Kwota najmu do opodatkowania


dobre6

Podstawową kwestią przy usługach najmu nieruchomości jest podpisanie umowy, w której strony określają wysokość czynszu. Czynsz, w przypadku otrzymania lub postawienia go do dyspozycji wynajmującego, stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego i tym samym generuje przychód do opodatkowania. W zależności od sposobu skonstruowania zapisów w umowie najmu, w zakresie pokrywania przez najemcę świadczeń związanych z przedmiotem najmu, różne będą skutki podatkowe.

Umowy najmu zawierają określenie kwoty należnego wynajmującemu czynszu za lokal oraz dodatkowo regulują jeszcze kwestie sposobu rozliczenia kosztów eksploatacji takich jak: energia elektryczna, ogrzewanie, woda, opłaty do wspólnoty, abonament za telewizję, internet.

Jeśli z umowy najmu wynika, że opłaty za media ponosi wynajmujący, a następnie są one przerzucane na najemcę, to wynajmujący powinien zapłacić podatek od całej kwoty, która wpłynie na jego konto (czynsz plus opłaty za media). Wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 29 maja 2019 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.112.2019.2.PSZ).

Jeżeli z umów będzie wynikało, że koszty związane z przedmiotem najmu (zaliczki na media) ponosić będzie najemca to wynajmujący będzie tylko pośrednikiem w przekazywaniu zebranych środków do wspólnot mieszkaniowych i dostawców mediów. Podstawą do opodatkowania, w takim przypadku, będzie kwota określona w umowie jako czynsz należny wynajmującemu.

Jak wynika z powyższego sposób skonstruowania umowy najmu ma bezpośrednie przełożenie na podstawę do opodatkowania przychodów z najmu i wysokość płaconego podatku. Dlatego tak ważne jest, z punktu widzenia wynajmującego, umieścić prawidłowe sformułowania w umowie, tak, aby opodatkowane było tylko faktyczne przysporzenie majątkowe. 

 

Opracowała: Urszula Jastrzębska

Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

15.10.2019 r.

NIP na paragonie fiskalnym

15 October 2019
Na żądanie klienta przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę do zakupu zarejestrowanego na kasie fiskalnej  w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym...

Kwota najmu do opodatkowania

15 October 2019
Podstawową kwestią przy usługach najmu nieruchomości jest podpisanie umowy, w której strony określają wysokość czynszu. Czynsz, w przypadku otrzymania lub postawienia go do...

Split payment

15 October 2019
Z dniem 1 listopada wchodzi w życie istotna zmiana w rozliczeniu podatku VAT. Od tego dnia wiele towarów i usług została objęta obowiązkowym split paymentem.

Obniżka PIT

15 October 2019
Od 1 października w pierwszym progu podatkowym, czyli kwoty poniżej 85 528 zł brutto rocznie, podatek wyniesie 17,75 proc . zamiast 18 proc. Zmiana dotyczyć ma podatników,...

Nowelizacja VAT

29 August 2019
Z dniem 1 września 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja VAT.  Jedną z istotniejszych zmian jest rozszerzenie katalogu podmiotów, które nie mogą korzystać ze...

Ustawa o cenach prądu – przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń

26 July 2019
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach...

Złożenie oświadczenia

13 June 2019
 Przypominamy: 30 czerwca - złożenie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.      

Zmiany w podatku u źródła w 2019 roku

11 June 2019
Zmiany jakie weszły w życie z początkiem 2019 roku (nowelizacja ustawy o CIT) to niewątpliwie dalszy ciąg „uszczelniania systemu podatkowego”.

Bez PIT dla młodych

11 June 2019
Ministerstwo Finansów (MF) udostępniło informacje dotyczące projektu nowej ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla pracowników do 26. roku życia.

Rodo - obowiązki przedsiębiorcy

11 June 2019
Szanowni Państwo, upłynął już ponad rok od kiedy stosujemy przepisy RODO.  W tym czasie wiele kwestii, które budziły wątpliwości, zostało wyjaśnionych przez Prezesa Urzędu...

Zostań naszym Klientem, a już nigdy nie będziesz sam w biznesie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01

e-mail biuro@sklodowscy.pl
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00