Kiedy pracownik może otrzymać ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?


14

Prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego, jego wymiar, zasady wykorzystania itp. regulują przepisy zawarte w Dziale siódmym kodeksu pracy.  Pracownik zobowiązany jest do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w naturze  (zakaz zrzeczenia się prawa do urlopu zawarty w art. 152§ 2 kp.)

Możliwość wypłaty ekwiwalentu  pieniężnego z tytułu niewykorzystanego urlopu została w artykule 171§ 1 kodeksu pracy ograniczona do sytuacji w, której pracownik nie ma możliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego (w całości lub części) w czasie trwania umowy o pracę, w związku z jej  rozwiązaniem lub wygaśnięciem.

Pracodawca nie ma obowiązku wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop  jedynie w sytuacji, gdy  zawrze z pracownikiem nową umowę o pracę tuż zakończeniu poprzedniej  umowy (np. umowę na czas określony po rozwiązaniu umowy na okres próbny) i obydwie strony uzgodnią wykorzystanie urlopu w trakcie kolejnej umowy.

Przykład I

Adrian B. został zatrudniony w firmie Marcina T. na 3 miesięczny okres próbny. W jego trakcie wykorzystał 2 dni z przysługujących mu 5 dni urlopu wypoczynkowego.

Marcin T. zaproponował mu mu umowę na okres  12 miesięcy. Podpisując nową umowę o pracę  Marcin T.  zaproponował Adrianowi B przeniesienie  3 niewykorzystanych  dni  urlopu  z poprzedniej umowy. Adrian B oświadczył, że wolałby ekwiwalent pieniężny. Marcin T. jest zobowiązany do wypłacenia ekwiwalentu za 3 dni urlopu.

W przypadku odmowy wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop pracownikowi przysługuję roszczenie o wypłatę zaległego ekwiwalentu pieniężnego. Roszczenie o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy ulega  przedawnieniu z upływem trzech lat od dnia rozwiązania bądź wygaśnięcia  umowy o pracę (zob. uchwała SN z dnia 21 listopada 1975 r., V PZP 5/75, OSNC 1976, Nr 6, poz. 120).

 W trakcie trwania umowy  o pracę wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop została ograniczona:

Przykład II

Marian Z. jest zatrudniony firmie Sebastiana A. na podstawie umowy o pracę na czas  nieokreślony od 14 lat . W 2015 wykorzystał cały przysługujący mu urlop (26 dni), natomiast w 2016 roku tylko 18 dni. Do 30 września 2017  Marian Z. powinien więc wykorzystać 8 dni urlopu zaległego za 2016 rok;   przysługuje mu także 26 dni urlopu za 2017 rok.

 Jeśli   Marian Z.  do 30 września 2017 nie złożyłby wniosku o udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego, wówczas  Sebastian A.  może wysłać pracownika na zaległy urlop nawet bez jego zgody (zob wyrok  SN z dnia 24 stycznia 2006 roku  sygn. (I PK 124/05).

 

Stan prawny na: 4.04.2017

Opracował: Sławomir Stwora
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Informacja o papierosach i tytoniu do palenia

30 October 2020
Przypomnienie o obowiązku przekazania informacji o papierosach i tytoniu do palenia za 10 miesięcy 2020 roku do 9 listopada 2020 roku Ministerstwo...

Dotyczy wszystkich podmiotów/Od 1 października nowe obowiązki nałożone na podatników przy wystawianiu faktur/nowy JPK VAT

24 September 2020
Od 1 października wystawiając faktury będą Państwo musieli nadawać specjalne kody towaromi usługom. Co to oznacza w praktyce? To oznacza konieczność dostosowania programów...

Spółki komandytowe - zmiany, informacja wstępna

24 September 2020
Na stronach RCL (Rządowe Centrum Legislacji) pojawił się projekt ustawy zmieniający wszystkie ustawy o podatkach dochodowych. Krytyczne (!) z punktu widzenia...

NIP na paragonie fiskalnym

15 October 2019
Na żądanie klienta przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę do zakupu zarejestrowanego na kasie fiskalnej  w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym...

Kwota najmu do opodatkowania

15 October 2019
Podstawową kwestią przy usługach najmu nieruchomości jest podpisanie umowy, w której strony określają wysokość czynszu. Czynsz, w przypadku otrzymania lub postawienia go do...

Split payment

15 October 2019
Z dniem 1 listopada wchodzi w życie istotna zmiana w rozliczeniu podatku VAT. Od tego dnia wiele towarów i usług została objęta obowiązkowym split paymentem.

Obniżka PIT

15 October 2019
Od 1 października w pierwszym progu podatkowym, czyli kwoty poniżej 85 528 zł brutto rocznie, podatek wyniesie 17,75 proc . zamiast 18 proc. Zmiana dotyczyć ma podatników,...

Nowelizacja VAT

29 August 2019
Z dniem 1 września 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja VAT.  Jedną z istotniejszych zmian jest rozszerzenie katalogu podmiotów, które nie mogą korzystać ze...

Ustawa o cenach prądu – przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń

26 July 2019
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach...

Złożenie oświadczenia

13 June 2019
 Przypominamy: 30 czerwca - złożenie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.      

Wysyłając do nas zapytanie przez formularz kontaktowy wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu odpowiedzi na Twoje pytania, zachęcamy do pozostania z nami w kontakcie – możesz dodatkowo zapisać się do naszego newslettera oraz wyrazić zgodę na przesyłanie informacji o naszych produktach, promocjach i ofertach.


Zgodę możesz wycofać w każdej chwili.

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Skłodowscy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez przez nas znajdziesz w polityce prywatności.

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01

e-mail biuro@sklodowscy.pl
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00