Koszty uzyskania przychodów a prace sezonowe


biuro_rachunkowe_bialystok

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za koszty uzyskania przychodów można uznać wszelkie koszty zmierzające do osiągnięcia bądź zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. W przypadku działalności polegającej na odśnieżaniu, do takich kosztów można niewątpliwe zaliczyć nabycie narzędzi niezbędnych do tego celu, jak również paliwa i materiałów eksploatacyjnych (wydatek niezbędny do osiągnięcia przychodów oraz koszty ich magazynowania, konserwacji, napraw - wydatki zmierzające do zabezpieczenia źródła przychodów). Specyficznym zasadom będzie natomiast podlegać koszt amortyzacji urządzeń, które spełniać będą definicję środka trwałego, zawartą w art. 22a ustawy, a co za tym idzie, wydatki na nie będą mogły być uznane za koszty uzyskania w momencie ich nabycia. Zgodnie z ustawą, warunki te spełniają urządzenia zdatne do użytkowania w dniu przyjęcia do ewidencji, których przewidywany okres użytkowania wynosi dłużej niż rok.

Odstępstwem od tej zasady jest art. 22d ustawy, który umożliwia zaliczenie jednorazowo w koszty zakupu urządzeń o wartości poniżej 3500 zł. Jeżeli nasz sprzęt zostanie uznany za środek trwały, podatnik będzie zmuszony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem jego sezonowości. Ten sposób odpisów uregulowany jest w art. 22h ustawy. Podatnik może dokonywać odpisów amortyzujących wyłącznie w okresie używania sprzętu i przyjąć dwojaki system obliczania miesięcznych odpisów:

Wybór metody stanowi pewien element optymalizacji podatkowej. Należy również zwrócić uwagę, że podatnik ma prawo do zastosowania jednorazowego odpisu na podstawie art. 22k ust. 7 ustawy, o ile rozpoczął w roku podatkowym działalność lub spełnia definicję małego podatnika. Umożliwia to zaliczenie do kosztów uzyskania całej wartości sprzętu do wysokości 50 tysięcy EUR. Przepis ten nie może być zastosowany do samochodów osobowych.

 

Piotr Kościańczuk
Doradca Podatkowy
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
Marki, 26.01.2016r.

 

NIP na paragonie fiskalnym

15 October 2019
Na żądanie klienta przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę do zakupu zarejestrowanego na kasie fiskalnej  w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym...

Kwota najmu do opodatkowania

15 October 2019
Podstawową kwestią przy usługach najmu nieruchomości jest podpisanie umowy, w której strony określają wysokość czynszu. Czynsz, w przypadku otrzymania lub postawienia go do...

Split payment

15 October 2019
Z dniem 1 listopada wchodzi w życie istotna zmiana w rozliczeniu podatku VAT. Od tego dnia wiele towarów i usług została objęta obowiązkowym split paymentem.

Obniżka PIT

15 October 2019
Od 1 października w pierwszym progu podatkowym, czyli kwoty poniżej 85 528 zł brutto rocznie, podatek wyniesie 17,75 proc . zamiast 18 proc. Zmiana dotyczyć ma podatników,...

Nowelizacja VAT

29 August 2019
Z dniem 1 września 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja VAT.  Jedną z istotniejszych zmian jest rozszerzenie katalogu podmiotów, które nie mogą korzystać ze...

Ustawa o cenach prądu – przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń

26 July 2019
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach...

Złożenie oświadczenia

13 June 2019
 Przypominamy: 30 czerwca - złożenie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.      

Zmiany w podatku u źródła w 2019 roku

11 June 2019
Zmiany jakie weszły w życie z początkiem 2019 roku (nowelizacja ustawy o CIT) to niewątpliwie dalszy ciąg „uszczelniania systemu podatkowego”.

Bez PIT dla młodych

11 June 2019
Ministerstwo Finansów (MF) udostępniło informacje dotyczące projektu nowej ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla pracowników do 26. roku życia.

Rodo - obowiązki przedsiębiorcy

11 June 2019
Szanowni Państwo, upłynął już ponad rok od kiedy stosujemy przepisy RODO.  W tym czasie wiele kwestii, które budziły wątpliwości, zostało wyjaśnionych przez Prezesa Urzędu...

Zostań naszym Klientem, a już nigdy nie będziesz sam w biznesie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01

e-mail biuro@sklodowscy.pl
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00