Nowe regulacje dotyczące zwolnienia na opiekę nad dzieckiem


15

Na mocy art. 188 kp., pracownikowi posiadającemu dzieci w wieku do lat 14 przysługuje dodatkowy czas zwolnienia od pracy przeznaczony na opiekę nad nimi. Do 2015 roku były to 2 dni (niezależnie od liczby dzieci) i harmonogramu czasu pracy. Nowelizacja art. 188 kp stanowi, że od 2016 roku pracownikowi przysługują 2 dni lub 16 godzin opieki nad dzieckiem. Wybór formy wykorzystania określa pracownik w pierwszym wniosku składanym w danym roku kalendarzowym. W ciągu roku nie ma możliwości zmiany wybranej formy wykorzystywania dni wolnych.

Przykład: Pracownik złożył w dn. 13.01.2016 r. wniosek o udzielenie 2 godzin wolnych na opiekę nad dzieckiem na mocy art. 188 kp. W ten sposób wskazał sposób wykorzystywania tego uprawnienia do końca roku kalendarzowego w wymiarze godzinowym (pozostało 14 godzin).

Dni/godziny zwolnienia przysługują tylko w danym roku kalendarzowym – nie można ich wykorzystać w następnym roku. Nie są ustalane proporcjonalnie do stażu pracy w danym roku.

Przykład: Pracownik posiadający dzieci w wieku 7 i 9 lat rozpoczął zatrudnienie 01.06.2015 r. (u poprzedniego pracodawcy nie korzystał ze zwolnienia z art. 188 kp) i wykorzystał 1 dzień opieki w 2015 r. Pomimo, iż w 2015 r. miałprawo do 2 dni, o niewykorzystany 1 dzień nie będzie mógł wnioskować w 2016 roku. W roku 2016 nabędzie prawo do 2 dni/16 godzin.

Osobom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy zwolnienie udzielane w wymiarze godzinowym ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy należy zaokrąglić w górę do pełnej godziny.

Przykład 1: Pracownik zatrudniony na pół etatu ma prawo do zwolnienia w wymiarze 8 godzin, lub 2 dni.

Przykład 2: Pracownik zatrudniony w wymiarze 3/5 etatu ma prawo do zwolnienia w wymiarze 10 godzin/2 dni

3/5*16=9,6 Po zaokrągleniu – 10 godzin

Nowe przepisy są korzystniejsze dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy i posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Ich czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Dla takiego pracownika lepszym rozwiązaniem jest zwolnienie od pracy w wymiarze godzinowym – mogą wnioskować o 16 godzin. W przypadku wykorzystania uprawnienia do opieki w wymiarze dobowym wykorzystaliby 2 dni, czyli 14 godzin.

Korzystniejszym rozwiązaniem dla pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy, których wymiar dobowy może wynosić nawet 16 godzin, jest wykorzystanie zwolnienia w formie dobowej.

Przykład: Zgodnie z harmonogramem w dn. 21.01.2016 r. pracownik powinien przepracować 12 godzin. W przypadku wnioskowania o 1 dzień zwolnienia od pracy pozostanie mu do wykorzystania 1 dzień. Gdyby wnioskował o zwolnienie w wymiarze godzinowym, do wykorzystania w 2016 r. pozostałyby 4 godziny.

opracowała Monika Kwiatkowska – Deptuła

Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Źródła:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - Dz. U. 1998 nr 21, poz. 94 z późn. zm.

- Rzeczpospolita – 24-27.12.2015

26.01.2016

Informacja o papierosach i tytoniu do palenia

30 October 2020
Przypomnienie o obowiązku przekazania informacji o papierosach i tytoniu do palenia za 10 miesięcy 2020 roku do 9 listopada 2020 roku Ministerstwo...

Dotyczy wszystkich podmiotów/Od 1 października nowe obowiązki nałożone na podatników przy wystawianiu faktur/nowy JPK VAT

24 September 2020
Od 1 października wystawiając faktury będą Państwo musieli nadawać specjalne kody towaromi usługom. Co to oznacza w praktyce? To oznacza konieczność dostosowania programów...

Spółki komandytowe - zmiany, informacja wstępna

24 September 2020
Na stronach RCL (Rządowe Centrum Legislacji) pojawił się projekt ustawy zmieniający wszystkie ustawy o podatkach dochodowych. Krytyczne (!) z punktu widzenia...

NIP na paragonie fiskalnym

15 October 2019
Na żądanie klienta przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę do zakupu zarejestrowanego na kasie fiskalnej  w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym...

Kwota najmu do opodatkowania

15 October 2019
Podstawową kwestią przy usługach najmu nieruchomości jest podpisanie umowy, w której strony określają wysokość czynszu. Czynsz, w przypadku otrzymania lub postawienia go do...

Split payment

15 October 2019
Z dniem 1 listopada wchodzi w życie istotna zmiana w rozliczeniu podatku VAT. Od tego dnia wiele towarów i usług została objęta obowiązkowym split paymentem.

Obniżka PIT

15 October 2019
Od 1 października w pierwszym progu podatkowym, czyli kwoty poniżej 85 528 zł brutto rocznie, podatek wyniesie 17,75 proc . zamiast 18 proc. Zmiana dotyczyć ma podatników,...

Nowelizacja VAT

29 August 2019
Z dniem 1 września 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja VAT.  Jedną z istotniejszych zmian jest rozszerzenie katalogu podmiotów, które nie mogą korzystać ze...

Ustawa o cenach prądu – przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń

26 July 2019
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach...

Złożenie oświadczenia

13 June 2019
 Przypominamy: 30 czerwca - złożenie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.      

Wysyłając do nas zapytanie przez formularz kontaktowy wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu odpowiedzi na Twoje pytania, zachęcamy do pozostania z nami w kontakcie – możesz dodatkowo zapisać się do naszego newslettera oraz wyrazić zgodę na przesyłanie informacji o naszych produktach, promocjach i ofertach.


Zgodę możesz wycofać w każdej chwili.

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Skłodowscy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez przez nas znajdziesz w polityce prywatności.

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01

e-mail biuro@sklodowscy.pl
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00