Kryptowaluty już nie takie krypto


22

Od 2019 roku diametralnie zmieniają się zasady opodatkowania przychodów z kryptowalut. Można stwierdzić, że waluty wirtualne przestały być „krypto” dla podatkowych aktów prawnych, ponieważ po raz pierwszy obrót tymi walutami został wprost uregulowany w  ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe przepisy powinny rozwiać szereg wątpliwości, które do tej pory pojawiały się przy próbach stosowania dotychczasowych regulacji.

I tak, nowe przepisy zakwalifikowały zyski z obrotu kryptowalutami do przychodów z zysków kapitałowych i opodatkowują 19-procentową stawką podatku.

Dochodem z odpłatnego zbycia walut wirtualnych jest osiągnięta w roku podatkowym różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia walut wirtualnych a kosztami uzyskania przychodów. Dochodów tych nie łączy się z innymi dochodami, w tym z dochodami z działalności gospodarczej, a także z innymi dochodami kapitałowymi. Analogicznie straty z obrotu walutą wirtualną nie będzie można rozliczyć z dochodami z działalności gospodarczej, czy z dochodami ze sprzedaży akcji.

Przychodem ze sprzedaży kryptowalut będzie każda wymiana waluty wirtualnej na tradycyjne waluty, zapłata kryptowalutą za towar, usługę lub prawo majątkowe, a także uregulowanie swojego zobowiązania. Wartością przychodu będzie cena tego towaru, usługi albo wartość uregulowanego zobowiązania. Wymiana jednej kryptowaluty na inną kryptowalutę będzie neutralna podatkowo.

Z kolei do kosztów podatkowych podatnicy zaliczą udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej. Wydatkiem bezpośrednim będzie na przykład wartość tradycyjnej waluty lub towaru bądź usługi wymienionej na walutę wirtualną, a także prowizje płacone przy zbyciu waluty wirtualnej. Koszty uzyskania przychodów są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione, a strata poniesiona na obrocie kryptowalut w danym roku podatkowym powiększy koszty podatkowe z tytułu odpłatnego zbycia walut wirtualnych w następnym roku.

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta to w najprostszym ujęciu wirtualny pieniądz notowany na kryptogiełdzie. W szerszej definicji jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach, w którym nie istnieje jednostka centralna weryfikująca transakcje, a przepływ walut odbywa się między jednostkami na zasadzie partnerstwa.

Najpopularniejszą kryptowalutą jest bitcoin, jednak istnieje kilka tysięcy innych kryptowalut, które określa się mianem „altcoiny” (alternatywne coiny)

Obecnie notowanych jest ponad 4000 kryptowalut na ponad 7500 specjalnych giełdach (tak zwanych kryptogiełdach).

 

Opracował: Jacek Czarnecki
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

NIP na paragonie fiskalnym

15 October 2019
Na żądanie klienta przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę do zakupu zarejestrowanego na kasie fiskalnej  w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym...

Kwota najmu do opodatkowania

15 October 2019
Podstawową kwestią przy usługach najmu nieruchomości jest podpisanie umowy, w której strony określają wysokość czynszu. Czynsz, w przypadku otrzymania lub postawienia go do...

Split payment

15 October 2019
Z dniem 1 listopada wchodzi w życie istotna zmiana w rozliczeniu podatku VAT. Od tego dnia wiele towarów i usług zostanie objętych obowiązkowym split paymentem.

Obniżka PIT

15 October 2019
Od 1 października w pierwszym progu podatkowym, czyli kwoty poniżej 85 528 zł brutto rocznie, podatek wyniesie 17,75 proc . zamiast 18 proc. Zmiana dotyczyć ma podatników,...

Nowelizacja VAT

29 August 2019
Z dniem 1 września 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja VAT.  Jedną z istotniejszych zmian jest rozszerzenie katalogu podmiotów, które nie mogą korzystać ze...

Ustawa o cenach prądu – przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń

26 July 2019
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach...

Złożenie oświadczenia

13 June 2019
 Przypominamy: 30 czerwca - złożenie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.      

Zmiany w podatku u źródła w 2019 roku

11 June 2019
Zmiany jakie weszły w życie z początkiem 2019 roku (nowelizacja ustawy o CIT) to niewątpliwie dalszy ciąg „uszczelniania systemu podatkowego”.

Bez PIT dla młodych

11 June 2019
Ministerstwo Finansów (MF) udostępniło informacje dotyczące projektu nowej ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla pracowników do 26. roku życia.

Rodo - obowiązki przedsiębiorcy

11 June 2019
Szanowni Państwo, upłynął już ponad rok od kiedy stosujemy przepisy RODO.  W tym czasie wiele kwestii, które budziły wątpliwości, zostało wyjaśnionych przez Prezesa Urzędu...

Have a question? We remain at your disposal.

Benefit from the knowledge of our experts

Marki - head office
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

T. (+48 22) 242 60 00
F. (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

Open:
Monday - Friday
8 a.m.- 6 p.m.

Warszawa - office
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

T. (+48 22) 242 61 80

Open:
Monday - Friday
9 a.m. -5 p.m.

Wołomin - office
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

T. (+48 22) 242 61 50

Open:
Monday - Friday
8 a.m. - 5 p.m.

 

Białystok - office
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

T. (+48 85) 733 09 70

Open:
Monday - Friday
8 a.m. - 4 p.m.