Reglamentacja działalności gospodarczej w ustawie Prawo Przedsiębiorców


44171188_s

Terminem reglamentacja działalności gospodarczej określa się formy ograniczenia swobody zakładania i prowadzenia określonych rodzajów działalności gospodarczej.

Podobnie jak w przypadku regulacji dotyczących kontroli działalności gospodarczej mimo licznych zapowiedzi ustawodawcy  uproszczenia procedur uzyskania koncesji i zezwoleń, czy wręcz rezygnacji z obowiązku posiadania koncesji nie podjęto żadnych działań w tym zakresie. Przepisy zawarte w Ustawie z dnia 6 marca 2018 Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz.647) mają jedynie charakter porządkowy.

Jedyną istotną zmianą wprowadzoną w ustawie jest przeniesienie informacji zawartych poprzednio w ustawie z  dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2017.0.2168 tj.). tj: katalogu działalności, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji, organów wydających koncesje ich uprawnień i obowiązków, procedury uzyskiwania i warunków utraty koncesji. Podobnie w zakresie działalności objętej zezwoleniami. w raz z listą ustaw sektorowych wymagających uzyskania odpowiednich zezwoleń do  Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy

 Ustawodawca nie zdecydował się na umieszczenie w ustawie prawo przedsiębiorców definicji legalnych form działalności reglamentowanej tj. koncesji, zezwoleń oraz działalności regulowanej.

Ustawa nie zawiera również bardziej jednolitych kryteriów przyznawania koncesji oraz zezwoleń, wymogi te są w dalszym ciągu zawarte w licznych ustawach sektorowych np. kryteria uzyskania licencji na prowadzenie działalności kantorowej odnajdziemy w ustawie Prawo dewizowe.

W ustawie rozróżniono cztery rodzaje działalności reglamentowanej

Jawne rejestry podmiotów wykonujących poszczególne rodzaje działalności mają przede wszystkim umożliwić organom administracyjnym kontrolę podmiotów działających na poszczególnych rynkach. Nie stanowią jednak oficjalnego potwierdzenia, że podmiot w rzeczywistości spełnia odpowiednie wymogi regulacyjne.

Działalność gospodarcza nie objęta dodatkowymi wymogami formalnymi określana jest jako Działalność wolna. Wbrew nazwie działalność wolna nie oznacza, że przedsiębiorcy prowadzący tego rodzaju działalność nie muszą się liczyć z przepisami regulacyjnymi. Mogą do nich mieć zastosowanie specyficzne wymogi dotyczące m.in. bezpieczeństwa i jakości oferowanych produktów i usług, w szczególności jeżeli są one adresowane do konsumentów.

Działalność gospodarcza podlegająca reglamentacji nie może być prowadzona w formie działalności nieewidencjonowanej .

Stan prawny na: 21.09.2018
Opracował: Sławomir Stwora
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Zmiany w PCC w 2019 roku

17 April 2019
Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...

"Wyższy limit w kwocie 10 000 zł dla ulepszeń środków trwałych przyjętych do użytkowania przed 1 stycznia 2018 roku”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zwiększył się limit umożliwiający jednorazowe zaliczenie w koszty wydatków na nabycie oraz ulepszenie środków trwałych i wartości...

Ulga termomodernizacyjna

17 April 2019
1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa ulga termomodernizacyjna.  Z ulgi tej korzystać mogą osoby fizyczne  opłacające podatek według skali podatkowej, podatku liniowego lub...

Podatek od niezrealizowanych zysków „exit tax”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2019 wprowadzono do ustaw o podatku dochodowym (CIT - art. 24f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, PIT - art. 30da ust. 2 ustawy o podatku...

Nowe zasady rozliczania straty podatkowej

17 April 2019
Od nowego roku podatnikom łatwiej jest rozliczyć stratę, jeżeli ta nie przekracza wysokości 5 mln zł.

Podatek od przychodów z budynków

18 February 2019
Art. 30g ustawy o pdof Art. 24b ustawy o pdop

Kryptowaluty już nie takie krypto

18 February 2019
Od 2019 roku diametralnie zmieniają się zasady opodatkowania przychodów z kryptowalut.

Wynagrodzenie małżonka kosztem uzyskania przychodu

15 February 2019
Do końca 2018 r. do kosztów uzyskania przychodów nie mogła być zaliczana wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia...

Kontrole PUODO w 2019 roku

15 February 2019
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) stosowane jest od maja 2018 roku. Organem, który nadzoruje właściwe przestrzeganie przez przedsiębiorców...

Rozwiązanie umowy o pracę przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia

15 February 2019
Celem przedmiotowego artykułu jest rozważenie problemu możliwości oraz zasad wypowiedzenia umowy o pracę w okresie przed rozpoczęciem okresu zatrudniania .

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00