Propozycja zmian JPK - wyciągi bankowe do wysłania bez wezwania US


jpk_obszary

23 maja 2017 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został projekt Ministerstwa Finansów z dnia 18 maja 2017 roku o zmianie ustawy Ordynacji Podatkowej, przewidujący między innymi wprowadzenie przekazywania przez podatników dobowych wyciągów bankowych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

Projekt przewidywał że mali, średni i duzi przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej – łącznie ok 80.000 przedsiębiorców -codziennie będą przekazywać wyciągi bankowe w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_WB). Z powyższego obowiązku zwolnieni zostaliby mikro przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Zakładano, że w przypadku podatników posiadających rachunek bankowy w banku mającym adres siedziby lub oddziału na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej obowiązek przekazywania wyciągów realizowany byłby za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. W przypadku podatników posiadających rachunek bankowy w banku nie posiadającym adresu siedziby lub oddziału na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej obowiązek ten spadałby bezpośrednio na podatnika.

Wyciągi bankowe miały być przekazywane w terminie do końca dnia następującego po każdej kolejnej dobie z wyłączeniem sobót i dni wolnych ustawowo od pracy. Banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe przekazywałyby wyciągi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej która upoważniona byłaby do przetwarzania danych (również stanowiących tajemnicę bankową).

Planowano, że projekt wejdzie w życie z dniem 1 września 2017.

Projektowane rozwiązanie stanowić miało uzupełnienie systemu JPK_VAT o JPK_WB, a w rezultacie pozwolić na analizę transakcji dokonywanych przez podatników w ujęciu memoriałowymi i kasowym.

Zgodnie z oceną skutków regulacji do Projektu szacowano, że tak kompleksowy system (JPK_VAT i JPK_WB)  może w konsekwencji zwiększyć wpływy podatkowe z tytułu VAT o około 11,5 mld zł.

Projekt ten budził jednak wiele wątpliwości szczególnie w środowisku finansowym. W piśmie konsultacyjnym Związek Banków Polskich zwrócił uwagę, że o ile resort liczy na dodatkowe wpływy do budżetu dzięki nowym rozwiązaniom, o tyle koszty ich wdrożenia przerzucił na instytucje finansowe, gdyż nałożono na banki dodatkowe obowiązki sprawozdawcze na rzecz fiskusa, nie przewidując rekompensaty za poniesione koszty co z kolei mogłoby doprowadzić do podwyższenia cen usług oferowanych przez banki.

W rezultacie 7 września 2017 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został dokument z 13 lipca 2017 roku z prośbą o uwzględnienie w porządku obrad posiedzenia Stałego Komitetu Rady Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja Podatkowa z wyłączeniem zapisów dotyczących codziennego przekazywania wyciągów bankowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_WB).

Nie oznacza to jednak że urząd skarbowy nie otrzyma danych z rachunków bankowych. W chwili obecnej przepisy ordynacji podatkowej umożliwiają mu uzyskanie takich plików na żądanie od największych przedsiębiorstw, a od 1 lipca 2018 roku również od małych, średnich oraz mikro.

Opracowała: Małgorzata Pośnik
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Informacja o papierosach i tytoniu do palenia

30 October 2020
Przypomnienie o obowiązku przekazania informacji o papierosach i tytoniu do palenia za 10 miesięcy 2020 roku do 9 listopada 2020 roku Ministerstwo...

Dotyczy wszystkich podmiotów/Od 1 października nowe obowiązki nałożone na podatników przy wystawianiu faktur/nowy JPK VAT

24 September 2020
Od 1 października wystawiając faktury będą Państwo musieli nadawać specjalne kody towaromi usługom. Co to oznacza w praktyce? To oznacza konieczność dostosowania programów...

Spółki komandytowe - zmiany, informacja wstępna

24 September 2020
Na stronach RCL (Rządowe Centrum Legislacji) pojawił się projekt ustawy zmieniający wszystkie ustawy o podatkach dochodowych. Krytyczne (!) z punktu widzenia...

NIP na paragonie fiskalnym

15 October 2019
Na żądanie klienta przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę do zakupu zarejestrowanego na kasie fiskalnej  w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym...

Kwota najmu do opodatkowania

15 October 2019
Podstawową kwestią przy usługach najmu nieruchomości jest podpisanie umowy, w której strony określają wysokość czynszu. Czynsz, w przypadku otrzymania lub postawienia go do...

Split payment

15 October 2019
Z dniem 1 listopada wchodzi w życie istotna zmiana w rozliczeniu podatku VAT. Od tego dnia wiele towarów i usług została objęta obowiązkowym split paymentem.

Obniżka PIT

15 October 2019
Od 1 października w pierwszym progu podatkowym, czyli kwoty poniżej 85 528 zł brutto rocznie, podatek wyniesie 17,75 proc . zamiast 18 proc. Zmiana dotyczyć ma podatników,...

Nowelizacja VAT

29 August 2019
Z dniem 1 września 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja VAT.  Jedną z istotniejszych zmian jest rozszerzenie katalogu podmiotów, które nie mogą korzystać ze...

Ustawa o cenach prądu – przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń

26 July 2019
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach...

Złożenie oświadczenia

13 June 2019
 Przypominamy: 30 czerwca - złożenie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.      

Wysyłając do nas zapytanie przez formularz kontaktowy wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu odpowiedzi na Twoje pytania, zachęcamy do pozostania z nami w kontakcie – możesz dodatkowo zapisać się do naszego newslettera oraz wyrazić zgodę na przesyłanie informacji o naszych produktach, promocjach i ofertach.


Zgodę możesz wycofać w każdej chwili.

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Skłodowscy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez przez nas znajdziesz w polityce prywatności.

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01

e-mail biuro@sklodowscy.pl
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00