Minimalna stawka godzinowa po zmianach obowiązujących od 1 stycznia 2017 r.


outsourcing_ksiegowosc_warszawa

Od 01 stycznia 2017 r. obowiązują regulacje prawne zawarte w ustawie z dnia 22 lipca 2016 o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw opublikowane w Dz. U. z dnia 17 sierpnia 2016 r. poz. 1265.
Wprowadzana została minimalna stawka godzinowa wynosząca 13 zł brutto za godzinę dla określonych umów cywilnoprawnych

Z uwagi na to, że jest to nowy przepis poszukujemy odpowiedzi na szereg pytań.

Kogo obejmie minimalna stawka godzinowa?

Minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi, obejmie osoby fizyczne:

W zależności od statusu ubezpieczenia danego zleceniobiorcy stawka godzinowa netto obliczona z 13,00 zł brutto za godzinę, będzie stanowić różne wartości;

Przykład 1

Student do 26 roku życia, u którego wynagrodzenie określono w wys. 13,00 brutto za godzinę, po przepracowaniu 100 godzin w miesiącu otrzyma wynagrodzenie w kwocie 1300,00 zł brutto; po potrąceniu należnej zaliczki na podatek otrzyma wynagrodzenie netto w wys. 1113,00 zł; oznacza to, iż jego stawka godzinowa netto wyniesie 11,13 zł (zgodnie z obliczeniem: 1113,00/100 =11,13)

Przykład 2

Zleceniobiorca nie posiadający żadnego tytułu do ubezpieczenia u którego wynagrodzenie określono w wys. 13,00 brutto za godzinę, po przepracowaniu 100 godzin w miesiącu otrzyma wynagrodzenie w kwocie 1300,00 zł brutto; po potrąceniu składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz należnej zaliczki na podatek,  otrzyma  wynagrodzenie netto w wys. 972,79 zł; oznacza to, iż jego stawka godzinowa netto wyniesie 9,73 zł (zgodnie z obliczeniem: 972,79/100 = 9,73)

Przykład 3

Zleceniobiorca zatrudniony w innym zakładzie pracy na podstawie umowy o pracę osiągający wynagrodzenie w wys. 2000,00 zł brutto (minimum określone na 2017 r.), u którego w umowie zlecenia wynagrodzenie określono w wys. 13,00 brutto za godzinę, po przepracowaniu 100 godzin w miesiącu, otrzyma wynagrodzenie w kwocie 1300,00 zł brutto; po potrąceniu składki na ubezpieczenie zdrowotne  i należnej zaliczki na podatek otrzyma wynagrodzenie netto w wys. 1097,00 zł; oznacza to, iż jego stawka godzinowa netto wyniesie 10,97 zł  (zgodnie z obliczeniem: 1097,00/100 = 10,97)

Jakich umów nie obejmie minimalna stawka godzinowa?

Minimalna stawka godzinowa nie będzie obejmować :

Jak określić wynagrodzenie zleceniobiorcy?   

Wynagrodzenie winno być ustalone w umowie w taki sposób, aby za każdą godzinę wykonywania zlecenia/świadczenia usług nie było ono niższe niż wysokość minimalnej stawki godzinowej brutto.

Czy wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia będzie pod ochroną?

Zleceniobiorca nie będzie mógł zrzec się prawa do wynagrodzenia w wys. wynikającej z minimalnej stawki godzinowej albo przenieść prawa do tego wynagrodzenia na inną osobę; wynagrodzenie wynikające ze stawki minimalnej musi mieć formę pieniężną (nie ma możliwości zamiany np. na towar).

Czy będzie obowiązek dokumentowania liczby przepracowanych godzin podczas wykonywania umowy zlecenia?

W umowie zlecenia powinien być określony sposób potwierdzenia liczby przepracowanych godzin. Jeśli ten szczegół zostanie pominięty zleceniobiorca będzie przedkładał w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług w terminie poprzedzającym datę wypłaty wynagrodzenia.

Czy w przypadku umowy zlecenia / świadczenia usług zawartej na okres kilku miesięcy wynagrodzenie może być wypłacone na koniec okresu na który zawarta jest umowa?

Zgodnie z ustawą w sytuacji gdy umowa zawarta jest na okres dłuższy niż jeden miesiąc, wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej dokonuje się co najmniej raz w miesiącu.

Czy zlecający może być obciążony karą za naruszenie minimalnej stawki godzinowej?

Przepisy ustawy przewidują karę grzywny od 1.000,00 do 30.000,00 zł gdy przedsiębiorca albo działający w imieniu przedsiębiorcy będzie wypłacał zleceniobiorcy wynagrodzenie za każdą godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej. Postępowanie w ww. zakresie będzie toczyć się na podstawie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.


Stan prawny na dzień 02 stycznia 2017 r.
Opracowała: Halina Raszka vel Rzepa
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Informacja o papierosach i tytoniu do palenia

30 October 2020
Przypomnienie o obowiązku przekazania informacji o papierosach i tytoniu do palenia za 10 miesięcy 2020 roku do 9 listopada 2020 roku Ministerstwo...

Dotyczy wszystkich podmiotów/Od 1 października nowe obowiązki nałożone na podatników przy wystawianiu faktur/nowy JPK VAT

24 September 2020
Od 1 października wystawiając faktury będą Państwo musieli nadawać specjalne kody towaromi usługom. Co to oznacza w praktyce? To oznacza konieczność dostosowania programów...

Spółki komandytowe - zmiany, informacja wstępna

24 September 2020
Na stronach RCL (Rządowe Centrum Legislacji) pojawił się projekt ustawy zmieniający wszystkie ustawy o podatkach dochodowych. Krytyczne (!) z punktu widzenia...

NIP na paragonie fiskalnym

15 October 2019
Na żądanie klienta przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę do zakupu zarejestrowanego na kasie fiskalnej  w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym...

Kwota najmu do opodatkowania

15 October 2019
Podstawową kwestią przy usługach najmu nieruchomości jest podpisanie umowy, w której strony określają wysokość czynszu. Czynsz, w przypadku otrzymania lub postawienia go do...

Split payment

15 October 2019
Z dniem 1 listopada wchodzi w życie istotna zmiana w rozliczeniu podatku VAT. Od tego dnia wiele towarów i usług została objęta obowiązkowym split paymentem.

Obniżka PIT

15 October 2019
Od 1 października w pierwszym progu podatkowym, czyli kwoty poniżej 85 528 zł brutto rocznie, podatek wyniesie 17,75 proc . zamiast 18 proc. Zmiana dotyczyć ma podatników,...

Nowelizacja VAT

29 August 2019
Z dniem 1 września 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja VAT.  Jedną z istotniejszych zmian jest rozszerzenie katalogu podmiotów, które nie mogą korzystać ze...

Ustawa o cenach prądu – przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń

26 July 2019
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach...

Złożenie oświadczenia

13 June 2019
 Przypominamy: 30 czerwca - złożenie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.      

Wysyłając do nas zapytanie przez formularz kontaktowy wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu odpowiedzi na Twoje pytania, zachęcamy do pozostania z nami w kontakcie – możesz dodatkowo zapisać się do naszego newslettera oraz wyrazić zgodę na przesyłanie informacji o naszych produktach, promocjach i ofertach.


Zgodę możesz wycofać w każdej chwili.

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Skłodowscy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez przez nas znajdziesz w polityce prywatności.

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01

e-mail biuro@sklodowscy.pl
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00