Obowiązkowe badania pracownika po długotrwałej chorobie, a urlop pracowniczy.


skl1

Obowiązek skierowania pracownika na badania kontrolne  po długotrwałej nieobecności w pracy z powodu choroby,  został  uregulowany w artykule 229 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz.U. z 2016 r. poz.1666 za zm.).

Zgodnie z ww. regulacją pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni powinien zostać skierowany przez pracodawcę na kontrolne badania lekarskie, weryfikujące jego zdolność do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.  

Czy pracownik rozpoczynający urlop wypoczynkowy bezpośrednio po nieobecności w pracy trwającej ponad 30 dni z powodu choroby ma obowiązek poddania się badaniom lekarskim przed rozpoczęciem urlopu?

Ponieważ przepisy Kodeksu pracy nie dają nam wprost  odpowiedzi na to pytanie,  należy szukać jej w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

W wyroku z dnia  20 marca 2008 r. SN jednoznacznie stwierdził, iż: „Nie jest sprzeczne z przepisami prawa pracy (art. 165 § 1 i art. 229 § 2 k. p.) rozpoczęcie zaplanowanego urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po ustaniu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą pracownika, która trwała dłużej niż 30 dni.”

W uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy odwołał się  do istoty i celu urlopu wypoczynkowego stwierdzając, iż „Urlop wypoczynkowy polega na czasowym niewykonywaniu pracy na dotychczasowym stanowisku i już tylko z tego powodu nie można przyjąć, że niezbędnym warunkiem rozpoczęcia urlopu jest przeprowadzenie kontrolnych badań lekarskich. Badania te są niezbędne przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, natomiast nieprzeprowadzenie ich przed urlopem nie pozostaje w sprzeczności z istotą urlopu wypoczynkowego”. (sygn.  akt  II PK 214/07).

Badania lekarskie są niezbędne w sytuacji, gdy pracownik  nie rozpoczyna  urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po zwolnieniu lekarskim.

Przykład

Marek B. jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na jako malarz pokojowy  w firmie budowlanej Rafała D. 27 kwietnia 2017 roku Marek B. upadł w swoim mieszkaniu łamiąc ramię  prawej ręki.  W wyniku przeprowadzonych badań lekarskich okazało się, iż złamanie wymaga operacji i czasu na zrośnięcie się kości,  jednak nie  zagraża sprawności  ręki.  Ze względu na przebytą operację i rekonwalescencję Marek B.  przebywał na zwolnieniu lekarskim przez 35 dni.  W planie urlopów sporządzonym  w styczniu 2017  pracownik  ustalił ze swoim pracodawcą, iż wykorzysta część przysługującego mu urlopu w terminie od 5 do 20 czerwca 2017.  Marek B. stawił się pracy w dniu
2 czerwca 2017, ale nie został do niej dopuszczony  - otrzymał skierowanie na kontrolne badania lekarskie. W dniu  5 czerwca 2017 r.  rozpoczął zaplanowany urlop wypoczynkowy.

Gdyby Marek B. uzgodnił z pracodawcą urlop w okresie od 29 maja do 13 czerwca 2017 r., pracodawca musiałby uzgodnić z nim nowy termin wykorzystania urlopu tzn. dokonać przesunięcia urlopu na termin późniejszy (zob. art. 165 pkt.1 Kp).

 

Stan Prawny na: 21 07.2017

Opracował: Sławomir Stwora

Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Informacja o papierosach i tytoniu do palenia

30 October 2020
Przypomnienie o obowiązku przekazania informacji o papierosach i tytoniu do palenia za 10 miesięcy 2020 roku do 9 listopada 2020 roku Ministerstwo...

Dotyczy wszystkich podmiotów/Od 1 października nowe obowiązki nałożone na podatników przy wystawianiu faktur/nowy JPK VAT

24 September 2020
Od 1 października wystawiając faktury będą Państwo musieli nadawać specjalne kody towaromi usługom. Co to oznacza w praktyce? To oznacza konieczność dostosowania programów...

Spółki komandytowe - zmiany, informacja wstępna

24 September 2020
Na stronach RCL (Rządowe Centrum Legislacji) pojawił się projekt ustawy zmieniający wszystkie ustawy o podatkach dochodowych. Krytyczne (!) z punktu widzenia...

NIP na paragonie fiskalnym

15 October 2019
Na żądanie klienta przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę do zakupu zarejestrowanego na kasie fiskalnej  w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym...

Kwota najmu do opodatkowania

15 October 2019
Podstawową kwestią przy usługach najmu nieruchomości jest podpisanie umowy, w której strony określają wysokość czynszu. Czynsz, w przypadku otrzymania lub postawienia go do...

Split payment

15 October 2019
Z dniem 1 listopada wchodzi w życie istotna zmiana w rozliczeniu podatku VAT. Od tego dnia wiele towarów i usług została objęta obowiązkowym split paymentem.

Obniżka PIT

15 October 2019
Od 1 października w pierwszym progu podatkowym, czyli kwoty poniżej 85 528 zł brutto rocznie, podatek wyniesie 17,75 proc . zamiast 18 proc. Zmiana dotyczyć ma podatników,...

Nowelizacja VAT

29 August 2019
Z dniem 1 września 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja VAT.  Jedną z istotniejszych zmian jest rozszerzenie katalogu podmiotów, które nie mogą korzystać ze...

Ustawa o cenach prądu – przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń

26 July 2019
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach...

Złożenie oświadczenia

13 June 2019
 Przypominamy: 30 czerwca - złożenie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.      

Wysyłając do nas zapytanie przez formularz kontaktowy wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu odpowiedzi na Twoje pytania, zachęcamy do pozostania z nami w kontakcie – możesz dodatkowo zapisać się do naszego newslettera oraz wyrazić zgodę na przesyłanie informacji o naszych produktach, promocjach i ofertach.


Zgodę możesz wycofać w każdej chwili.

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Skłodowscy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez przez nas znajdziesz w polityce prywatności.

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01

e-mail biuro@sklodowscy.pl
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00