Kryptowaluty już nie takie krypto


22

Od 2019 roku diametralnie zmieniają się zasady opodatkowania przychodów z kryptowalut. Można stwierdzić, że waluty wirtualne przestały być „krypto” dla podatkowych aktów prawnych, ponieważ po raz pierwszy obrót tymi walutami został wprost uregulowany w  ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe przepisy powinny rozwiać szereg wątpliwości, które do tej pory pojawiały się przy próbach stosowania dotychczasowych regulacji.

I tak, nowe przepisy zakwalifikowały zyski z obrotu kryptowalutami do przychodów z zysków kapitałowych i opodatkowują 19-procentową stawką podatku.

Dochodem z odpłatnego zbycia walut wirtualnych jest osiągnięta w roku podatkowym różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia walut wirtualnych a kosztami uzyskania przychodów. Dochodów tych nie łączy się z innymi dochodami, w tym z dochodami z działalności gospodarczej, a także z innymi dochodami kapitałowymi. Analogicznie straty z obrotu walutą wirtualną nie będzie można rozliczyć z dochodami z działalności gospodarczej, czy z dochodami ze sprzedaży akcji.

Przychodem ze sprzedaży kryptowalut będzie każda wymiana waluty wirtualnej na tradycyjne waluty, zapłata kryptowalutą za towar, usługę lub prawo majątkowe, a także uregulowanie swojego zobowiązania. Wartością przychodu będzie cena tego towaru, usługi albo wartość uregulowanego zobowiązania. Wymiana jednej kryptowaluty na inną kryptowalutę będzie neutralna podatkowo.

Z kolei do kosztów podatkowych podatnicy zaliczą udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej. Wydatkiem bezpośrednim będzie na przykład wartość tradycyjnej waluty lub towaru bądź usługi wymienionej na walutę wirtualną, a także prowizje płacone przy zbyciu waluty wirtualnej. Koszty uzyskania przychodów są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione, a strata poniesiona na obrocie kryptowalut w danym roku podatkowym powiększy koszty podatkowe z tytułu odpłatnego zbycia walut wirtualnych w następnym roku.

Co to jest kryptowaluta?

Kryptowaluta to w najprostszym ujęciu wirtualny pieniądz notowany na kryptogiełdzie. W szerszej definicji jest to rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach, w którym nie istnieje jednostka centralna weryfikująca transakcje, a przepływ walut odbywa się między jednostkami na zasadzie partnerstwa.

Najpopularniejszą kryptowalutą jest bitcoin, jednak istnieje kilka tysięcy innych kryptowalut, które określa się mianem „altcoiny” (alternatywne coiny)

Obecnie notowanych jest ponad 4000 kryptowalut na ponad 7500 specjalnych giełdach (tak zwanych kryptogiełdach).

 

Opracował: Jacek Czarnecki
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Złożenie oświadczenia

13 June 2019
 Przypominamy: 30 czerwca - złożenie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.      

Zmiany w podatku u źródła w 2019 roku

11 June 2019
Zmiany jakie weszły w życie z początkiem 2019 roku (nowelizacja ustawy o CIT) to niewątpliwie dalszy ciąg „uszczelniania systemu podatkowego”.

Bez PIT dla młodych

11 June 2019
Ministerstwo Finansów (MF) udostępniło informacje dotyczące projektu nowej ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla pracowników do 26. roku życia.

Rodo - obowiązki przedsiębiorcy

11 June 2019
Szanowni Państwo, upłynął już ponad rok od kiedy stosujemy przepisy RODO.  W tym czasie wiele kwestii, które budziły wątpliwości, zostało wyjaśnionych przez Prezesa Urzędu...

Kasy on-line

11 June 2019
Z dniem 1 maja 2019 roku zmianie uległa ustawa o podatku od towarów i usług oraz odpowiednio rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie  kas rejestrujących. Zmiany...

Zmiany w PCC w 2019 roku

17 April 2019
Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...

"Wyższy limit w kwocie 10 000 zł dla ulepszeń środków trwałych przyjętych do użytkowania przed 1 stycznia 2018 roku”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zwiększył się limit umożliwiający jednorazowe zaliczenie w koszty wydatków na nabycie oraz ulepszenie środków trwałych i wartości...

Ulga termomodernizacyjna

17 April 2019
1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa ulga termomodernizacyjna.  Z ulgi tej korzystać mogą osoby fizyczne  opłacające podatek według skali podatkowej, podatku liniowego lub...

Podatek od niezrealizowanych zysków „exit tax”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2019 wprowadzono do ustaw o podatku dochodowym (CIT - art. 24f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, PIT - art. 30da ust. 2 ustawy o podatku...

Nowe zasady rozliczania straty podatkowej

17 April 2019
Od nowego roku podatnikom łatwiej jest rozliczyć stratę, jeżeli ta nie przekracza wysokości 5 mln zł.

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00