Obniżenie stawek amortyzacyjnych w świetle przepisów podatkowych


22

W przypadku nabycia środka trwałego należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych. Stawka amortyzacyjna odzwierciedla zużycie środka trwałego i jest wyrażona procentowo. Po jej przemnożeniu przez wartość początkową środka trwałego ustalamy jaka część tej wartości zostanie zaliczona w koszty w danym roku podatkowym. Wysokość stawek została określona w przepisach podatkowych (zarówno PIT jak i CIT) w załącznikach do obu ustaw

W świetle przepisów podatkowych podatnik ma prawo do zmiany stawki amortyzacyjnej, pod warunkiem stosowania liniowej metody amortyzacji. Podwyższenia stawek amortyzacyjnych można dokonać tylko w ściśle określonych sytuacjach. Przykładem takiej sytuacji może być praca środka trwałego w pogorszonych warunkach lub fakt, że był on nabyty jako środek już używany. Obniżenie stawek zależy wyłącznie od decyzji podatnika. O możliwości obniżenia stawek amortyzacyjnych informuje art. 22i ust. 5 ustawy o PDOF oraz art. 16i ust. 5 ustawy o PDOP. Ustawy o podatku dochodowym nie określają maksymalnego okresu amortyzacji. Wskazany jest jedynie moment w którym podatnik może obniżyć stawkę czyli - w miesiącu, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji albo w pierwszym miesiącu każdego następnego roku podatkowego. Zmiana stawki może nastąpić dowolną ilość razy – po jej obniżeniu w następnych latach podatnik ma prawo do kolejnych zmian (podwyższenia do maksymalnej wysokości lub obniżenia).

Inaczej została uregulowana kwestia zmiany stawek amortyzacyjnych dotyczących wartości niematerialnych i prawnych. Ustawy przewidują jedynie minimalne okresy amortyzacji (odpowiednio: art. 16m ustawy o PDOP oraz art. 22m ustawy o PDOF). Wyjątkiem jest własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej – ustawodawca wprost określił okres użytkowania i wynosi on 40 lat. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5%.

W przypadku wartości niematerialnych i prawnych ograniczona jest również możliwość zmiany raz wybranej stawki amortyzacyjnej. Zgodnie z art. 16m ust. 3 ustawy o PDOP oraz art. 22m ust. 3 ustawy o PDOF stawka amortyzacji musi być ustalona na cały okres amortyzacji przed rozpoczęciem dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Wyklucza to możliwość dokonania zmian w następnych latach podatkowych.

 

Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
Opracował: Marcin Jaworski

Informacja o papierosach i tytoniu do palenia

30 October 2020
Przypomnienie o obowiązku przekazania informacji o papierosach i tytoniu do palenia za 10 miesięcy 2020 roku do 9 listopada 2020 roku Ministerstwo...

Dotyczy wszystkich podmiotów/Od 1 października nowe obowiązki nałożone na podatników przy wystawianiu faktur/nowy JPK VAT

24 September 2020
Od 1 października wystawiając faktury będą Państwo musieli nadawać specjalne kody towaromi usługom. Co to oznacza w praktyce? To oznacza konieczność dostosowania programów...

Spółki komandytowe - zmiany, informacja wstępna

24 September 2020
Na stronach RCL (Rządowe Centrum Legislacji) pojawił się projekt ustawy zmieniający wszystkie ustawy o podatkach dochodowych. Krytyczne (!) z punktu widzenia...

NIP na paragonie fiskalnym

15 October 2019
Na żądanie klienta przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę do zakupu zarejestrowanego na kasie fiskalnej  w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym...

Kwota najmu do opodatkowania

15 October 2019
Podstawową kwestią przy usługach najmu nieruchomości jest podpisanie umowy, w której strony określają wysokość czynszu. Czynsz, w przypadku otrzymania lub postawienia go do...

Split payment

15 October 2019
Z dniem 1 listopada wchodzi w życie istotna zmiana w rozliczeniu podatku VAT. Od tego dnia wiele towarów i usług została objęta obowiązkowym split paymentem.

Obniżka PIT

15 October 2019
Od 1 października w pierwszym progu podatkowym, czyli kwoty poniżej 85 528 zł brutto rocznie, podatek wyniesie 17,75 proc . zamiast 18 proc. Zmiana dotyczyć ma podatników,...

Nowelizacja VAT

29 August 2019
Z dniem 1 września 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja VAT.  Jedną z istotniejszych zmian jest rozszerzenie katalogu podmiotów, które nie mogą korzystać ze...

Ustawa o cenach prądu – przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń

26 July 2019
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach...

Złożenie oświadczenia

13 June 2019
 Przypominamy: 30 czerwca - złożenie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.      

Wysyłając do nas zapytanie przez formularz kontaktowy wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu odpowiedzi na Twoje pytania, zachęcamy do pozostania z nami w kontakcie – możesz dodatkowo zapisać się do naszego newslettera oraz wyrazić zgodę na przesyłanie informacji o naszych produktach, promocjach i ofertach.


Zgodę możesz wycofać w każdej chwili.

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Skłodowscy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez przez nas znajdziesz w polityce prywatności.

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01

e-mail biuro@sklodowscy.pl
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00