za rok 2017, przychód z jednej z informacji od pracodawcy za 2018). W serwisie będzie udostępnione zeznanie podatkowe przygotowane na podstawie deklaracji PIT-11. Pozostałe dane skarbówka pozyska z deklaracji składanych w latach ubiegłych (np. informacja o KRS OPP na potrzeby 1%, ulga na dzieci) lub z rejestru PESEL (ulga na dzieci).
Podatnik będzie miał możliwość:

Jeżeli podatnik nie zaakceptuje lub nie odrzuci deklaracji przygotowanej w serwisie, oraz nie złożył wcześniej zeznania w innej formie, 30 kwietnia zostanie ona automatycznie uznana za złożoną. W przypadku konieczności dopłaty podatku urząd poinformuje o tym podatnika do końca maja, podatnik będzie miał 7 dni na zapłatę. Nie spowoduje to naliczenia odsetek.

Zmieniły się również zasady dotyczące zwrotu nadpłaty. Od 2019 deklaracje złożone przed 15 lutego będą uznane za złożone w tym dniu, i od 15 lutego będzie liczony termin zwrotu. Sam termin w przypadku deklaracji złożonych w tradycyjnej, papierowej formie, nie uległ zmianie i wynosi 3 miesiące. W przypadku deklaracji złożonych elektronicznie termin zwrotu został skrócony do 45 dni.

Zgodnie z zapowiedziami od 2020 roku w podobny sposób będą mogły rozliczyć się na formularzach PIT-36, PIT-36L i PIT-28 osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Opracował: Marcin Jaworski
Kancelaria Podatkowa Skłodowcy

NIP na paragonie fiskalnym

15 October 2019
Na żądanie klienta przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę do zakupu zarejestrowanego na kasie fiskalnej  w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym...

Kwota najmu do opodatkowania

15 October 2019
Podstawową kwestią przy usługach najmu nieruchomości jest podpisanie umowy, w której strony określają wysokość czynszu. Czynsz, w przypadku otrzymania lub postawienia go do...

Split payment

15 October 2019
Z dniem 1 listopada wchodzi w życie istotna zmiana w rozliczeniu podatku VAT. Od tego dnia wiele towarów i usług zostanie objętych obowiązkowym split paymentem.

Obniżka PIT

15 October 2019
Od 1 października w pierwszym progu podatkowym, czyli kwoty poniżej 85 528 zł brutto rocznie, podatek wyniesie 17,75 proc . zamiast 18 proc. Zmiana dotyczyć ma podatników,...

Nowelizacja VAT

29 August 2019
Z dniem 1 września 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja VAT.  Jedną z istotniejszych zmian jest rozszerzenie katalogu podmiotów, które nie mogą korzystać ze...

Ustawa o cenach prądu – przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń

26 July 2019
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach...

Złożenie oświadczenia

13 June 2019
 Przypominamy: 30 czerwca - złożenie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.      

Zmiany w podatku u źródła w 2019 roku

11 June 2019
Zmiany jakie weszły w życie z początkiem 2019 roku (nowelizacja ustawy o CIT) to niewątpliwie dalszy ciąg „uszczelniania systemu podatkowego”.

Bez PIT dla młodych

11 June 2019
Ministerstwo Finansów (MF) udostępniło informacje dotyczące projektu nowej ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla pracowników do 26. roku życia.

Rodo - obowiązki przedsiębiorcy

11 June 2019
Szanowni Państwo, upłynął już ponad rok od kiedy stosujemy przepisy RODO.  W tym czasie wiele kwestii, które budziły wątpliwości, zostało wyjaśnionych przez Prezesa Urzędu...

Have a question? We remain at your disposal.

Benefit from the knowledge of our experts

Marki - head office
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

T. (+48 22) 242 60 00
F. (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

Open:
Monday - Friday
8 a.m.- 6 p.m.

Warszawa - office
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

T. (+48 22) 242 61 80

Open:
Monday - Friday
9 a.m. -5 p.m.

Wołomin - office
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

T. (+48 22) 242 61 50

Open:
Monday - Friday
8 a.m. - 5 p.m.

 

Białystok - office
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

T. (+48 85) 733 09 70

Open:
Monday - Friday
8 a.m. - 4 p.m.