Reglamentacja działalności gospodarczej w ustawie Prawo Przedsiębiorców


44171188_s

Terminem reglamentacja działalności gospodarczej określa się formy ograniczenia swobody zakładania i prowadzenia określonych rodzajów działalności gospodarczej.

Podobnie jak w przypadku regulacji dotyczących kontroli działalności gospodarczej mimo licznych zapowiedzi ustawodawcy  uproszczenia procedur uzyskania koncesji i zezwoleń, czy wręcz rezygnacji z obowiązku posiadania koncesji nie podjęto żadnych działań w tym zakresie. Przepisy zawarte w Ustawie z dnia 6 marca 2018 Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz.647) mają jedynie charakter porządkowy.

Jedyną istotną zmianą wprowadzoną w ustawie jest przeniesienie informacji zawartych poprzednio w ustawie z  dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2017.0.2168 tj.). tj: katalogu działalności, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji, organów wydających koncesje ich uprawnień i obowiązków, procedury uzyskiwania i warunków utraty koncesji. Podobnie w zakresie działalności objętej zezwoleniami. w raz z listą ustaw sektorowych wymagających uzyskania odpowiednich zezwoleń do  Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy

 Ustawodawca nie zdecydował się na umieszczenie w ustawie prawo przedsiębiorców definicji legalnych form działalności reglamentowanej tj. koncesji, zezwoleń oraz działalności regulowanej.

Ustawa nie zawiera również bardziej jednolitych kryteriów przyznawania koncesji oraz zezwoleń, wymogi te są w dalszym ciągu zawarte w licznych ustawach sektorowych np. kryteria uzyskania licencji na prowadzenie działalności kantorowej odnajdziemy w ustawie Prawo dewizowe.

W ustawie rozróżniono cztery rodzaje działalności reglamentowanej

Jawne rejestry podmiotów wykonujących poszczególne rodzaje działalności mają przede wszystkim umożliwić organom administracyjnym kontrolę podmiotów działających na poszczególnych rynkach. Nie stanowią jednak oficjalnego potwierdzenia, że podmiot w rzeczywistości spełnia odpowiednie wymogi regulacyjne.

Działalność gospodarcza nie objęta dodatkowymi wymogami formalnymi określana jest jako Działalność wolna. Wbrew nazwie działalność wolna nie oznacza, że przedsiębiorcy prowadzący tego rodzaju działalność nie muszą się liczyć z przepisami regulacyjnymi. Mogą do nich mieć zastosowanie specyficzne wymogi dotyczące m.in. bezpieczeństwa i jakości oferowanych produktów i usług, w szczególności jeżeli są one adresowane do konsumentów.

Działalność gospodarcza podlegająca reglamentacji nie może być prowadzona w formie działalności nieewidencjonowanej .

Stan prawny na: 21.09.2018
Opracował: Sławomir Stwora
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Zmiany w umowach na czas określony

21 November 2018
Szanowni Państwo, W związku z tym, że w dniu 22 listopada 2018 r. mijają 33 miesiące od wejścia w życie regulacji prawnych zmieniających zasady zatrudniania pracowników na...

Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne

9 November 2018
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne jest wsparciem dla pracodawców, którzy zatrudniają skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy osoby bezrobotne w wieku do 30 roku...

Planowane zmiany w podatkach od 2019 roku.

9 November 2018
W roku 2019 podatników czeka wiele zmian w podatkach.

Planowane zmiany w rozliczaniu leasingu aut osobowych

9 November 2018
W Senacie procedowany jest projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku od osób prawnych, które miałyby zacząć obowiązywać od 1...

Od połowy 2019 r. osoby niepełnosprawne będą mogły starać się o dofinansowanie przez Internet. Dziś potrzebują do tego co najmniej trzech wizyt w urzędzie

18 October 2018
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie wdrożono System Obsługi Wsparcia dofinansowania ze środków PFRON.

Zmiany w rozliczaniu samochodów firmowych od stycznia 2019 roku – projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych.

28 September 2018
Z końcem sierpnia Minister Finansów opublikował projekt zmian dotyczący podatków dochodowych, gdzie znalazły się proponowane zmiany dotyczące opodatkowania samochodów.

Zmiany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

28 September 2018
W dniu 14 września 2018 roku opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 roku które zmienia zasady związane z prowadzeniem podatkowej...

Reglamentacja działalności gospodarczej w ustawie Prawo Przedsiębiorców

28 September 2018
Terminem reglamentacja działalności gospodarczej określa się formy ograniczenia swobody zakładania i prowadzenia określonych rodzajów działalności gospodarczej.

ePIT - zmiany w rozliczeniu PIT-u od 2019 roku

28 September 2018
Przyjazne, proste i przejrzyste podatki - kierując się tymi założeniami Ministerstwo Finansów wprowadza nowy element do swojej strategii, dzięki któremu podatnicy nie będą...

Badania psychotechniczne kierowców kierujących samochodami służbowymi lub prywatnymi do celów służbowych

28 September 2018
Pracownik, bądź zleceniobiorca nie zatrudniony na stanowisku kierowcy może wykorzystywać w ramach obowiązków służbowych prywatny lub firmowy samochód osobowy....

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00