Kwota najmu do opodatkowania


dobre6

Podstawową kwestią przy usługach najmu nieruchomości jest podpisanie umowy, w której strony określają wysokość czynszu. Czynsz, w przypadku otrzymania lub postawienia go do dyspozycji wynajmującego, stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego i tym samym generuje przychód do opodatkowania. W zależności od sposobu skonstruowania zapisów w umowie najmu, w zakresie pokrywania przez najemcę świadczeń związanych z przedmiotem najmu, różne będą skutki podatkowe.

Umowy najmu zawierają określenie kwoty należnego wynajmującemu czynszu za lokal oraz dodatkowo regulują jeszcze kwestie sposobu rozliczenia kosztów eksploatacji takich jak: energia elektryczna, ogrzewanie, woda, opłaty do wspólnoty, abonament za telewizję, internet.

Jeśli z umowy najmu wynika, że opłaty za media ponosi wynajmujący, a następnie są one przerzucane na najemcę, to wynajmujący powinien zapłacić podatek od całej kwoty, która wpłynie na jego konto (czynsz plus opłaty za media). Wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 29 maja 2019 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.112.2019.2.PSZ).

Jeżeli z umów będzie wynikało, że koszty związane z przedmiotem najmu (zaliczki na media) ponosić będzie najemca to wynajmujący będzie tylko pośrednikiem w przekazywaniu zebranych środków do wspólnot mieszkaniowych i dostawców mediów. Podstawą do opodatkowania, w takim przypadku, będzie kwota określona w umowie jako czynsz należny wynajmującemu.

Jak wynika z powyższego sposób skonstruowania umowy najmu ma bezpośrednie przełożenie na podstawę do opodatkowania przychodów z najmu i wysokość płaconego podatku. Dlatego tak ważne jest, z punktu widzenia wynajmującego, umieścić prawidłowe sformułowania w umowie, tak, aby opodatkowane było tylko faktyczne przysporzenie majątkowe. 

 

Opracowała: Urszula Jastrzębska

Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

15.10.2019 r.

Informacja o papierosach i tytoniu do palenia

30 October 2020
Przypomnienie o obowiązku przekazania informacji o papierosach i tytoniu do palenia za 10 miesięcy 2020 roku do 9 listopada 2020 roku Ministerstwo...

Dotyczy wszystkich podmiotów/Od 1 października nowe obowiązki nałożone na podatników przy wystawianiu faktur/nowy JPK VAT

24 September 2020
Od 1 października wystawiając faktury będą Państwo musieli nadawać specjalne kody towaromi usługom. Co to oznacza w praktyce? To oznacza konieczność dostosowania programów...

Spółki komandytowe - zmiany, informacja wstępna

24 September 2020
Na stronach RCL (Rządowe Centrum Legislacji) pojawił się projekt ustawy zmieniający wszystkie ustawy o podatkach dochodowych. Krytyczne (!) z punktu widzenia...

NIP na paragonie fiskalnym

15 October 2019
Na żądanie klienta przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę do zakupu zarejestrowanego na kasie fiskalnej  w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym...

Kwota najmu do opodatkowania

15 October 2019
Podstawową kwestią przy usługach najmu nieruchomości jest podpisanie umowy, w której strony określają wysokość czynszu. Czynsz, w przypadku otrzymania lub postawienia go do...

Split payment

15 October 2019
Z dniem 1 listopada wchodzi w życie istotna zmiana w rozliczeniu podatku VAT. Od tego dnia wiele towarów i usług zostanie objętych obowiązkowym split paymentem.

Obniżka PIT

15 October 2019
Od 1 października w pierwszym progu podatkowym, czyli kwoty poniżej 85 528 zł brutto rocznie, podatek wyniesie 17,75 proc . zamiast 18 proc. Zmiana dotyczyć ma podatników,...

Nowelizacja VAT

29 August 2019
Z dniem 1 września 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja VAT.  Jedną z istotniejszych zmian jest rozszerzenie katalogu podmiotów, które nie mogą korzystać ze...

Ustawa o cenach prądu – przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń

26 July 2019
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach...

Złożenie oświadczenia

13 June 2019
 Przypominamy: 30 czerwca - złożenie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.      

Have a question? We remain at your disposal.

Benefit from the knowledge of our experts

Wysyłając do nas zapytanie przez formularz kontaktowy wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu odpowiedzi na Twoje pytania, zachęcamy do pozostania z nami w kontakcie – możesz dodatkowo zapisać się do naszego newslettera oraz wyrazić zgodę na przesyłanie informacji o naszych produktach, promocjach i ofertach.


Zgodę możesz wycofać w każdej chwili.

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Skłodowscy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez przez nas znajdziesz w polityce prywatności.

Marki - head office
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

T. (+48 22) 242 60 00
F. (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

Open:
Monday - Friday
8 a.m.- 6 p.m.

Warszawa - office
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

T. (+48 22) 242 61 80

Open:
Monday - Friday
9 a.m. -5 p.m.

Wołomin - office
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

T. (+48 22) 242 61 50

Open:
Monday - Friday
8 a.m. - 5 p.m.

 

Białystok - office
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

T. (+48 85) 733 09 70

Open:
Monday - Friday
8 a.m. - 4 p.m.