Samochody osobowe w działalności – zmiany od 2019 roku


18

Od stycznia 2019 roku wchodzą w życie nowe zasady opodatkowania leasingu, nabycia i używania samochodów osobowych w firmach.

Poniżej przedstawiam główne zmiany:

Ograniczenie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów eksploatacji samochodów osobowych (serwis, naprawy, części zamienne, paliwo, opłaty autostradowe, parkingowe)

W przypadku samochodów osobowych użytkowanych inaczej niż wyłącznie dla celów firmowych kosztem będzie 75% wydatków eksploatacyjnych czyli wydatków na serwis, naprawy, części zamienne, paliwo, opłaty autostradowe, parkingowe itp.

Zmiana ta dotyczy wszystkich aut osobowych używanych w firmach, niezależnie od daty nabycia.

Zmiana ta nie dotyczy samochodów osobowych używanych wyłącznie do działalności. Koszty eksploatacji tych aut będą zaliczane w 100% wydatków. Pojazdy te musza być jednak zgłoszone jako służące działalności również w podatku VAT co wiąże się z koniecznością prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu.

Zmiany w amortyzacji samochodów osobowych.

Podniesiono limit amortyzacji samochodów osobowych do kwoty 150 tys. zł dla pojazdów spalinowych i hybrydowych oraz 225 tys. zł dla samochodów elektrycznych. Obecnie limit wynosi 20 tys. EUR. W związku ze zmianą limitu do amortyzacji zmienił się również limit do zaliczenia w koszty ubezpieczenia samochodu osobowego i wynosi również 150 tys. zł.

Zmiana dotyczy wszystkich samochodów. Do pojazdów nabytych przed 2019 roku nowy limit dotyczy tylko odpisów amortyzacyjnych dokonywanych po 1 stycznia 2019 roku.

Zmianie uległy zasady zaliczenia do kosztów wartości sprzedanego samochodu. Obecnie przy sprzedaży cała niezamortyzowana część jest kosztem i nie jest objęta limitem 20 tys. EUR.

Wprowadzone zmiany spowodują, że przy sprzedaży samochodu osobowego kosztem będzie tylko wartość nabycia do limitu 150 tys. zł pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne. Zmiana dotyczy tylko pojazdów nabytych po 1 stycznia 2019.

Zmiany w leasingu

Zmiany w leasingu/wynajmie dotyczą samochodów osobowych droższych niż 150 tys. złotych i umów zawartych po 1 stycznia 2019 roku. Kosztem uzyskania przychodu będzie dla nich tylko ta część czynszu inicjalnego i każdej raty, która proporcjonalnie do ceny samochodu nie przekracza 150 tys. zł (225 tys. jeśli auto jest elektryczne). Dla podatników VAT kwota 150 tys. składa się z kwoty netto 134 529 zł plus 50% podatku VAT 15 471 zł. Zmiana przepisów uderza przede wszystkim w korzystających z leasingu drogich samochodów.

Umowy leasingu zawarte do końca 2018 będą rozliczane na starych zasadach tj. bez uwzględniania limitu 150 tys. zł pod warunkiem, że nie będą dokonywane żadne zmiany w umowach.

Prywatny samochód w działalności

Obecnie koszty rozliczane są na zasadzie kilometrówki, natomiast od 2019 roku do kosztów będzie można zaliczyć tylko 20% opłaconych składek na ubezpieczenie oraz wydatków związanych z eksploatacją (w tym nieodliczony podatek VAT).

 

Opracowała: Urszula Jastrzębska
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Ustawa o cenach prądu – przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń

26 July 2019
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach...

Złożenie oświadczenia

13 June 2019
 Przypominamy: 30 czerwca - złożenie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.      

Zmiany w podatku u źródła w 2019 roku

11 June 2019
Zmiany jakie weszły w życie z początkiem 2019 roku (nowelizacja ustawy o CIT) to niewątpliwie dalszy ciąg „uszczelniania systemu podatkowego”.

Bez PIT dla młodych

11 June 2019
Ministerstwo Finansów (MF) udostępniło informacje dotyczące projektu nowej ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla pracowników do 26. roku życia.

Rodo - obowiązki przedsiębiorcy

11 June 2019
Szanowni Państwo, upłynął już ponad rok od kiedy stosujemy przepisy RODO.  W tym czasie wiele kwestii, które budziły wątpliwości, zostało wyjaśnionych przez Prezesa Urzędu...

Kasy on-line

11 June 2019
Z dniem 1 maja 2019 roku zmianie uległa ustawa o podatku od towarów i usług oraz odpowiednio rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie  kas rejestrujących. Zmiany...

Zmiany w PCC w 2019 roku

17 April 2019
Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...

"Wyższy limit w kwocie 10 000 zł dla ulepszeń środków trwałych przyjętych do użytkowania przed 1 stycznia 2018 roku”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zwiększył się limit umożliwiający jednorazowe zaliczenie w koszty wydatków na nabycie oraz ulepszenie środków trwałych i wartości...

Ulga termomodernizacyjna

17 April 2019
1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa ulga termomodernizacyjna.  Z ulgi tej korzystać mogą osoby fizyczne  opłacające podatek według skali podatkowej, podatku liniowego lub...

Podatek od niezrealizowanych zysków „exit tax”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2019 wprowadzono do ustaw o podatku dochodowym (CIT - art. 24f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, PIT - art. 30da ust. 2 ustawy o podatku...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00